4-4-2021

15-1-1400

تقويم جديد: روزه، روغن مجاز

تقويم قديم: روزه، روغن مجاز

 

با کلیک کردن بر روی هر یک از آیکون های صفحه می توانید درباره آن قدیس، جشن یا مناسبت مطالعه نمایید

بزرگداشت

   قديس زوسيماس راهب از فلسطين(٥٦٠ م)


    باكره شهيد پارسى فربوتا و خواهرش  (٣٤٣ م)قديس يوسف سروده نوبس از سيسيل(٨٨٣ م)

روز گراميداشت

تقویم جدید :   آوريل

تقويم قدیم  :  17  آوريل

يكشنبه صليب مقدس و گرانبها

قرائت كتاب مقدس

قرائت انجيل صبح ؛

انجيل يوحنا ٢١: ١- ١٤

ليتورگى الهى ؛

قرائت رساله رسولى  :  عبرانيان ٤: ١٤ – ٥: ٦

قرائت انجيل مقدس  :   انجيل مرقس ٨: ٣٤ – ٩: ١


  موعظه متروپوليتن سوتيريوس
دعاى روزانه

يكشنبه، دعاى رستاخيز

تروپاريون ؛

قدرتهاى فرشته اى در مقبره تو هستند ، و کسانی که از آن محافظت می کردند مردند و مریم در مقبره ایستاد و به دنبال خالص ترین بدن تو بود. تو جهنم را ویران کردی، و از آن رنج نبردی. با باكره ، دهنده حيات ملاقات کردی. اى خداوند، برخاسته از مردگان، جلال بر تو باد.

 كونتاكيون ؛

مسیح خدا، بخشنده حيات، با دست حیات بخش خود همه مردگان را از اعماق تاریك عالم مردگان بلند كرد ، طبیعت انسانى را برخيزاند ، زیرا او منجى همه ، رستاخیز و حيات و خدای همه چیز است!

 

  

انديشه هاى قديس تئوفان راهب


  (عبرانيان ٤: ١٤- ٥: ٦ ؛ مرقس ٨: ٣٤- ٩: ١)

"هر که خواهد از من پیروی کند ، خويشتن را انکار کند و صلیب خود را برداشته و مرا متابعت نمايد" (مرقس 8: 34).

بدون صلیب نمی توانید از خداوندى كه بر صليب شده پیروی کنید؛ و همه کسانی که او را دنبال می کنند قطعاً با صلیب مى روند.

این صلیب چیست؟ انواع زحمات، بارها و اندوه ها ، تحمل کردن هم بیرونى و هم درونى در مسیر انجام آگاهانه احکام خداوند در زندگی با توجه به روح دستورات و الزامات او. چنین صلیبی چنان با یک مسیحی پیوند خورده است که هر جا مسیحی وجود دارد ، این صلیب وجود دارد و هر جا که این صلیب وجود نداشته باشد ، مسیحی وجود ندارد.

امتیازات همه جانبه و زندگی راحت با یک مسیحی واقعی جور در نمى آيد. كار صليب پاک سازی و اصلاح وى است. مانند یک بیمار که نیاز به عمل دارد ، اما این چطور مى تواند بدون درد باشد؟ او می خواهد از اسارت یک دشمن قدرتمند آزاد شود. اما این چطور مى تواند بدون مبارزه و زخم باشد؟ او باید خلاف همه دستورات اطراف خود برود ، اما چگونه می تواند بدون زحمت و گرفتارى در برابر آن مقاومت کند؟ از احساس كردن صلیب خود شاد باشيد، زیرا این نشانه آن است که در مسير نجات به بهشت، خداوند را پیروی می کنید. کمى صبور باشيد. پایان و تاج ها در شرف آمدن است.

مبانى ارتدوكس

کلیسا و علم.

 كلیسا نه تنها با علم مخالف نیست ، بلكه خود آغازگر توسعه كلی از علوم است. این علوم چیست؟ دایره علوم در دامن کلیسا توسعه يافته است ، به ویژه شامل: الهیات دگماتیک ارتدوكس ، الهیات اخلاقی ، الهیات مذهبی ، تاریخ مقدس ، تاریخ کلیسا ، زهد ، الهیات پايه ، قانون کلیسا ، الهیات تطبیقی ​​، پاترولوژى. اخیراً رشته های علمی مانند روانشناسی ارتدوكس و روان درمانی ارتدوكس به طور فعال در مرزهای کلیسا در حال پیشرفت هستند. امروزه ، تحت نظارت کلیسا ، بسیاری از موسسات آموزشی و بخشهای علمی وجود دارند.

 در مورد نگرش كلیسا به علوم طبیعی ، در اینجا نيز او مخالف علم نیست. آنچه او مخالف است ، فرضیه ها و نظریه های دروغین "علمی" است ، از جمله نظریه هایی که وجود خدا، حقیقت در مورد خلقت جهان توسط خدا از هیچ، وجود روح ها پس از مرگ، وجود جهنم و بهشت ​​، و غیره، در آنها انكار مى شود.

توصيه عملى

طبق زمان کلیسا ، یکشنبه هفته را باز می کند و پایان نمی یابد.

 

 

درس روز

 

ابا پیمن گفت:

- آب از نظر ماهیت نرم است و سنگ سخت است. اما اگر مجراى آبى بالای سنگ آویزان باشد ، و آب به قطرات از آن روان شود به تدریج سنگ شکسته می شود. همينطور کلام خدا نرم است ، و قلب ما سخت است. اما اگر شخصى اغلب کلام خدا را بشنود ، آنگاه ترس از خدا در قلب او جای می گیرد.