Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Ιστορικά θέματα

Μεσοποταμία αρχική σελίδα // Άλλες πόλεις και οικισμοί

Σούσα

Στην έρευνα αυτή θα παραθέσουμε ορισμένες από τις πληροφορίες που συλλέξαμε από μια πληθώρα πηγών, για την ιστορία αυτής τής πόλης.

Στρωματογραφία:

Σούσα Acroplis 23 - 27: Πρίν το 4.200 π.Χ.

Σύγχρονη με: Ουίλλι, Εάννα ΧVI-XIV

Σούσα 22 - 19: 3.600 - 4.100 π.Χ. περίπου.

Η 19 σχεδόν σύγχρονη (λίγο προγενέστερη) με: Εάννα ΙΧ.

ΠΡΩΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ “ΟΥΡΟΥΚ”: 3.550 π.Χ. περίπου.

Σούσα Πρώιμη 18: 3.500 - 3.400 π.Χ. περίπου.

Σύγχρονη με: Εάννα VII-VIII, Aμπού Σαλαμπίχ, Νιππούρ XX - VIII περίπου.

Σούσα Ύστερη 18: 3.400 - 3.300 π.Χ. περίπου.

Σούσα Πρώιμη 17: 3.300 - 3.100 π.Χ. περίπου.

Σύγχρονη με: Εάννα ΙVB-V, Νιππούρ XV - XVII

Σούσα Ύστερη 17: 3.100 - 3.000 π.Χ. περίπου.

Δημιουργία αρχείου: 5-7-1999.

Τελευταία ενημέρωση: 15-10-2004.

ΕΠΑΝΩ