تبعید آدام و كانن قديس اندرو


 

 

 

دفعه قبل گفتیم که روزه بزرگ یک سفر روحانى است. در آن "سفر" كانن توبه قديس اندرو، "ابزار" بسیار مفیدی است. می‌توانیم آن را به عنوان نوحه‌ توبه‌ای توصیف کنیم که ما را به میدان عمل گناه می‌رساند.

قديس اندرو  تمام حقايق کتاب مقدسى، آدم و حوا، بهشت، سقوط، نوح، داوود، سرزمین موعود و سرانجام عیسی مسیح و کلیسای او را به ما ارائه می دهد:

بخش هایی از داستان شخصی هر یک از ما، رویدادهای زندگی خودم. زیرا تمام انتخاب های خدا، من و نجات مرا هدف قرار دارند. بنابراین، تراژدی گناه تراژدى شخصی من است. در این كانن، زندگی من به عنوان هدف عشق خدا و همچنین بخشی از مبارزه خدا با تمام قدرت های تاریک ارائه شده است.

به همین دلیل است که كانن با لحنی عمیقاً شخصی شروع می شود:

چگونه می توانم به عزاداری از اعمال ناگوار زندگی خود بپردازم؟ به عنوان اولین ثمره توبه چه می توانم ارائه دهم؟ در شفقت خود ، ای مسیح ، گناهانم را ببخشا. (قصیده اول)

كانن قديس اندرو به ما کمک می کند تا ببینیم گناهان من چقدر به رابطه من با خدا مرتبط است. سقوط آدم و حوا داستان خود من است، نه متفاوت با سقوط من. به همین دلیل است که می خوانيم:

گناهان من با گناهان آدم نخستين رقابت می‌کند، و به سبب گناهانم خود را برهنه از خداوند و پادشاهى جاودان او می‌بینم.(قصیده اول)

در این مرحله بهتر است توضیح دهیم که گناه چیست. ایمان مسیحی ارتدوكس فهرستی از کارهایی نیست که باید انجام داد و انجام نداد، مجموعه ای از قوانینی که باید از طریق یک مفهوم قانونی انجام دهیم. این يك راهنما است برای یافتن دوباره وطن گمشده خود، خدا و کشور ابدی او. گناه فقط نقض یک قانون نیست، خیلی بیشتر است. گناه همان است که من فکر کنم، انجام دهم یا ندهم که موجب تاثر خداوندم مى شود و بین من و او حائل مى شود. اگر من واقعاً او را همانطور که او مرا دوست دارد، دوست دارم، مطمئناً نمی خواهم او را ناراحت و اندوهگين کنم. من جدا از او احساس راحتی نمی کنم. به همین دلیل است که او انجیل مقدس را به من داد تا بهتر بفهمم اراده او چیست و از آن پیروی کنم. (این تلاش من برای تقلید از او است، مبارزه ای که ممكنه اغلب اوقات موفق نشوم)

و این در رابطه من با خدا شکوهمند است: او مرا بسیار دوست داشت که نقشه نجات مرا تنظیم کرد، از عهد عتیق شروع کرد و تا طرح -بسیار باورنکردنی- تجسم خود، مصلوب شدن خود، حتی مرگش، پیش رفت. تا مرا نجات دهد تا بازگشتم را به سوی خودش ممکن سازد، در حالی که حتی من وجود نداشتم، در حالی که قصد نداشتم به او ایمان بیاورم و از او پیروی کنم! این عشقی است که من دریافت می کنم، چگونه می توانم به چنین عشقی صدمه بزنم؟ اما من

یکشنبه قبل از روزه بزرگ، یکشنبه بخشش، نیز به تبعید آدم از بهشت ​​اختصاص دارد. کلیسا تبعید آدم را در آن روز به ما یادآوری می کند، زیرا دیگر چگونه می توانم سفر روزه را آغاز کنم، دیگر چگونه میل بازگشت خود را احساس کنم، مگر اینکه عمیقا احساس کنم که گناهانم مرا تبعید و گم کرده است؟

به همین دلیل است که ما این كانن را می خوانیم که می تواند پشیمانی، طلب بخشش و توبه من را بیان کند. من کسی هستم که مانند پسر ولخرج از او دور شده ام و باید به پدری که همیشه منتظرم است برگردم.

ای نجات دهنده، من لباس جسمم را آلوده كرده ام و آنچه را که تو مطابق تصوير و شباهت خود، درون من ساختى، ويران كرده ام.(قصیده دوم)

اکنون که می بینم گناهانم سد راه هستند، آرزوی بازگشت را نیز احساس می کنم. آنچه من بیشتر می خواهم این است که از طریق اعتراف مقدس از سنگینی گناهانم خلاص شوم و راه بازگشت به دنیای خدا را که به آن تعلق دارم دنبال کنم.

در پایان قصیده ششم می خوانیم:

روح من، روح من ، برخیز! چرا خفته ای؟ پایان کار نزدیک می‌شود و تو سردرگم خواهی بود، پس بیدار شو و مراقب باش، باشد که مسیح خدای ما تو را ببخشايد و نجات بخشد، او که همه جا هست، و همه چیز را پر مى سازد.

~ خواهر استاماتيا، الهيدان ارتدوكس

Saint_Andrew_of_Crete-book-cover