Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Ιστορικά θέματα

Μεσοποταμία αρχική σελίδα // Άλλες πόλεις και οικισμοί

Σπήλαιο Μπελτ

Στην έρευνα αυτή θα παραθέσουμε ορισμένες από τις πληροφορίες που συλλέξαμε από μια πληθώρα πηγών, για την ιστορία αυτoύ τού αρχαιότατου οικισμού.

 

Αρχή κατοίκησης

9.000 π.Χ. περίπου.

Στρωματογραφία:

Μετά την πρώτη κατοίκηση, ακολούθησε μία δεύτερη Μεσολιθική ακόμα κατοχή, κατά την 7η χιλιετηρίδα π.Χ., και μετά τρίτη όταν οι κάτοικοι είχαν κατοικίδια πρόβατα και γίδια. (Μέτρηση με C-14: 5.840 π.Χ., +-300 έτη).

Οι πρώτοι κτηνοτρόφοι τού Μπελτ, δεν είχαν αγγεία.

Μετά το 5.500 π.Χ., ζούσαν εκεί κτηνοτρόφοι και γεωργοί, με δρεπάνια και μαλακά φτωχά αγγεία. Είχαν πρόβατα, γίδια, χοίρους, και μετά αγελάδες.

Τα απορρίματα τής τελευταίας κατοχής τού Μπελτ, είχαν ωραία σκληρή ζωγραφισμένη κεραμική, που δεν ταυτίζεται ολότελα με καμία άλλη γνωστή τεχνοτροπία.

Το γειτονικό σπήλαιο Χοτού, κατοικήθηκε μετά από την πρώτη κατοίκηση τού Μπελτ, αλλά συνέχισε να κατοικείατι και μετά από το Μπελτ.

Βιβλιογραφία

Ιστορία τής ανθρωπότητος, τόμος 1, σελ. 197.

Δημιουργία αρχείου: Ενωρίτερα από: 5-7-1999.

Τελευταία ενημέρωση: 14-10-2004.

ΕΠΑΝΩ