ایمان و زندگی اورتودکس
خلاصۀ اصول اعتقادات

برکت از جانب
عالی‌جاه پاتریارخ بین‌الکلیسایی (در نسخۀ یونانی)

 

جناب اسقف اعظم پیسیدیه، مرد بزرگوار و شریف و نمایندهٔ پاتریارخ سیده و آنتالیا، برادر محبوب در روح‌القدس، و همکار در برگزاری آیین مقدس عشاء ربانی با عالی‌جاه سوتیریوس، فیض بر شما باد و آرامش از جانب خدا.

گسترش پیام انجیل و تحکیم آن در قلب و زندگی مردم، بنا به تعریف، با زندگی و خدمت خادمین اورتودکس مرتبط است و کلام پولس، رسولِ امتها نیز درمورد آن صدق می‌کند: زیرا اگر بشارت دهم مرا فخری نیست، چراکه ناگزیر از آنم؛ بلکه وای بر من اگر بشارت ندهم! زیرا اگر به اختیار، این کار را انجام می‌دادم، از پاداش برخوردار می‌بودم؛ ولی اگر به اختیار نباشد، فقط انجام‌ وظیفه می‌کنم (۱-قرن ۹:۱۶-۱۷).

شما نیز، برادر روحانی و سراسقف پیسیدیه، با الهام از نخستین و بزرگترین رسول، زندگی‌تان را وقف تعلیم کلام خدا و گسترش پیغام انجیل کرده‌اید. آتش غیرت به خدمت در شما برافروخته شده و توجه خود را فقط به گوسفندان درون خانۀ خداوند ننموده‌اید، بلکه رو به سوی کسانی کرده‌اید که بسیار دور هستند و در روح خود همچون شبنم حِرمون منتظر کلام انجیل می‌باشند. برای تحقق این هدف و بدون اینکه از هرگونه خستگی و سختی مضایقه کرده باشید، به دعوت مسیح، آن شبان اعظم، به خاور دور پاسخ داده‌اید تا کلام امید و حیات‌بخش خداوندگارمان عیسی مسیح را به برادرانمان، یعنی کسانی... که در تاریکی و سایۀ مرگ ساکنند، موعظه نمایید.

شما به‌عنوان خادمی پارسا و امین بر روی زمینِ کلیسای کشور کره، با سرعت و بدون خستگی کار کرده‌اید و بذر ایمان به مسیح را به‌گونه‌ای مبارک در قلب افرادی کاشته‌اید که همچون خاک نیکو و پذیرا آن را دریافت نموده‌اند، و با محبت وفادارانه آن را آبیاری نموده‌اید. این بذر صد چندان میوه آورده برای جلال پدر آسمانی و در تمجید کلیسای بزرگ و مقدس مسیح.

اما رابطۀ روحانی شما با فرزندان روحانی‌تان در کشور کره، پایان نپذیرفته، حتی پس از آنکه به منطقۀ مقدس پیسیدیه نقل مکان کردید. از آن رو، یک سال پیش، اثر خدادوستانه حضرت عالی تحت عنوان ایمان و حیات اورتودکس به زبان کره‌ای به چاپ رسید، کتابی که به امور مقدماتی و اساسی آموزۀ اورتودکس، اخلاقیات و پرستش می‌پردازد و به نحوی بیان شده که برای همگان قابل فهم می‌باشد. ما بنا به درخواست جناب آمبروسیوس، سراسقف کره، دیباچه‌ای برای آن نوشتیم.

محتوای اثر شما به‌گونه‌ای است که نه تنها برای نوآموزان مسیحیت، بلکه برای تمام مسیحیان پارسا و مشتاق به‌شدت مفید و مؤثر است. این کتاب، اصول اعتقادی نظام‌مند در مورد ایمان و پرستش فرد اورتودوکس است، که از طریق شرح عناصر بنیادین زندگی مبتنی بر پرستش، و از طریق مساعدتی عظیم، خواننده را به حقیقت ایمان هدایت می‌کند تا بدین ترتیب ایمان و شراکت فرد ایماندار در پرستشِ مقدس، با آگاهی و هشیاری تمام صورت گیرد.

ضرورت اثری همچون کتاب حاضر، بسیار بدیهی است، از این جهت که متأسفانه مردم به دلیل تأثیرات مختلف دنیای مدرن،  به‌تدریج از آیینهای کلیسایمان فاصله گرفته‌اند، به شکلی که حتی مسیحیان تعمیدیافته، با بی‌اطلاعی نسبت به عناصر اولیۀ آموزه و اخلاقیات مسیحی زندگی می‌کنند. این بی‌خبری و بی‌اطلاعی، ایشان را در معرض تهاجم دشمن‌مان، شیطان قرار می‌دهد، کسی که به بیان پطرس رسول همچون شیری غرّان در گردش است و کسی را می‌جوید تا ببلعد (۱-پط ۵:۸) و از طرف انواع بدعتگذاران و افرادی که از سایر باورها هستند، آمده و در صدد آن است که ایشان را به آیین خود دعوت کند.

به همین دلیل، مادر ما، کلیسای بزرگ و مقدس مسیح، به‌خاطر چاپ کتابتان که اکنون به زبان یونانی در دسترس است و این ابتکارِ عمل که روح آدمی را تکان می‌دهد، به شما برادر روحانی و ارجمند و به کلیسای مقدس یونانApostoliki Diakonia  نیز تبریک می‌گوید. از این رو، برکات پاتریارخیِ خود را به‌تمامی به شما ارزانی می‌داریم و دعا می‌کنیم که خوانندگان کتاب حاضر برکات فکری و روحانی آن را دریافت نمایند.

 

۶ مارس ۲۰۱۵

پاتریارخ قسطنطنیه، برادر محبوب در مسیح، بارتولومئ