Kεφάλαιο 24ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 26ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25ο.

Το πλήρωμα της Θεότητας


Είδαμε στα προηγούμενα, πως στην αρχή, ο πιστός λαμβάνει στην καρδιά του το Άγιο Πνεύμα, και ύστερα όταν φθάνει στον φωτισμό, λαμβάνει και τον Ιησού Χριστό, τον φωσφόρο.

Ο απόστολος Παύλος όμως, μας πληροφορεί πως υπάρχει ένα ακόμα στάδιο για το Χριστιανό που φτάνει στην "επίγνωση".

"κατοικήσαι τον Χριστόν δια της πίστεως εν ταις καρδίαις υμών, εν αγάπη ερριζωμένοι και τεθεμελιωμένοι, ίνα εξισχύσητε καταλαβέσθαι συν πάσιν τοις αγίοις, τι το πλάτος και μήκος και ύψος και βάθος, γνώναί τε την υπερβάλλουσαν της γνώσεως αγάπην του Χριστού, ίνα πληρωθήτε εις παν το πλήρωμα του Θεού".

-Εφεσίους 3/γ΄ 17-19.

Τα παραπάνω λόγια, δείχνουν πως αφού ο Ιησούς Χριστός κατοικήσει στην καρδιά φωτίζοντας τον πιστό, τον βοηθάει να κατανοήσει όλες τις διαστάσεις της θείας αγάπης, όπως και τους λοιπούς αγίους.  Έτσι υπερβαίνει τη "γνώση", φτάνοντας στην "επίγνωση", στην ένωσή του "συν πάσιν τοις αγίοις" με την αγάπη του Θεού.

Ας θυμηθούμε τα λόγια του αποστόλου Παύλου:

"…προφητείαι… γλώσσαι… γνώσις, καταργηθήσεται… όταν δε έλθη το τέλειον, το εκ μέρους καταργηθήσεται.  Ότε ήμην νήπιος, ελάλουν ως νήπιος… ότε έγινα ανήρ, κατήργηκα τα του νηπίου.  Βλέπομεν γαρ άρτι δι εσόπτρου εν αινίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον… άρτι γινώσκω εκ μέρους, τότε δε επιγνώσομαι καθώς και επεγνώσθην".

-Α΄ Κορινθίους 13/ιγ΄ 8-12.

Όταν λοιπόν ο άνθρωπος φτάνει στην τελειότητα, τότε δεν έχει απλή "γνώση" (ένωση), αλλά "επίγνωση" (πλήρη ένωση), ως προϊόν της πλήρους ενώσεώς του με όλη τη Θεότητα, (και με τον Πατέρα).

Είναι αξιοπαρατήρητο, ότι ο απόστολος Παύλος είχε ήδη φθάσει στην "επίγνωση", καθώς λέει: "τότε δε επιγνώσομαι καθώς και επεγνώσθην" (σε κάποια παρελθοντική στιγμή).

Η "επίγνωση" λοιπόν, δεν είναι ακόμα μια συνεχής κατάσταση.  Είναι μια κατάσταση στην οποία ο άνθρωπος φθάνει, και μετά επανέρχεται στο "φωτισμό", ώσπου να επανέλθει και πάλι στην "επίγνωση".  Έτσι, ο απόστολος αν και ήδη κάποτε στο παρελθόν είχε βρεθεί σε κατάσταση "επίγνωσης", την περίμενε ξανά στο μέλλον, όπου θα βίωνε και πάλι τα όσα περιγράφει.  Η "επίγνωση" θα γίνει μόνιμη μόνο μετά την παρουσία του Κυρίου.

Έτσι, με την έλευση και του Πατέρα, ο Χριστιανός "πληρώνεται" (γεμίζει) με "όλο το πλήρωμα του Θεού".  Κατοικεί πλέον σ' αυτόν ολόκληρη η Θεότητα: Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα.

Ο Χριστιανός γίνεται πλέον θεάνθρωπος κατά χάριν, μια και φτάνει να έχει μέσα του το ίδιο πλήρωμα της Θεότητος που είχε και ο Ιησούς Χριστός:

"μέχρι καταντήσωμεν οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού".

-Εφεσίους 4/δ΄ 13.

Και πράγματι, ο απόστολος Παύλος, μας λέει στην επιστολή του προς Κολοσσαείς 2/β΄ 9,10 για τον Ιησού Χριστό:

"ότι εν αυτώ κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικώς, και εστέ εν αυτώ πεπληρωμένοι…"

΄Όπως στο ανθρώπινο σώμα του Ιησού Χριστού ευδόκησε να κατοικήσει "ολόκληρο το πλήρωμα της Θεότητας" (Κολοσσαείς 1/α΄ 19), έτσι ευδοκεί να κατοικήσει ολόκληρη η Θεότητα στο σώμα των τελείων Χριστιανών.  Επειδή σε ό,τι μετέχει η κεφαλή της Εκκλησίας, ο Ιησούς Χριστός κατά φύσιν, στο ίδιο μετέχει και το σώμα του, (η Εκκλησία), κατά χάριν.

Στον τελειοποιημένο Χριστιανό λοιπόν, έρχεται να κατοικήσει και ο Πατέρας, όπως κατοικούσε και στον Ιησού Χριστό:

"…ίνα γινώσκητε ότι εν εμοί ο Πατήρ καγώ εν τω Πατρί".

-Ιωάννης 10/ι΄ 38.

"ου πιστεύεις ότι εγώ εν τω Πατρί και ο Πατήρ εν εμοί εστιν;… ο δε Πατήρ εν εμοί μένων ποιεί τα έργα αυτού.  Πιστεύετέ μοι ότι εγώ εν τω Πατρί και ο Πατήρ εν εμοί…"

- Ιωάννης 14/ιδ΄ 10,11.

Κατά τον ίδιο τρόπο, μπορεί να κατοικήσει ο Πατέρας και στον κάθε τελειοποιημένο Χριστιανό:

"ίνα πάντες εν ωσιν, καθώς συ Πάτερ, εν εμοί, καγώ εν σοι, ίνα και αυτοί εν ημίν ώσιν… καγώ εν σοι, ίνα και αυτοί εν ημίν ώσιν… καγώ την δόξαν ην δέδωκάς μοι δέδωκα αυτοίς, ίνα ώσιν εν καθώς ημείς εν.  Εγώ εν αυτοίς και συ εν εμοί, ίνα ώσιν τετελειωμένοι εις εν…"

-Ιωάννης 17/ιζ΄ 21-23.

Εκτός λοιπόν από το Άγιο Πνεύμα που έρχεται στην κάθαρση και τον Υιό που έρχεται στο φωτισμό, ο τελειοποιημένος φίλος του Θεού που φτάνει στην επίγνωση (θέωση), έχει μέσα του και τον Πατέρα, συμπληρώνοντας όλη τη Θεότητα:

"εάν τις αγαπά με, τον λόγον μου τηρήσει, και ο Πατήρ μου αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρ' αυτώ ποιησόμεθα".

-Ιωάννης 14/ιδ΄ 23.

Επειδή λοιπόν στον τέλειο Χριστιανό κατοικεί όλη η Θεότητα, τον ονομάζουμε: "Θεούμενο".  Είναι αυτός που έφθασε να είναι: "καθ' ομοίωσιν του Θεού", εκπληρώνοντας το σκοπό Του.

 

Kεφάλαιο 24ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 26ο

Δημιουργία αρχείου: 14-1-2000.

Τελευταία ενημέρωση: 3-11-2004.

Πάνω