Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Ιστορικά θέματα

Μεσοποταμία αρχική σελίδα // Άλλες πόλεις και οικισμοί

Χωριό τής Γιάρμο

(Καλάχατ Γιάρμο)

Ο πιο πρώιμος από τη σειρά τών επάλληλων συνοικισμών, φαίνεται να κατοικήθηκε από μία κοινότητα που ήταν πολύ κοντά στις αρχές τής παραγωγής τροφής.

 

Καταγωγή

Πιθανόν από το Νατούφιο πολιτισμό, όπως φαίνεται από την τεχνοτροπία λίγων μόνο εργαλείων.

Περιοχή

Μία προεξοχή τών Κουρδικών λόφων, στην περιοχή που αποστραγγίζονται τα νερά τού Τίγρη.

Βιβλιογραφία

Ιστορία τής ανθρωπότητος, τόμος 1, σελ. 197.

Δημιουργία αρχείου: Ενωρίτερα από: 5-7-1999.

Τελευταία ενημέρωση: 14-10-2004.

ΕΠΑΝΩ