Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Ιστορικά θέματα

Το ηλιοκεντρικό σύστημα προ 4.500 ετών // Ο λαός τού Αδάμ

Μεσοποταμία

Η Μεσοποταμία αποτελεί τη χώρα στην οποία έζησαν και έδρασαν τα κεντρικά πρόσωπα τού βιβλίου τής Γενέσεως. Για την κατανόησή του λοιπόν, είναι συχνά απαραίτητο να έχει ο αναγνώστης μια εικόνα τών όσων περιγράφονται εκεί. Η παρούσα ενότητα περί τής Μεσοποταμίας, έχει σκοπό να παρουσιάσει μια πληθώρα πληροφοριών για την περιοχή, που συλλέχθηκαν και διασταυρώθηκαν από πολλές πηγές.

Ονομασία

Η λέξη "Μεσοποταμία" είναι μια Ελληνική λέξη, και σημαίνει "τη χώρα που βρίσκεται στη μέση, μεταξύ τών ποταμών" Τίγρη και Ευφράτη. Στην 3η χιλιετία, ονομαζόταν: "Η χώρα τού Σουμέρ και Ακκάδ", από τους δύο βασικούς λαούς που κατοικούσαν εκεί. Πρόκειται για τη γη "Σεναάρ" τής Αγίας Γραφής. Το Βορειότερο μέρος τής Μεσοποταμίας που κατοικείτο από Σημίτες ονομάστηκε Ακκάδ και Ασσυρία, και το Νοτιότερο Σουμέρ και Βαβυλωνία.

Δημιουργία αρχείου: 20-6-2000.

Τελευταία ενημέρωση: 14-10-2004.

 Ελληνικοί δεσμοί σχετικοί με τη Μεσοποταμία

Αρχαίες βιβλιοθήκες

Εξέλιξη της γραφής

Χρονολογική Εξέλιξη της γραφής

 Σουμέριοι

 

Άλλοι δεσμοί

Aρχαιολογικό Ευρετήριο 1

Aρχαιολογικό Ευρετήριο 2

Σελίδες για τους Ασσυρίους

Λίστα βασιλέων Μεσοποταμίας

Σουμέριοι

Σουμέριοι και Ουρούκ ΙΙ

 

Xάρτες

Σύγχρονος χάρτης

Χάρτης εποχής Ουρούκ

 

 

ΕΠΑΝΩ