ایمان و زندگی اورتودکس
خلاصۀ اصول اعتقادات

                                     بخش 1  -  ایمان یک مسیحی اورتودکس

                                    فصل   4 -  ایمان یک مسیحی اورتودکس

  

از آنجا که حافظۀ ما نمی‌تواند چیزهای زیادی را در خود حفظ کند، آیا متن کوتاهی هست که مختصراً حاوی مهم‌ترین اموری باشد که باید بدان باور داشته باشیم؟

 

بله، قطعاً هست، به‌خصوص سندی موثق و رسمی که با دقت از سوی دو شورای جهانی تدوین گردید: نخستین شورا در سال ۳۲۵ م. و در شهر نیقیۀ آسیای صغیر (ترکیۀ امروزی/م.)، و دومین، شورای جهانی که در سال ۳۸۱ و در قسطنطنیه تشکیل شد.

این سند به‌عنوان اعتقادنامۀ نیقیه- قسطنطنیه، نماد ایمان (ما اورتودکسها آن را چنین می‌نامیم) یا صرفاً اعتقادنامه شناخته شده است.[1] این اعتقادنامه حاوی نکاتی است که هر متقاضی تعمید و عضویت در کلیسا، باید بدانها باور داشته باشد. به همین علت است که در جلسۀ مقدسِ راز تعمید، کسی که می‌خواهد تعمید بگیرد، این متن یا همان نماد ایمان را قرائت می‌کند، متنی که مطابق با کلام خداوندگار است: هر که ایمان آوَرَد و تعمید گیرد، نجات خواهد یافت (مرقس ۱۶:۱۶).

هر آنکه می‌خواهد تعمید گیرد، باید به پیش‌فرضی ضروری باور داشته باشد که عبارت است از ایمان به تنها خدای حقیقی، و عیسی مسیح که [پدر] فرستاده... (م.ک. یوحنا ۱۷:۳) و ایمان به روح‌القدس.

بیاید نگاهی به محتوای نماد ایمان بیندازیم:

 

                                                                                                                        

نماد ایمان

(اعتقادنامۀ نیقیه-قسطنطنیه)

من ایمان دارم به خدای یکتا، پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین و هر آنچه پیدا و ناپیدا است.

من ایمان دارم به خداوند یکتا، عیسى مسیح، پسر یگانه خدا، مولود ازلى پدر.

او نور از نور است، خدای راستین از خدای راستین که زاده شده و آفریده نشده‌ است، هم‌ذات با پدر. و از طریق او همه چیز هستی یافت.

كه برای ما آدمیان و برای نجات ما از آسمان فرود آمد. به قدرت روح‌القدس از مریم عذرا تن گرفت و انسان گردید.

 در زمان پنطیوس پیلاطس برای ما مصلوب شد، رنج کشید، مرد و مدفون گشت.

و بر حسب کتاب مقدس، روز سوم رستاخیز نمود و به آسمان صعود کرد و به دست راست پدر نشسته است و بار دیگر در جلال خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند و سلطنتش را پایان نخواهد بود.

من ایمان دارم به روح‌القدس که خداوند و بخشنده حیات است که از پدر صادر می‌گردد. و او را با پدر و پسر یک پرستش و یک جلال است. او از طریق پیامبران سخن گفته است.

من ایمان دارم به يك کلیساى واحد، مقدس، جامع و رسولی.

من به یک تعمید برای آمرزش گناهان اعتقاد دارم.

من رستاخیز مردگان و زندگی جهان آینده را در انتظارم.

 آمین.
[1] مفهوم کلمۀ یونانی نماد بسیار جامع و وسیع است. این کلمه از فعل symballein می‌آید که به معنای شرکت کردن، کنار هم قرار دادن و از این رو قرار دادن چند چیز کنار یکدیگر با اتحاد در مفهوم و ذات/ جوهر می‌باشد. لذا، انتخاب نام نماد ایمان جدا از بیان شفاهی توافق و سازگاری، در اصل به ماهیت درونی و کیفیت اعتراف ایمان اشاره دارد که حاصل یک توافق عمومی الهام شده از سوی خداست؛ یک سند الهام شده که اتحاد و یکپارچگی ایمان را تأیید کرده و به الهام منجر می‌گردد (یادداشت مترجم).