Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Ιστορικά θέματα

Μεσοποταμία αρχική σελίδα // Άλλες πόλεις και οικισμοί

Σελάντ

Βαβυλωνιακό όνομα για τη Νότια περιοχή τής Σουμερίας. Η περιοχή αυτή, κατά τη διάρκεια τής 1ης Βαβυλωνιακής Δυναστείας ανεξαρτητοποιήθηκε, και εκεί υπήρξε μια άλλη ξεχωριστή δυναστεία. Παρ' όλα αυτά, η πρώτη Δυναστεία, εκτός από Δυναστεία Σελάντ, ονομάζεται συχνά και 2η Βαβυλωνιακή Δυναστεία. Ομοίως και η 5η Βαβυλωνιακή δυναστεία, ονομάζεται και 2η Δυναστεία Σελάντ.

1η Δυναστεία τού Σελάντ (ή 2η Βαβυλωνιακή Δυναστεία) (περίπου 1732 - 1460 π.Χ.)

Έτσι λεγόταν στα Ακκαδικά η ελώδης περιοχή στο ύψος τού Κόλπου, και η Βαβυλωνιακή επαρχία. Σε πολύ λίγες επιγραφές τους, οι κυβερνήτες ονομάστηκαν ως "βασιλιάδες τού Σελάντ" Δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα γνωστό για τη δυναστία αυτή. Έχουμε έναν κατάλογο βασιλιάδων, αλλά καμία ημερομηνία ή μήκος βασιλείας δεν είναι σίγουρα. Οι παρακάτω ημερομηνίες είναι κατά προσέγγισιν.

Ιλουμά-Ιλούμ (ή Ιλιμάν) (περίπου 1730 - 1700 π.Χ.) Αξίωσε ψευδώς ότι είναι απόγονος τού Νταμίγκ-Ιλισού, τελευταίου βασιλιά τής Ισίν. Μπόρεσε να ελευθερώσει όλη τη Σουμερία ως τη Νιππούρ. Πρέπει αργότερα να επεδίωξε καταφύγιο στα έλη για να αποφύγει τη σύλληψη από τον Αμπί-Εσχούχ τής Βαβυλώνας, αλλά συνέχισε να κυβερνά τη Σουμερία.

Ιτί-Ιλί-Νιμπί (περίπου 1700 - 1683 π.Χ.)

Νταμίγκ-Ιλουσχού (περίπου 1683 - 1657 π.Χ.) Έχασε την Ουρούκ, την Ισίν και τη Λάρσα από τη Βαβυλώνα.

Ισχκιμπάλ (περίπου 1657 - 1642 π.Χ.)

Σχουσχί (περίπου 1642 - 1618 π.Χ.)

Γκουλκισχάρ (περίπου 1618 -1592 π.Χ.) Ανακατέλαβε το Νότο από τη Βαβυλώνα, μόλις έπεσε στους Χιτίτες. Μερικοί μελετητές θεωρούν ότι μπορεί να κατέλαβε προσωρινά το θρόνο τής Βαβυλώνας, αφότου αποσύρθηκαν οι Χιτίτες. Όμως δεν μπορεί να αποδειχθεί.

Γκισχέν (περίπου 1592 - 1580 π.Χ.) Το όνομα αυτό είναι αμφισβητήσιμο, γιατί η ταμπλέτα είναι καταεστραμένη.

Πεσχγκαλνταραμάς (περίπου 1580 - 1530 π.Χ.)

Ανταρακαλαμά (περίπου 1530 - 1502 π.Χ.)

Εκουρντουανά (περίπου 1502 - 1476 π.Χ.)

Μελαμκουρκουρά (περίπου 1476 - 1469 π.Χ.)

Έα-Γκαμίλ (περίπου 1469 - 1460 π.Χ.) Νικήθηκε από τον Αγκούμ ΙΙΙ τής Βαβυλώνας, και τα δύο εδάφη ενώθηκαν για άλλη μία φορά.

 

2η Δυναστεία τού Σελάντ (ή 5η Βαβυλωνιακή Δυναστεία) (περίπου 1025 - 1004 π.Χ.)

Σιμπάρ-Σιπάκ (1025 - 1008 π.Χ.) Αυτός ήταν Κασίτης από το Σελάντ.

Έα-Μουκίν-Ζερί (1008 π.Χ.) Βασίλεψε μόνο 5 μήνες.

Κασχού-Ναντίν-Αχέ (1007 - 1004 π.Χ.)

Δημιουργία αρχείου: 7-11-2.002.

Τελευταία ενημέρωση: 15-10-2004.

ΕΠΑΝΩ