Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Αγία Γραφή

Ερμηνεία Αγίας Γραφής // Αξιοπιστία Αγίας Γραφής // Η συγγραφή τής Πεντατεύχου // Αποδείξεις αξιοπιστίας

Πίνακας αξιοπιστίας βιβλίων της Κ.Δ.

Υπάρχουν σαφείς αποδείξεις για την πρώιμη ύπαρξη των κειμένων της Καινής Διαθήκης. Ο πλούτος του υλικού της Καινής Διαθήκης γίνεται ακόμη πιό σημαντικός, όταν τον συγκρίνουμε με άλλα αρχαία χειρόγραφα, τα οποία έχουν γίνει αποδεκτά ασυζητητί.

 Συγγραφέας & Έργο Χρονική Περίοδος που έζησε ο Συγγραφέας Χρονική  Περίοδος των Γεγονότων  Χρονολογία Συγγραφής*  Χρονολογία Παλαιότερου Σωζόμενου Χειρόγραφου  Διάστημα μεταξύ Γεγονότος και Καταγραφής  Διάστημα μεταξύ Γεγονότος και Χειρογράφου
 Ματθαίος,
 Ευαγγέλιο
Περίπου  
 0-70 μΧ
30 μΧ 
50 - 65/75 μΧ 
 Περίπου  
  200  μΧ 
< 50  έτη < 200  έτη 
 Μάρκος,
 Ευαγγέλιο 
Περίπου
15-90  μΧ
27 - 30  μΧ  65/70  μΧ 
 Περίπου 
  225  μΧ 
< 50  έτη        < 200  έτη
 Λουκάς,
 Ευαγγέλιο
 Περίπου  
10-80  μΧ
 - 30  μΧ 
60/75  μΧ 
 Περίπου
. 200  μΧ 
< 50  έτη  < 200  έτη 
 Ιωάννης,
 Ευαγγέλιο
Περίπου  
10-100 μΧ 
27-30  μΧ  90-110  μΧ 
 Περίπου
. 130  μΧ 
< 80  έτη  < 100  έτη 
 Παύλος,
 Επιστολές
Περίπου    
0-65  μΧ 
30  μΧ  50-65  μΧ 
 Περίπου
 200  μΧ 
20-30  έτη < 200  έτη 
 Ιώσηπος,
 Πόλεμος
Περίπου  
37-100 μΧ 
200 πΧ -  70  μΧ 
Περίπου  
80  μΧ 
 Περίπου
 950  μΧ 
10-300  έτη 900-1200 έτη
 Ιώσηπος,
 Αρχαιότητες
Περίπου  
37-100 μΧ 
200 πΧ -  65  μΧ 
Περίπου
95  μΧ 
 Περίπου
 1050  μΧ 
30-300  έτη 1000-1300 έτη
 Τάκιτος,
 Χρονικά
Περίπου  
56-120 μΧ 
14 - 68  μΧ  100-120  μΧ 
 Περίπου
  850  μΧ 
30-100  έτη 800-850 έτη
Σουετόνιος,
 Βίοι
Περίπου  
69-130 μΧ 
50  πχ 
95  μΧ 
Περίπου
120  μΧ 
 Περίπου
 850  μΧ 
25-170  έτη 750-900 έτη
 Πλίνιος,
 Επιστολές
Περίπου  
60-115 μΧ 
97-112  μΧ  110-112  μΧ 
 Περίπου
 850  μΧ 
0-3  έτη  725-750 έτη 
 Πλούταρχος,
 Βίοι
Περίπου  
50-120 μΧ 
500 πΧ 
70  μΧ 
Περίπου
100  μΧ 
 Περίπου 
 950  μΧ 
30-600 έτη  850-1500 έτη 
 Ηρόδοτος,
 Ιστορία
Περίπου  
485-425 πΧ
546-478 πΧ 430-425  πΧ
 Περίπου
 900  μΧ 
50-125  έτη 1400-1450 έτη
 Θουκυδίδης,
 Ιστορία
Περίπου
460-400  πΧ
431-411πΧ 410-400  πΧ 
 Περίπου
 900  μΧ 
0-30  έτη  1300-1350 έτη
 Ξενοφών,
 Ανάβασις
Περίπου  
430-355  πΧ
401-399 πΧ 385-375  πΧ 
 Περίπου
 1350  μΧ 
15-25  έτη  1750  έτη 
 Πολύβιος,
 Ιστορία
Περίπου  
200-120  πΧ
220-168 πΧ Περίπου   150  πΧ 
 Περίπου
 950  μΧ 
20-70  έτη  1100-1150 έτη

*  Όπου εμφανίζεται μια κάθετος ( / ) η πρώτη ημερομηνία είναι συντηρητική εκτίμηση, ενώ η δεύτερη είναι πιo ελεύθερη.
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

C.Sanders, Introduction in Research in English Literacy (New York: MacMillan)
Merrill F. Unger, Famous Archaeological Discoveries (Grand Rapids: Zondervan)
R. Laird Harris, Can I Trust My Bible? (Chicago: Moody Press)
Merrill F. Unger, Unger's Bible Handbook (Chicago: Moody Press)
Sir Fredric Kenyon, The Bible and Archaeology (New York: Harper & Brothers)

 

Δημιουργία αρχείου: 9-12-2005.

Τελευταία ενημέρωση: 9-12-2005.

ΕΠΑΝΩ