Ενότητες κεφαλαίου 18

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 19ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18: Ζ΄.

Ο "φωτισμός" είναι: "η ζωή" που δίνει ο Κύριος.


Ο απόστολος Ιωάννης, μας δίνει τον ορισμό της ζωής, στο Ιωάννης 1/α΄ 4:

"Εν αυτώ ζωή ην, και η ζωή ην το φως των ανθρώπων".

Η ζωή αυτή που δίνει ο Θεός, είναι η πνευματική ανάσταση που συντελείται στο βάπτισμα:

"συνεζωοποίησεν τω Χριστώ… και συνήγειρεν και συνεκάθισεν εν τοις επουρανίοις…"

Εφεσίους 2/β΄ 5,6.

Είδαμε στην προηγούμενη ενότητα, πως ο "φωτισμός" είναι η "βασιλεία του Θεού".  Τώρα,  βλέπουμε πως "η βασιλεία" αυτή είναι "η ζωή" που δίνει ο Θεός.

Ο απόστολος Παύλος, μας μιλάει γι' αυτό το βασίλειο της ζωής, στην προς Ρωμαίους επιστολή του:

"…και η χάρις βασιλεύση δια δικαιοσύνης εις ζωήν αιώνιον δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών".

-Ρωμαίους 5/ε΄ 21.

"…οι την περισσείαν της χάριτος και της δωρεάς της δικαιοσύνης λαμβάνοντες, εν ζωή βασιλεύσουσιν δια του ενός Ιησού Χριστού".

-Ρωμαίους 5/ε΄ 17.

Και αυτά τα δύο εδάφια, αποδεικνύουν επίσης, πως αυτοί που εισέρχονται στη βασιλεία του Θεού, είναι όσοι αξιώνονται της αναγεννήσεως, δηλαδή του φωτισμού.  (Ιωάννης 3/γ΄ 5).

 

Ενότητες κεφαλαίου 18

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 19ο

Δημιουργία αρχείου: 13-1-2000.

Τελευταία ενημέρωση: 3-11-2004.

Πάνω