Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Επιστροφή στην Κεντρική σελίδα

Ψυχοθεραπευτικά

Πώς γίνεται η Προσευχή με Κομποσχοίνι // Η Εκκλησία ως θεραπευτική επιστήμη // Η Επίγνωση // Η μονολόγιστη ευχή ως δρόμος προς την αληθινή θεολογία ή θεογνωσία

Σχέδιο Εγκάρδιας Προσευχής

 Ανάλυση ή «παραλλαγές» του «Ελέησόν εμέ»

 

Πηγή: Από το βιβλίο «Από το Άγιον Όρος με αγάπη», (σελ. 234).

http://www.imlemesou.org

 

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιε και Λόγε του Θεού του ζώντος, ο ελθών εις τον κόσμον αμαρτωλούς σώσαι, ων πρώτος είμαι γω, ως θέλεις και ως οίδας, -δια των ευχών της Παναγίας Σου Μητρός, του Αγίου Νικολάου και των Αγίων Πάντων- ελέησόν με τον αμαρτωλό και ταλαίπωρο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, λυπήσου με, Χριστέ μου. Συγχώρεσε όλες μου τις εν λόγω, έργω και κατά διάνοιαν αμαρτίες από τη γέννησή μου μέχρι τη στιγμή αυτή, όλα μου τα λάθη και τις παραλείψεις, την άγνοια και τη νεότητά μου.

Ω Κύριε Ιησού Χριστέ μου, σε ικετεύω, προστάτεψέ με από την πλάνη, από πάσης επηρείας του Πονηρού, από τα πάθη και τις αδυναμίες μου. Δος μου τη δύναμη και τη θέληση να μην ξαναμαρτήσω ποτέ. Προστάτεψέ με από τους λογισμούς της πονηρίας και της ματαιοδοξίας, από την αργολογία και την κατάκριση. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής μου, φώτισε το σκοτάδι του νοός μου. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, καν θέλω, καν μη θέλω, σώσον με. Σε θερμοπαρακαλώ, μην επιτρέψεις να κολασθώ, γλύτωσέ με από τη φρικτή θέα και τα φοβερά νύχια του μισόκαλου εχθρού. Δεν θέλω, Χριστέ μου, να χωρισθώ ποτέ από κοντά Σου, από την ευλογία και τον φωτισμό Σου, όπου αναπαύεται κι ευφραίνεται η ψυχή μου.

Ω Κύριέ μου, δος μου μετάνοια. Πάρε με κοντά σου σε καλή ώρα, ν΄ απολαύσω το άρρητο φως και τα αιώνια αγαθά Σου. Παραχώρησέ μου -κατ΄άκραν οικονομία και συγκατάβαση- τον έσχατο τόπο του Παραδείσου. Ο Θεός ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ. Μνήσθητί μου, Κύριε, εν τη Βασιλεία Σου. Οικονόμησέ με, Χριστέ μου, ελάφρυνε το σταυρό μου, δος μου δύναμη να τον σηκώσω ανδρεία και υπομονετικά. Μην επιτρέψης να περιπλανηθώ σε δρόμους απωλείας, φύλαξέ με από τη μη κατά Θεόν λύπη, μην αφήσης να με παρασύρη ο άθεος και μάταιος κόσμος.

Λυπήσου με, Χριστέ μου, Σωτήρα και Λυτρωτά μου, μη μ΄ εγκαταλείψεις ποτέ. Δος μου πίστη δυνατή και προσευχή καθαρή, ταπείνωση και διάκριση, σύνεση και φρόνηση, ευλάβεια και κατάνυξη, θείο ζήλο να τηρώ τις εντολές Σου και αγάπη ανιδιοτελή προς όλους τους ανθρώπους. Φώτισέ με να γνωρίσω την αθλιότητά μου, δος μου δάκρυα να κλάψω τις αμαρτίες μου. Δος μου ανδρεία και αντοχή σωματική και πνευματική. Δος μου θάρρος, ελπίδα, αισιοδοξία, αυτογνωσία, αυτομεμψία, αυτοπεποίθηση. Γέμισέ με χάρες κι ευλογίες. Με την ευλογία Σου και τη συμπαράστασή Σου, κάνε με άξιο των καιρών δούλο Σου. Χρησιμοποίησέ με για τη σωτηρία και άλλων αδελφών. Φώτισε τον πνευματικό μου Πατέρα να με οικονομεί και να με οδηγεί σωστά. Γνώρισέ μου συνεργάτες καλούς και φίλους πνευματικούς.

Ω Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε και προστάτεψε όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, φώτισε τους απανταχού της γης Έλληνες να φροντίσουνε για την Αιωνιότητα μέσω της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, ειρήνευσε τον κόσμον όλον και οδηγήσέ τονε κοντά Σου. Μνήσθητι, Κύριε, και πάντων των εντειλαμένων εμοί τω αναξίω εύχεσθαι υπέρ αυτών. Οδήγησε στη σωτηρία όσους με αγαπούν ή μισούν, και όσους με έχουν αδικήσει. Προστάτεψε από τους εχθρούς και τον Αντίχριστο την πατρίδα μας και τους αδικουμένους. Οικονόμησε τις χήρες, τα ορφανά, τους νέους, τους φτωχούς, τους πολυτέκνους, τους ασθενείς, τους κατακοίτους, τους οχλουμένους υπό πνευμάτων ακαθάρτων, και τους όπου γης αλυτρώτους αδελφούς μου. Φώτισε κι ευλόγησε τους Ορθοδόξους Κληρικούς και Μοναχούς. Ανάπαυσε όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, τους από περάτων έως περάτων της Οικουμένης και απ΄ αρχής μέχρι των εσχάτων κεκοιμημένους. Μνήσθητι, Κύριε, και των δούλων Σου...

Πανάγιον Πνεύμα, θησαυρέ των αγαθών και πανταχού παρόν, η θεία Χάρις η τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελλείποντα αναπληρούσα, Παράκλητε αγαθέ, ελθέ και σκήνωσον εν εμοί τω αμαρτωλώ, γέμισέ με χάρες κι ευλογίες, και κάνε με άξιο των καιρών δούλο Σου. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής μου, φώτισε το σκοτάδι του νοός μου, θρόνιασε μέσα στην καρδιά μου τη θεία χάρη Σου, για να ΄μαι στέρεος στην πίστη και πλήρης θείου φωτισμού.

Ω Παναγιά μου! Ευχαριστώ! Ω Χριστέ μου! Σε υπερευχαριστώ, που με έφερες στο δρόμο της σωτηρίας και χαίρεται η ψυχή μου. Σ΄ ευχαριστώ για όλα τα καλά που μου ΄χεις δώσει, που τα ξέρω ή δεν τα ξέρω. Σ΄ ευχαριστώ, Χριστέ μου, και για όλα τα κακά, που από αγάπη έχεις επιτρέψει να πάθω για την ωφέλεια της ψυχής μου. Πάντων ένεκεν ας είναι δοξασμένο το Άγιο Όνομά Σου. Δόξα Σοι, Κύριε Παντοδύναμε. Δόξα Σοι, Αιώνιε Βασιλεύ. Τριάς Αγία, Δόξα Σοι!

 

http://www.imlemesou.org/dev/index.phpoption=com_content&task=view&catid=55&id=1143.&Itemid=158

Δημιουργία αρχείου: 21-9-2006.

Τελευταία ενημέρωση: 12-3-2012.