Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

 

Παραβολές και Ποιήματα

Έκκληση στη λογική και στην καρδιά

 

"Ο Ιησούς μίλησε με παραβολές προς τα πλήθη, και χωρίς παραβολή δεν τους μιλούσε" (Ματθαίος 13: 34).

"Και τους έλεγε: Σε σας δόθηκε να γνωρίσετε το μυστήριο της βασιλείας τού Θεού· σ' εκείνους, όμως, τους έξω τα πάντα γίνονται με παραβολές· για να βλέπουν, βλέποντας, και να μη δουν· και να ακούν, ακούγοντας, και να μη καταλάβουν· μήπως και επιστρέψουν, και τους συγχωρηθούν τα αμαρτήματα". (Μάρκος 4: 11,12).

Οι παραβολές είναι ένας τρόπος δια συνειρμών και συγκρίσεων, να καταλάβει κάποιος ένα θέμα, από κάτι άλλο που μοιάζει με αυτό.

Οι παραβολές είναι συνήθως παρμένες από καθημερινά πράγματα τής ζωής, συνηθισμένα στον κόσμο. Οι διάφοροι παραλληλισμοί βοηθούν τον ακροατή ή αναγνώστη τής παραβολής, να αντιληφθεί διαστάσεις τού θέματος που συχνά είναι κρυφές. Γι' αυτό ο Χριστός τις χρησιμοποιούσε συχνά για να δώσει στον απλό κόσμο να καταλάβει βαθύτερα νοήματα.

Τα ποιήματα, είναι ένας άλλος τρόπος να πει κάποιος κάτι, αλλά με έντεχνο τρόπο να εξωτερικεύσει τα συναισθήματά του, και να ξυπνήσει τα συναισθήματα τού ακροατή ή αναγνώστη τού ποιήματος. Είναι χρήσιμα ως τρόπος έκφρασης, ακριβώς γι' αυτό: Επειδή μπορούν να εκφράσουν ή να κεντρίσουν τα συναισθήματα, τόσο τού ποιητή, όσο και τού ακροατή.

Σε αυτή την ενότητα, θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε και στη λογική, αλλά και στην καρδιά τών αναγνωστών μας, με τη χρήση ποιημάτων και παραβολών.

 

Άρθρα

Ποιήματα

 

Παραβολές

 

Καταγραφές

 

Δημιουργία αρχείου: 7-8-2002.

Τελευταία μορφοποίηση: 16-5-2019.

ΕΠΑΝΩ