Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Ιστορικά θέματα

Μεσοποταμία αρχική σελίδα // Άλλες πόλεις και οικισμοί

Σουρουπάκ

Στην έρευνα αυτή θα παραθέσουμε ορισμένες από τις πληροφορίες που συλλέξαμε από μια πληθώρα πηγών, για την ιστορία αυτής τής πόλης.

Σημασία της:

Προκατακλυσμιαία πόλη.

Βασιλείς:

Σύμφωνα με τον "Βασιλικό Κατάλογο", ο Κατακλυσμός έγινε μετά τη βασιλεία τού Ουμπάρ-Τούτου.

Γιός του ήταν ο ευσεβής Ζιουσούντρα ή Ουτ-Ναπιστίμ κατά τους Βαβυλώνιους, είναι αντίστοιχος τού Βιβλικού Νώε. (Κόρπους Νο 5: σ. 44).

Δημιουργία αρχείου: 5-7-1999.

Τελευταία ενημέρωση: 15-10-2004.

ΕΠΑΝΩ