ایمان و زندگی اورتودکس
خلاصۀ اصول اعتقادات

                                بخش 2  -  زندگی یک مسیحی اورتودکس

                                    فصل 27 -  نخستین و بزرگترین حکم                                                 

 

کدامیک از فرمانهایی که خدا به انسان داد، بزرگترین و مهم‌ترین حکم است؟

این دقیقاً سوٴالی است که یک فقیه از عیسی پرسید: ای استاد، بزرگترین حکم در شریعت کدام است؟ عیسی پاسخ داد: خداوندْ خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی فکر خود محبت نما. این نخستین و بزرگترین حکم است. دوّمین حکم نیز همچون حکم نخستین است: همسایه‌ات را همچون خویشتن محبت نما. تمامی شریعت موسی و نوشته‌های پیامبران بر این دو حکم استوار است. (متی ٢٢ :۳۶-۴۰).

اگر کلام خدا را بررسی کنیم و در آن عمیق شویم، به‌راحتی به این درک می‌رسیم که همه چیز به محبت بستگی دارد. وقتی کسی را دوست دارید، هیچ فکر بدی راجع به او نخواهید داشت. هیچ سخن تلخ، تحقیرکننده یا توهین‌آمیز که باعث رنجش او شود، بر زبان نخواهید آورد. به این شخص نه دروغ خواهید گفت، و نه قولی خواهید داد که نتوانید بدان عمل کنید. هیچ ضعف یا خطایی را که ممکن است در این شخص بیابید، برای دیگران فاش نخواهید کرد. هرگز چیزی را که متعلق به اوست نخواهید دزدید، و به‌طور کلی از هر چیزی که ممکن است به این فرد آسیب برساند یا او را ناراحت کند، دوری خواهید کرد. برعکس، تمام تلاش خود را خواهید کرد تا به شخصی که دوستش دارید، کمک کنید و او را خشنود سازید.

در نتیجه، وقتی محبت خالصانه را پیوسته به‌عنوان امری طبیعی در قلبمان نسبت به همنوع خود پرورش می‌دهیم، فرمانهای خدا را انجام خواهیم داد، فرمانهایی که با روابط ما با انسانهای دیگر در ارتباط است.

وقتی محبت ما نسبت به خدا دائماً در حال رشد است، به همان نسبت باید تمایل داشته باشیم که از طریق دعای بی‌وقفه، ارتباط خود را با او حفظ کنیم و از طریق شرکت در عشای ربانی، پیوسته با او متحد شویم. ما از حرف یا عملی که می‌دانیم خدا را خواهد رنجانید، دوری خواهیم جست، و پیوسته در پی تفکر و صحبت و عمل بر طبق ارادۀ او خواهیم بود. به این نحو، ارادۀ او را انجام خواهیم داد، آن‌هم نه از روی ترس از مجازات، بلکه از روی محبت، زیرا محبتِ کامل ترس را بیرون می‌راند (اول یوحنا ٤ :۱۸). غلام فرمانهای اربابش را از روی ترس از مجازات شدن انجام می‌دهد. فرزندانی که پدر خود را دوست می‌دارند، فرمانهای او را نگاه می‌دارند، با این هدف که او را خشنود سازند. پس بیایید به‌عنوان فرزندان پدر آسمانی‌مان، همه چیز را فقط و فقط از روی محبت به او انجام دهیم!

 

 

فهرست مطالب