Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Ορθόδοξες ειδήσεις

 

Συμφωνία στις συνομιλίες Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου και Πατριάρχου Βαρθολομαίου στο Φανάρι
Οι συνομιλίες είχαν ως αντικείμενο τις σχέσεις των δύο εκκλησιών
 
 

 

Κωνσταντινούπολη

Επτά ώρες κράτησαν οι διμερείς συνομιλίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου με την Εκκλησία της Ελλάδος στο Φανάρι το Σάββατο, στις οποίες επικεφαλής ήταν ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος και ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. Ιερώνυμος, ενώ συμμετείχαν από την πλευρά του Πατριαρχείου οι μητροπολίτες Πέργης Ευάγγελος, Περγάμου Ιωάννης, Φιλαδελφείας Μελίτων, Σεβαστείας Δημήτριος και Μύρων Χρυσόστομος

    Από την πλευρά της Εκκλησίας της Ελλάδος συμμετείχαν οι μητροπολίτες Νέας Κρήνης Προκόπιος, Ιωαννίνων Θεόκλητος, Ζακύνθου Χρυσόστομος και Τρίκκης Αλέξιος.

    Σύμφωνα με το πρακτικό συμφωνίας που εκδόθηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου, οι συνομιλίες «διεξήχθησαν εις θερμόν κλίμα αδελφοσύνης ειλικρινείας αρμονικής συνεργασίας και αλληλεγγύης εις επισφράγισιν των αδιάσπαστων ιστορικών και άλλων δεσμών μεταξύ των δύο Εκκλησιών».

Το πρώτο θέμα, σύμφωνα με το πρακτικό, ήταν η εφαρμογή της Πατριαρχικής και Συνοδικής Πράξης του 1928. Έτσι, συμφωνήθηκε ότι:

«1. Είναι αναγκαία δια την εναρμόνιση του καταστατικού χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος προς την ως άνω πράξη η έναρξη της καταλλήλου διαδικασίας τροποποιήσεως των σχετικών άρθρων του ισχύοντος καταστατικού χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος.»

»2. Μέχρι της ολοκληρώσεως της ως άνω διαδικασίας θα τηρούνται όλοι οι όροι της πράξεως.»

»3. Ολοκληρουμένης της προετοιμασίας για την τροποποίηση του καταστατικού χάρτου αποσταλήσεται ούτος εν σχεδίω οφειλετικώς εγκαίρως τω Οικουμενικώ Πατριαρχείω προ της ψηφίσεως αυτού προς έκφραση γνώμης και συμφωνίας. Η αυτή διαδικασία συνεφωνήθη όπως τηρείται και δια πάν νομοθέτημα αφορών εις τα εν Ελλάδι εκκλησιαστικά πράγματα όταν ταύτα άπτονται των σχέσεων των δύο Εκκλησιών, κατά την κρίσιν αυτών

Το δεύτερο θέμα που συζητήθηκε ήταν η απόσπαση κληρικών από τις μητροπόλεις της Ελλάδας προς τις επαρχίες του Οικουμενικού Θρόνου στο εξωτερικό και συμφωνήθηκε όπως η Εκκλησία της Ελλάδος λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις.

Το τρίτο θέμα ήταν η εκπροσώπηση των δύο Εκκλησιών στη Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένα συμφωνήθηκε: «Αναγνωρισθείσης της αδηρίτου ανάγκης ενιαίας εκφράσεως της φωνής της Ορθοδοξίας παρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση αι αδελφαί Εκκλησίαι συνεφώνησαν όπως κινηθούν προς την κατεύθυνση των απαραιτήτων θεσμικών αλλαγών δια την ενιαία ταύτην έκφρασιν.»

Το τέταρτο και τελευταίο θέμα αφορούσε στο γραφείο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα και γι' αυτό συμφωνήθηκε ότι «διεπιστώθη ότι το επίπεδον εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου παρά τη Εκκλησία της Ελλάδος δεν είναι αντάξιον του κύρους και της θέσεως της Πρωτοθρόνου Ορθοδόξου Εκκλησίας και συνεφωνήθη ότι το θέμα τούτω χρήζει της καταλλήλου αναβαθμίσεως».

Σύμφωνα με το πρακτικό, όσα συμφωνήθηκαν στις συνομιλίες θα ανακοινωθούν στην Ιερά Σύνοδο τόσο της Εκκλησίας της Ελλάδος όσο και του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Το πρωί της Κυριακής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο αρχιεπίσκοπος θα συλλειτουργήσουν στη ναό της Ζωοδόχου Πηγής στο Μπαλουκλί και θα ολοκληρωθεί η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Αθηνών στο Φανάρι.

Η αντιπροσωπεία της Ελλάδος θα αναχωρήσει από την Κωνσταντινούπολη για την Αθήνα το πρωί της Δευτέρας

Τελευταία ενημέρωση: 12-5-2008.

Τελευταία ενημέρωση: 12-5-2008.

ΕΠΑΝΩ