Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Ιστορικά θέματα

Μεσοποταμία αρχική σελίδα // Άλλες πόλεις και οικισμοί

Ούμμα

Στην έρευνα αυτή θα παραθέσουμε ορισμένες από τις πληροφορίες που συλλέξαμε από μια πληθώρα πηγών, για την ιστορία αυτής τής πόλης.

Ιστορία:

Ο ενσί Λουγγάλ Ζαγγιζί (2.345 - 2.316 π.Χ.) τής Ούμα, νικάει τον Ουρουκαγγίντ τον τελευταίο κυβερνήτη τής πρώτης δυναστείας τής Λαγκάς και καταστρέφει εκ θεμελίων η Λαγγάς. Έτσι ο Λουγγάλ Ζαγγιζί ενώνει υπό το σκήπτρο του όλη τη Σουμέρ και Ακκάδ ως τη θάλασσα.

Τελικά όμως η τύχη του Λουγκάλ-Ζαγκιζί δεν κράτησε πολύ. Γύρω στο 2.350 π.Χ. ο Ακκάδιος βασιλιάς Σαργών Ι ο Μέγας τον νίκησε και τον μετέφερε σιδηροδέσμιο στη Νιππούρ. Ο Σαργών ανακηρύχθηκε “βασιλιάς της Σουμερίας και της Ακκάδ”, θέτοντας τέλος στην ανεξαρτησία των Σουμεριακών πόλεων της Πρώιμης Δυναστικής Περιόδου (Κόρπους Νο 5: σ. 50).

Δημιουργία αρχείου: Πριν από: 5-7-1999.

Τελευταία ενημέρωση: 15-10-2004.

ΕΠΑΝΩ