ایمان و زندگی اورتودکس
خلاصۀ اصول اعتقادات

                                   بخش 2  -  زندگی یک مسیحی اورتودکس    

                                               فصل 26 -  قانون طلایی

  

 

چطور می‌توانیم تمام این امور را به خاطر بسپاریم تا بتوانیم آنها را به کار ببندیم؟

برای اینکه بتوانیم به وظایف و رفتار خود نسبت به همنوعان خود سر و سامان دهیم، خداوندگار یک حکم ساده به ما می‌دهد: با مردم همان‌گونه رفتار کنید که می‌خواهید با شما رفتار کنند (لوقا ٦ :۳۱). اگر تک‌تک اعمال و گفتاری را که در ارتباط با دیگران به کار می‌بریم، با این معیار بسنجیم، قطعاً در راستای ارادۀ خدا عمل خواهیم کرد، البته چنانچه هشیاری و وجدان، یعنی همان ندای خدا در درونمان که ما را به راه درست هدایت می‌کند، به‌درستی عمل ‌کند.