کانن بزرگ قدیس آندرو از کرت

بخش دوم كانن، براى روز سه شنبه از هفته اول روزه بزرگ


سه شنبه هفته اول روزه بزرگ، در طى ندامت عظيم در سرويس دعاى مغرب، پس از مزمور ٧٠، کانن خوانده می شود. قبل از هر تروپاریون ، ما سه بار تعظيم كرده و نشان صلیب را رسم مى كنيم 

قصيده 1

ايرموس: یک یاور و یک پناه ، نجات من شده است.

این خدای من است ، که او را تمجيد مى نمايم.

خدای پدران من، من او را برای شکوه و جلالش تمجيد مى نمايم.

برگردان: بر من رحم فرما ، خدايا، بر من رحم فرما.

تروپاريا:

بند١- خداوندا، آيا من عمداً از گناه قتل قائن تقليد كرده ام، كه جسمم را زنده مى گردانم در حالى كه روحم را با برجسته نمودن اعمال شر خود به قتل مى رسانم.(پيدايش٤: ٨)

بند٢- اى عيسى، من شباهتی به پارسايى هابیل ندارم. هرگز عملى كه شايسته خداست، هداياى خالص، قربانى مناسب، و نه یک زندگی بى عيب به تو ارائه نداده ام.(پيدايش٤: ٤)

بند٣- اى روح اسفبار من، مانند قائن، ارائه من به خالق همه کارهای پلید ، یک قربانی معيوب و یک زندگی بی ارزش بوده است و مانند او اکنون محکوم هستم.(پيدايش٤: ٥ ، عبرانيان١١: ٤)          

بند٤- اى خالق من، با ريختن قالب خاكى جسمم و دميدن روح حيات به آن، تو گوشت و استخوان مرا به مانند يك كوزه گر شكل دادى، اى رهاننده و داور من، حال كه به تو رجوع مى كنم، مرا بپذير.(پيدايش٢: ٧ ،ارميا١٨: ١-١٠، روميان٩: ٢١)

بند٥- اى نجات دهنده من، گناهانی را که مرتکب شده ام اعتراف مى كنم، زخم هايى كه افكار كشنده من مانند دزدان درونم، به روح و بدنم وارد كرده اند.(لوقا١٠: ٣٠)

بند٦- اى نجات دهنده، با اين كه گناهكارم، در عین حال مى دانم که در عشق خود به بشريت، مجازات تو رحمت است و شفقت تو عميق است. تو با ديدن اشكهايم به عنوان پدرى كه فرزند گمشده خود را مى خواند، به سمت من بيا.(لوقا١٥: ٢٠)

جلال بر پدر و پسر و روح القدس

به تثليث اقدس: ای تثلیث متعال، كه به عنوان خداى يگانه پرستش مى شوى، يوغ سنگین گناه را از دوش من بردار، و چون مهربان هستی اشک‌های توبه و ندامت را به من عطا فرما.

اكنون و تا ابد و تا جميع اعصار. آمين.

به مادر خدا: ای تئوتوکوس، امید و حامی کسانی که برای تو آواز می‌خوانند، بار سنگین گناه را از من بردار، و بعنوان يگانه بانوی مطهر مرا بعنوان شخص توبه كار بپذير.

 

قصیده 2

ايرموس: اى آسمان، گوش كن و من سخن مى گويم، آواز مسیح را مى سرايم، کسی که از باکره جسم گرفت تا با ما ساكن شود.

برگردان: بر من رحم فرما ، خدايا، بر من رحم فرما.

تروپاريا:

بند١- گناه مرا از لباسى که خدا برایم خلق كرده بود محروم ساخت، و مرا در کتی از پوست رها كرد. (پيدايش٣: ٢١)

 

بند٢- آدم با حس شرمندگی، خود را با لباسى از برگهای انجیر پوشانيد، و من اکنون مانند او پوششی از شرم دارم که هواى نفسانى بسیار مرا فاش می سازد.

بند٣- جامه اى چركين مرا پوشانده است، كه به طرز شرم آور با زندگی نفسانى و عشق به چيزهاى جسمانى، خونين و لكه دار است.

بند٤- من زیر بار هواى نفس و فساد جسمم سقوط کردم، و از آن لحظه دشمن بر من قدرت دارد.

بند٥-  من به جای جستجوی فقر روحم ، زندگی با حرص و طمع و خشنودى خود را ترجیح داده ام. بنابراين، ای نجات دهنده، يوغ سنگینى بر گردنم آويخته است.(متى٥: ٣)

بند٦- جامه يوسف، لباسی پر شكوه از رنگ هاى بسیار بود ، اما مال من به رنگ افکار شرم آور است ، که حتی در حالی که جسمم را می پوشاند ، مرا نیز محکوم می کند.(١يوحنا٥: ٢١)

بند٧- من تنها نگران پوشاک بيرونى ام بوده ام، در حالی که از معبد درونم، آن كه به تصوير خدا ساخته شده غفلت كردم.(١پطرس٣: ٣-٤)                                          

 بند٨- آن زن به دنبال سکه گمشده در خانه اش بود تا زمانی که آن را پیدا کرد. ای نجات دهنده ، اكنون زیبایی تصویر اصلی من گم شده، در هواى نفس دفن شده، بیا و همانطور که او انجام داد ، جستجو کن تا آن را دوباره بدست آورى.(لوقا١٥: ٨)

بند٩- اى نجات دهنده، مانند آن فاحشه من نزد تو گريه می كنم که گناه کرده ام. من تنها در برابر تو گناه کرده ام! اشکهای مرا بپذير، همانطور که اشكهاى او را وقتی که پاهايت را مسح كرد، پذيرفتى.(لوقا٧: ٣٧-٥٠)

بند١٠- مانند آن باجگير به تو فرياد می زنم: رحم فرما، ای نجات دهنده ، به من رحم کن. زیرا هیچ فرزندى از آدم مانند من عليه تو گناه نکرده است. (لوقا١٨: ١٣)

جلال بر پدر و پسر و روح القدس

به تثليث اقدس: اى خداى همگان، من تو را به عنوان يگانه در سه شخص، پدر، پسر و روح القدس مى سرايم.

اكنون و تا ابد و تا جميع اعصار. آمين.

به مادر خدا: اى تئوتوكوس تماماً مقدس، تنها باکره اى كه همه جا ستايش مى شوى، با جديت برایمان دعا كن، باشد كه نجات یابیم.

 

قصیده 3

ايرموس: خداوندا، قلب بی ثباتم را بر روی صخره احكامت بنا کن، زيرا تنها تو خداوند و قدوس هستی.

برگردان: بر من رحم فرما ، خدايا، بر من رحم فرما.

تروپاريا:

بند١- در تو اى غلبه كننده بر مرگ ، من منبع حيات را يافته ام، و اکنون قبل از پايانم از قلبم به تو فرياد مى زنم، "گناه كرده ام، رحم فرما و مرا نجات ده!"

بند٢- گناه کرده ام، خداوندا، من نسبت به تو گناه کرده ام، اما بر من رحم فرما، چونکه هیچ کس وجود ندارد در میان مردمان که گناه کرده باشد و من با گناهانم از او سبقت نگرفته باشم.

بند٣- من از كساني تقليد كرده ام كه ​​در روزگار نوح عياش بودند، و من در محكوميت آنها به غرق شدن در سيل سهيم هستم.(پيدايش ٦)

بند٤- روح من، تو از حام سرمشق گرفتى كه نتوانست برهنه بودن پدرش را مخفى کند ، و حتی جرات کرد که با بى شرمى به او نگاه کند. و تو رو به عقب برنگشتى تا شرم همسايه ات را پنهان كنى.(پيدايش٩: ٢٠-٢٧)

بند٥- روح من، فرار کن! از آتش گناه فرار کن ، همانطور که لوط از آتش سدوم و عموره فرار كرد! از شعله آتش هر خواست غير معقول و فريبنده فرار کن!(پيدايش ١٩)

بند٦- پس من به تو فرياد خواهم زد:"رحم فرما، خداوندا، بر من رحم فرما"، آن هنگام كه با فرشتگان خود مى آيى تا تمام اعمال ما را به ما ارائه دهى.

جلال بر پدر و پسر و روح القدس

به تثليث اقدس: يگانه نامخلوق، طبيعت بى آغاز، ستوده شده در تثلیث، ما را نجات ده که با ایمان قدرت تو را پرستش نماييم.

اكنون و تا ابد و تا جميع اعصار. آمين.

به مادر خدا: ای مادر خدا، تو بدون بذر در زمان، پسر بى زمان پدر را به دنيا آوردى. و ای شگرف قدرتمند! تو باکره باقی ماندی در حالی که کودک شیر خوار بود.

 

قصیده 4

ايرموس: نبی آمدن تو را شنید ای خداوند، و ترسید که از یک باکره به دنیا بیايى و به مردمان ظاهر شوى

و گفت:"من گزارش تو را شنیده‌ام و می‌ترسم؛" جلال بر قدرت تو، ای خداوند.

 برگردان: بر من رحم فرما ، خدايا، بر من رحم فرما.

تروپاريا:

بند١- خودت را آماده کن ، روح من! مانند ابراهیم ، اسحاق و یعقوب، پاتريارخ هاى بزرگ شجاع باش ، که با سخت كوشى و خرد و هشيارى تو نیز بتوانى خدای خود را ملاقات كنى. باشد كه با تأمل ، به اعماق شگفت انگیزی که او در آن ساکن است برسی و با این کار پيشكار خوبی برای خداوند باشى.(پيدايش٣٢: ٢٨ ، لوقا١٩: ١٣-١٥)

بند٢- اى روح من، يعقوب پاتريارخ بزرگ ، با به دنيا آوردن دوازده پاتريارخ ، به طرز عرفانی برای تو، نردبان صعود فعال را بنا کرد ، که خردمندانه فرزندان خود را به عنوان پله ها و گامهايشان را به عنوان صعود ارائه داد.

بند٣- اما تو ، روح ناامید من ، عيسو را سرمشق قرار داده اى، و زيبايى را كه تو از خدا به ارث برده اى به شر مكار تسليم كردى. به دو روش ، کار و خرد ، فریب خورده ای و بركت پدر خود را از دست داده اى، اکنون زمان آن است که راه های خود را تغییر دهی.(پيدايش٢٥: ٣١ ، ٢٧: ٣٧)

بند٤- شهوت عيسو برای زنان و هواى نفسش او را از پاى درآورد ، و روحش که با لذت های بيهوده صدمه ديد، نام عبری "ادوم" (به معنی "قرمز") را برای او كسب نمود، زیرا روحش مانند شعله ای بود که با عشق به گناه می سوزد.(پيدايش٢٥: ٣٠)

بند٥- روح من ، آیا تو از ايوب نشنیده ای ، که حتی هنگامى كه بر روی توده اى زباله مى نشست، پارسا بود؟ پس چرا در مواقع وسوسه هرگز از شجاعت و استوار بودن در هدف يا تحمل صبر او تقلید نکرده ای؟(ايوب ١)

بند٦- زمانی ايوب بر روی تخت مى نشست و اطرافیانش او را احاطه کرده و بسیار تحسینش می کردند ، اما وقتى برهنه بر روی توده زباله، بی فرزند ، بی خانمان و پوشیده از زخم بود. حتی با این وجود ، او زباله دان خود را مانند یک کاخ و زخمهاى خود را همچون مرواریدهای گرانبها در نظر گرفت.(ايوب٢: ٧-٨)

جلال بر پدر و پسر و روح القدس.

به تثليث اقدس: من تو را به عنوان یک خدا در تثلیث اعتراف می‌کنم، یک ذات واحد بدون پيچيدگى در اشخاص، هم-عرش و هم-حكمران، و برای تو می‌سرايم، " قدوس! قدوس! قدوس!" پدر، پسر و روح القدس.

اكنون و تا ابد و تا جميع اعصار. آمين.

به مادر خدا: به عنوان یک باکره به دنيا آوردى، و در طبيعت باکره باقی ماندی، رحم تو بدون درد به دنيا آورد، زيرا کسی که از تو به دنیا آمد قوانین طبیعت را تجدید کرد، زیرا وقتی خداوند اراده کند، ترتيب آن دگرگون می‌شود.

 

قصیده 5

ايرموس: اى عاشق انسان، بعد از شب، زود هنگام به جهت تو نگاه مى كنم ، مرا روشنى ده كه دعا كنم،

اى نجات دهنده، مرا در احکام خود هدايت نما، و به من بیاموز تا اراده تو را به انجام رسانم.

 برگردان: بر من رحم فرما ، خدايا، بر من رحم فرما.

تروپاريا:

بند١- ای روح من ، تو شنيده اى كه چگونه امواج و آبهای رودخانه یک اتاق محافظ برای موسى نوزاد تشکیل داد، و اجازه داد سبد حصيرى او از دستور ظالمانه فرعون فرار کند.(خروج١: ٢٢ -٢: ٣)

بند٢- اگرچه فرعون دستور داده بود تا قابله ها نوزادان پسر عبری ها را بکشند ، اما در عوض آنها از خداى خود اطاعت کردند. اکنون که تو ، روح نوميد من، مانند موسی از مرگ نجات يافته اى ، مانند او نیز با حكمت خداوند تغذيه شو.(خروج١: ١٦- ٢: ٩، اعمال٧: ٢٢)

بند٣- موسی با کشتن مصریان ظالم ، پیوند خود را با فرعون قطع کرد. اما تو ، ای روح نوميد من ، تو حتی به شرارت ذهن مصرى خود حمله نکرده ای. پس چطور می توانی انتظار داشته باشی که بدون توبه، به تنهایی بتوانى از بيابان هواى نفس گناه آلود خود عبور كرده دور شوى؟(خروج٢: ١٢)

بند٤-روح من ، برو و از موسی بزرگ در بیابان سرمشق بگير، باشد كه با تامل تو هم مانند او به چشم انداز خدا در بوته سوزان دست يابى.(خروج٣: ١)

بند٥- به عصايى كه موسی برای تقسیم شدن آبها بر روی دريا كشيد، فكر كن. این تصویری از صلیب مسیح است که به موجب آن، روح من، تو نیز می توانی کارهای بزرگی را به انجام برسانى.(خروج١٤: ١٦)

بند٦- وفادارى هارون با ارائه قربانى قابل قبول به خدا نشان داده شد. اما تو، روح من، مانند کاهنان حفنى و فینحاس ، فقط زندگی پر نيرنگ و خودخواهانه خود را ارائه داده ای.(لاويان٩: ٢١-٢٤، ١سموئيل٢: ١٢-٣٤)

جلال بر پدر و پسر و روح القدس.

به تثليث اقدس: اى تثليث، يك در ذات، ما تو را تمجيد می‌کنیم، و تو را تا به ابد ستايش مى كنيم و مى پرستيم، می‌خوانیم، " قدوس،قدوس،قدوس!" پدر، پسر و روح القدس.

اكنون و تا ابد و تا جميع اعصار. آمين.

به مادر خدا: اى مادر باكره مطهر، خداوند، خالق همه چیز، از طریق تو تجسم يافت تا طبیعت انسانی ما را با خود متحد كند.

قصیده 6

ايرموس: با تمام قلبم به سوی خدای مهربان فریاد كردم و او صدای مرا شنید.

و او روح  مرا از اعماق جهنم و فساد بيرون كشيد.

برگردان: بر من رحم فرما ، خدايا، بر من رحم فرما.

تروپاريا:

بند١- ای نجات دهنده ، موجى از گناهانم ناگهان بر من بلند گشته و مرا پوشانده است ، دقیقاً همانگونه که روزی دریای سرخ مصريان باستان و ارابه هاى آنان را در بر گرفت.(خروج١٤: ٧-٣١)

بند٢- ای روح من ، مانند اسرائیل کهن ، خواست هاى احمقانه ای داشته اى ، زيرا شكم پرستى و هواى نفس خود را به مناى آسمانى ترجیح داده اى.(اعداد٢١: ٥، ١قرنتيان١٠: ٩)

بند٣- چاه های کنعانیان را می توان به فلسفه های دنیوی تشبیه کرد ، که تو ، روح من ، ترجیح می دهی از آنها بنوشی تا از آن سنگی که هنگام ضربه توسط موسی رودخانه ای از حكمت و معرفت خدا در آنجا جريان يافت.(پيدايش٢١: ٢٥، خروج١٧: ٦)

بند٤- مانند اسرائیلی های سركش در بیابان ، تو اى روح من، گوشت و غذای ناپاك مصر را به منا غذایی که از آسمان ​​فرستاده می شد، ترجيح دادى.(خروج١٦: ٣، اعداد١١: ٤-٧)

بند٥- هنگامی که خادم تو موسی با عصاى خود صخره را زد ، نمونه اى از آب حيات بخش عرفانى تو بود، ای نجات دهنده ، تو حيات بخشى خود را از پيش نشان دادى که از آن همه ما آب حيات را دريافتيم.(اعداد٢٠: ١١، ١قرنتيان١٠: ٤)

بند٦- روح من، سرزمین وعده را پيدا کن و آن را مخفیانه كاوش کن همانطور که يوشع ، پسر نون ، قبلاً انجام داده بود. ببین مطابق قانون خدا چه نوع سرزمینی است و در آنجا مستقر شو.(يوشع ٢)

جلال بر پدر و پسر و روح القدس.

به تثليث اقدس: خدا، پدر و پسر و روح القدس مى گويد "من تثلیث هستم ، در ذات ساده و تجزيه ناپذير و با اين حال در اشخاص، همچنین متحد در طبيعت واحد هستم."

اكنون و تا ابد و تا جميع اعصار. آمين.

به مادر خدا: ای تئوتوکوس، رحم تو خدایی را نگه داشت که به خاطر ما شکل انسانی گرفت. به او، خالق همه  استدعا كن، تا از طریق دعاهای تو پارسا شمرده شویم.

کنتاکیون (قصيده 6)

روح من، روح من ، برخیز! چرا خفته ای؟

پایان کار نزدیک می‌شود و تو سردرگم خواهی بود،

پس بیدار شو و مراقب باش، باشد که مسیح خدای ما تو را ببخشايد،

او که همه جا هست، و همه چیز را پر مى سازد.

قصیده 7

ايرموس: ما مرتکب گناه شدیم و در برابر تو خطا و سرپيچى كرديم.

ما فرامين تو را همانطور که به ما داده ای، نگاه نداشته ايم و انجام نداده ایم.

اما ما را به طور کامل واگذار مكن، ای خداى پدران ما.

برگردان: بر من رحم فرما ، خدايا، بر من رحم فرما.

تروپاريا:

بند١- وقتی صندوق عهد را روی ارابه حمل می كردند ، و یکی از گاوها لغزید ، عزه فقط آن را لمس کرد و خشم خدا را تجربه نمود و مرد. اى روح من ، با نشان دادن تكريم واقعى نسبت به مقدسات و احترام به امور الهی، از خشم خدا پرهیز کن.(٢سموئيل٦: ٦)

بند٢- تو درباره ابشالوم و اينكه چطور علیه پدرش داوود، عصيان كرد شنیده ای و می دانی که چگونه او به تخت پدرش بى حرمتى كرد. پس چرا تو هنوز از انگیزه های پر هوس و عشق او به لذت ها تقلید می کنی؟(٢سموئيل١٥: ١٦-٢١)

بند٣- اى روح من، تو کرامت و عزت آزادانه خود را بر بدن به بردگی كشيده اى، زیرا در شیطان اخيتوفل دیگری يافته ای و به توصیه های او رضایت داده ای. اما خود مسیح آن تدابير را پراکنده ساخت ، تا در هر رویدادی نجات يابى.(٢سموئيل١٦: ٢٠)

بند٤- سلیمان شگرف، که پر از فیض حکمت بود ، در یک زمان شرى را در نظر خدا انجام داد و از او دور شد. و تو ، روح من ، با زندگی ملعون خود به او شباهت يافته اى.(١پادشاهان١١)

بند٥- سليمان که به خاطر لذت هواى نفس خود دور شد ، خود را ناپاك ساخت. افسوس که عاشق حكمت، عاشق زنان هرزه شد و از خدا بيگانه شد! و تو ، روح من ، با لذت های شرم آور خود از او تقلید کرده ای.(١پادشاهان٣: ١٢، ١١: ٤-١٢)

بند٦- تو ، روح من ، با رحبعام رقابت کرده اى که به مشاوران پدرش گوش نمی داد و آن برده شرور اورشليم مرتد پیر. اما چنین تقلیدها را کنار بگذار و به خدا فرياد برآور: "من گناهكارم، بر من رحم فرما."(١پادشاهان١٢: ١٣-٢٠)

جلال بر پدر و پسر و روح القدس.

به تثليث اقدس: ساده و تفكيك ناپذير، یک در ذات و طبيعت، نور و نورها، یک قدوس و سه مقدس، خدا به عنوان تثليث پرستش مى شود. پس، ای روح من، او را ستایش کن و در حيات و زندگی، خدای همگان را تجلیل کن.

اكنون و تا ابد و تا جميع اعصار. آمين.

به مادر خدا: ای مادر خدا، ما تو را ستایش می کنیم، تو را تكريم مى كنيم و متبارك مى خوانيم، زیرا از تثلیث تفكيك ناپذير، تو يگانه پسر خدا را به دنيا آوردى و قلمروهای آسمانی را به ما بازگرداندى.

قصیده 8

ايرموس: او که لشكريان آسمان تمجيدش می كنند ، كسى كه کروبیان و سرافین از او مى هراسند ،

بياييد هر نفس و موجودی او را تمجيد و ستايش كند و متبارك خواند در تمام اعصار.

برگردان: بر من رحم فرما ، خدايا، بر من رحم فرما.

تروپاريا:

بند١- روح من، با تقلید از عزريا ، تو جذام او را دو برابر در خود دارى. زیرا زندگى تو با افکار منزجر کننده و اعمال شرور آلوده شده است. بيا و آنچه را که نگه داشته اى رها ساز و به سمت توبه بگريز.(٢پادشاهان١٥: ٥، ٢تواريخ٢٦: ١٩)

بند٢- روح من، آیا نشنیده ای که چگونه نینوائیان ، که به واسطه موعظه یونس تكان خوردند، در پلاس و خاکستر توبه کردند؟ تو از نمونه آنها پیروی نکرده ای، اما به نظر می رسد منحرف تر از همه کسانی هستى که قبل و بعد از قانون شريعت گناه کرده اند.(يونس٣: ٥)

بند٣- روح من، تو از ارمیا در گودال گل شنیده ای، چگونه او به تلخى سقوط صهيون را مرثيه خواند. از زندگی ماتم و عزادار او سرمشق بگير تا نجات يابى.(ارميا٣٨: ٦)

بند٤- یونس نبی به ترشیش گریخت ، زیرا او به خوبی می دانست که خدای ما چقدر مهربان است. و با پیش بینی تبدیل نینوائی ها ، او می ترسید كه با توبه آنها تهدید به نابودی ايشان عملى نشود.(يونس١: ٣)

بند٥- ای روح من ، تو شنیدی، چگونه با ایمان دانیال دهان شیران درنده را در گودال بست و سه فرزند مقدس شعله های آتش در کوره سوزان را خاموش کردند.(دانيال٦: ١٦-٢٢، ٣: ٢٣)

بند٦- اى روح من، به عنوان نمونه ای برای تو، تمام چهره های عهد عتیق را مرور کرده ام. از اعمال کسانی که با پارسايى عاشق خدای خود بودند بياموز و سرمشق بگير، و از گناهان شریران فرار کن!

جلال بر پدر و پسر و روح القدس.

به تثليث اقدس: اى پدر ابدی، پسر ازلى و اى روح راستى، تسلى دهنده مهربان، ای پدر كلمه الهی، كلمه ازلى پدر، و روح حيات بخش، تثلیث در وحدت، بر ما رحم فرما.

اكنون و تا ابد و تا جميع اعصار. آمين.

به مادر خدا: ای باکره خالص، جسم عمانوئيل در رحم تو شکل‌ گرفت، به مانند رداى سلطنتى كه از ابریشم ارغوانى ريسيده شده باشد. ما اعلان می‌کنیم که تو به راستى مادر خداى ما هستی.

قصیده 9

ايرموس: غير قابل وصف است، مادرى كه کودک را بدون بذر آبستنى به دنيا آورده، خالص باقی می‌ماند.

زيرا تو خدا تجديد كننده طبیعت را به دنيا آوردى، پس در تمام اعصار ما تو را به عنوان مادر و عروس خدا تجليل مى كنيم.

برگردان: بر من رحم فرما ، خدايا، بر من رحم فرما.

تروپاريا:

بند١- مسیح وسوسه شد ، شیطان او را وسوسه کرد که مى تواند سنگ ها به نان تبدیل شوند. و او را به بالاى کوه برد تا در يك نگاه تمام پادشاهی های اين جهان را به او نشان دهد. اى روح من ، أز حيله شيطان بترس؛ و در هر ساعت متوجه خدا باش و دعا کن!(متى٤: ٣-٩، ٢٦: ٤١)

بند٢- یحیاى تعمید دهنده ، آن كبوترى كه عاشق صحرا بود ، "نوری كه پیش روى مسیح می رفت" ، "صدای ناله در بیابان" ، موعظه توبه را بر عهده داشت. اما هیروديس ، مایل به گوش دادن به او نبود ، و با هیرودیان گناه کرد. ای روح من ، مراقب باش كه از گمراهى ستمكاران بر حذر باشى، اما توبه را در آغوش بگير.(مرقس١: ٣، متى١٤: ٣)

بند٣- هنگامی که يحيى پیشرو فیض در بیابان زندگی می کرد ، تمام قوم یهوديه و سامريه برای شنیدن او بیرون آمدند. ای روح من ، چرا با اعتراف به گناهان خود و دریافت تعميد توبه از آنها تقلید نکرده ای؟(متى٣: ٥-٦)

بند٤- ازدواج شرافتمندانه است و تخت ازدواج پاك است ، زیرا مسیح پيشتر هر دو را با حضور خود در عروسى قانا برکت داد. او غذا خورد و آب را به شراب تبدیل کرد و بدین ترتیب اولین معجزه خود را انجام داد تا تو ، روح من ، متحول شوی.(عبرانيان١٣: ٤، يوحنا٢: ١-١١)

بند٥- مسیح افليج را قوت داد كه برخيزد و تخت خود را حمل كند. او فرزند مرده بیوه را بلند کرد و خادم افسر رومی را شفا داد. او با آشکار کردن خود به زن سامری، اى روح من، او خود را به تو آشكار نمود، كه چگونه خدا را در روح پرستش نمايى.(متى٩: ٢-٧، لوقا٧: ١٤، متى٨: ٦-١٣، يوحنا٤: ٢٦، يوشع٤: ٢٤)

بند٦- هنگامی که زنی که از خونریزی شدید رنج مى برد ، لبه لباس خداوند را لمس کرد ، از او شفا يافت. همانطور که با سخنان خود، جذام را پاك ساخت، بينايى به نابینایان داد ، ناشنوایان را شنوا و گنگ ها را گويا ساخت، و زن قوز پشت را صاف کرد ، همه به اين منظور است که تو ، روح بيچاره من ، باشد كه ایمان داشته باشی و نجات يابى!(متى٩: ٢٠-٢٢، ١٠: ٨، ١١: ٥، لوقا١٣: ١١-١٣)

جلال بر پدر و پسر و روح القدس.

به تثليث اقدس: پدر را جلال می دهيم ، پسر را متعال مى خوانيم و روح القدس را می پرستيم ، تثلیث غیرقابل تفکیک همانطور كه يگانه هست ، نور و نور ها ، حيات و زندگی که نور و حيات را تا به انتهاى عالم اعطا می کند.

اكنون و تا ابد و تا جميع اعصار. آمين.

به مادر خدا: ای مادر مطهر خدا، قوم خود را حفظ کن، زیرا از طریق تو ما وفادار مانده ، تقویت شده و قادر به غلبه بر هرگونه وسوسه ، آزمايش و مصیبت هستیم.

 

ای پدر آندروى مقدس، برای ما نزد خدا دعا کن.

ای آندروى مكرم، پدر بسيار متبارك و کشیش کرت ، هرگز از دعا كردن نزد خدا برای کسانی که تو را مى ستايند، باز نايست، باشد که او ما را از خشم ، غم و اندوه ، فساد و گناهان بی شمار رهایی بخشد، تا همه ما وفادارانه یاد تو را ارج نهيم.