11-4-2021

22
-1-1400

تقويم جديد: روزه، روغن مجاز

تقويم قديم: روزه، روغن مجاز

 

با کلیک کردن بر روی هر یک از آیکون های صفحه می توانید درباره آن قدیس، جشن یا مناسبت مطالعه نمایید

بزرگداشت

قهرمان شهيد آنتيپاس اسقف پرگاموس، شاگرد قديس يوحناى رسول (٩٢ م)

    

قديس جان از دكاپوليس، شاگرد قديس گريگورى(٨٢٠ م) 

روز گراميداشت

تقویم جدید :  11  آوريل

تقويم قدیم  :  24  آوريل

 

يكشنبه قديس جان كليماكوس

قرائت كتاب مقدس

 قرائت انجيل صبح ؛

انجيل يوحنا ٢١: ١٤- ٢٥

ليتورگى الهى ؛

قرائت رساله رسولى  :   عبرانيان ٦: ١٣- ٢٠

قرائت انجيل مقدس   :    انجيل مرقس ٩: ١٧- ٣١

 

موعظه متروپوليتن سوتيريوس

 

دعاى روزانه

يكشنبه، دعاى رستاخيز

تروپاريون ؛

قدرتهاى فرشته اى در مقبره تو هستند ، و کسانی که از آن محافظت می کردند مردند و مریم در مقبره ایستاد و به دنبال خالص ترین بدن تو بود. تو جهنم را ویران کردی، و از آن رنج نبردی. با باكره ، دهنده حيات ملاقات کردی. اى خداوند، برخاسته از مردگان، جلال بر تو باد.

 كونتاكيون ؛

مسیح خدا، بخشنده حيات، با دست حیات بخش خود همه مردگان را از اعماق تاریك عالم مردگان بلند كرد ، طبیعت انسانى را برخيزاند ، زیرا او منجى همه ، رستاخیز و حيات و خدای همه چیز است!

  


انديشه هاى قديس تئوفان راهب(عبرانيان ٦: ١٣- ٢٠ ؛ مرقس ٩: ١٧- ٣١)

 

خداوند در سخنان خود درباره خوشابحالان (متی 5: 1–12) ، قلب آسمانی را به تصویر می کشد.

خلق و خوی او شامل: فروتنی ، ماتم و ندامت ، حلم ، راستگویی کامل ، رحمت کامل ، پاکی قلب ، آشتى دادن و صلح ، صبر در مشکلات ، توهين و آزار و اذیت ديدن بخاطر ایمان و زندگی مسیحی است. اگر شما​​ می خواهید بهشت باشد، در اینجا هنوز می توانید بهشتی را که پس از مرگ آماده ورود به آن خواهید بود، به عنوان وارث مورد نظر پیش بینی کنید.

 

مبانى ارتدوكس

 

راز تدهين روغن.

 تدهين روغن ، آيين مقدسى است که در آن ، وقتی بدن با روغن مسح می شود ، فيض خدا شخص بیمار را فرا می گیرد تا ضعف های روحی و جسمی را التیام بخشد. به آن اصطلاحاً تدهين نیز گفته می شود ، زیرا در حالت ایده آل باید توسط یک "شورای" متشکل از هفت كاهن (یا به مدت هفت روز متوالی) انجام شود.

اولین شواهد مربوط به آيين مقدس تدهين روغن در رساله یعقوب رسول موجود است (يعقوب 5: 14-16). عبارت "بگذارید او طلب كند" در يعقوب ٥: ١٤ نشان می دهد که بیماری باید به اندازه کافی شدید باشد و کلمه "برخيزاندن" (حروف. از یونانی "بلند کردن") می گوید كه اين دردناک است. در مراسم آیین مقدس ، چنین درخواست ها و عبارات "بیمار ، رنج ، بیماری ، زخم های بدن ، بیماری های تلخ" را می یابیم.

چگونه می توان بیماری نیاز به عمل تدهين را تشخیص داد؟ یک بیماری جدی را باید به گونه ای درک کرد که فرد را بر بستر قرار داده (یا به زودی اتفاق خواهد افتاد) و او دیگر قدرت آمدن به کلیسا و شرکت در خدمات الهی و آيين مقدس کلیسا را ​​ندارد. آن دسته از مسیحیانی که هنوز می توانند به تنهایی حرکت کنند ، می توانند در پرستش كليسا شرکت کنند ، شرکت در مراسم عشاء ربانى برای "قدرت ، شفا و سلامت روح و بدن" مناسب است.

اظهارات مربوط به نوعی بخشش جادویی گناهان فراموش شده در طی تدهين را باور نکنید.

اما اگر شخص در آيين مقدس توبه شرکت کند ، نه تنها گناهان فراموش شده بخشیده می شوند ، بلکه به طور کلی همه چیز بخشیده می شوند. در مسیحیت ، بخشش خودکار گناهان بدون توبه وجود ندارد و نمی تواند وجود داشته باشد: نه با روغن ، نه با آب یخ در درياچه ...

 

 

توصيه عملى

خواندن یا بازخوانی "نردبان" قديس جان كليماكوس این روزها مفید است. این یک یادآوری شگفت انگیز از زاهد مقدس خواهد بود ، که نام او به یکشنبه چهارم روزه بزرگ داده شده است.

 

 

درس روز

  یک قاضی درستكار، پدر ارتدوكسى را که در آن محله زاهد بود براى ديدار دعوت کرد. او وى را براى شام پذيرايى کرد و از او پرسید: ”اى مرد حكيم به من بگو ، من كه در اینجا یک قاضی هستم، یک مسلمان هستم و سعی می کنم طبق شريعت زندگی کنم. صادقانه قضاوت می کنم ، رشوه نمی گیرم ، به فقیران غذا می دهم ، دعا می کنم ، روزه می گیرم. من تمام خواست الله را انجام می دهم. پس آیا من ملكوت را به ارث نخواهم برد؟

ابا پاسخ داد:" به من بگو عزیز ، آیا فرزندی داری؟"

 قاضی پاسخ داد:" بله ".

ابا: "آیا هیچ خدمتکاری دارى؟"

قاضى: "البته خدمتكارانى هستند!"

پير پرسيد: "به من بگو ، چه کسی بهتر به تو گوش می دهد ، خدمتکاران یا فرزندان؟"

قاضى پاسخ داد: "خدمتكاران ، خدمتكاران بهتر هستند ، آنها هر سخن مرا گوش می گیرند. آنها سعی می کنند در همه چیز مرا خشنود سازند. و فرزندان اغلب لجباز هستند ، آنها آگاهانه به من گوش نمی دهند".

ابا: "و به من بگو، هنگامى كه فوت كنى ، تمام اموال خود را برای چه كسی می گذاری، فرزندان یا خدمتگزاران ؟"

قاضى فرياد زد:"البته فرزندانم!"

ابا گفت: "در مورد ملكوت نیز همینطور است. ممکن است تو بنده کاملى باشی، اما فرزند وارث خواهد بود. و فرزندخواندگی فقط از طریق عیسی مسیح صورت می گیرد ... "