Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Ερωτήσεις και Επιστολές

 

Επιστολή του Καθηγητή Θεολογίας

Θεοχάρη Μασσαρά

 

8-5-2006.

Αγαπητοί φίλοι Χριστός Ανέστη!

Σας εύχομαι να συνεχίσετε το άριστο έργο σας, που τουλάχιστον για μένα αποτελεί σημαντικότατο εργαλείο για την δύσκολη από πολλές απόψεις δουλειά μου.

Μασσαράς Θεοχάρης (καθ. θεολογίας Μ. Εκπ.)

Δημιουργία αρχείου: 8-9-2008.

Τελευταία ενημέρωση: 8-9-2008.

ΕΠΑΝΩ