ایمان و زندگی اورتودکس
خلاصۀ اصول اعتقادات

                                 بخش 2  -  زندگی یک مسیحی اورتودکس

                                          فصل 30 -  نبرد مسیحی

 

 

چگونه یک مسیحی می‌تواند از گناه دوری کند، و با حمله‌های شیطان به‌طور مؤثر روبرو شود، و به مقصد نهایی خود برسد؟

خداوندگار ما عیسای مسیح، خودْ این راه و روش را بر ما آشکار می‌سازد؛ دستور او چنین است: پیکار کن. پیوسته پیکار کنید تا پادشاهی آسمانی را به‌عنوان پاداش بدست آورید. چه کسی در استادیوم‌هایی که مسابقات ورزشی در آنها برگزار می‌شوند، جایزه را دریافت می‌‌کند؟ آیا آنانی که در جایگاه تماشاچیان نشسته و از دور نگاه می‌کنند؟ قطعاَ چنین نیست! بلکه کسانی برنده می‌شوند که به‌خوبی آموزش دیده‌اند، وارد گود می‌شوند و مطابق با قواعد عمل می‌کنند و بازی خوبی از خود ارائه می‌دهند. به همین دلیل است که حضرت پولس رسول، این مبارزه‌کنندۀ بزرگ روحانی، شاگردش تیموتائوس را این‌گونه ترغیب کرده، می‌فرماید: در نبرد نیکوی ایمان پیکار کن و به دست آور آن حیات جاودانى را که براى آن فرا خوانده شدی (اول تیموتائوس ٦ :۱۲). او بار دیگر، در نامه‌اش خطاب به عبرانیان، مسیحیان را به نبردهای روحانی جدید تشویق می‌کند و می‌فرماید: بیایید... با استقامت در مسابقه‌ای که برای ما مقرر شده است، بدویم (عبرانیان ١٢ :۱). پولس در زندگی‌ خود، بیش از هر شخص دیگری نبرد کرد. هر کسی که از نبردهای بزرگ و دشوار و دردناک پولس در راه ایستادگی و مقاومت آگاهی می‌یابد، شگفت‌زده می‌شود. لذا، او در پایان زندگی‌اش، در حالی که در زندان روم منتظر اجرای حکم اعدام خود بود، می‌توانست با وجدانی آسوده  بنویسد: جنگِ نیکو را جنگیده‌ام، مسابقه را به پایان رسانده و ایمان را محفوظ داشته‌ام. اکنون تاج پارسایی برایم آماده است، تاجی که خداوند، آن داور عادل، در آن روز به من عطا خواهد کرد- نه تنها به من، بلکه به همۀ آنان که مشتاق ظهور او بوده‌اند (دوم تیموتائوس ٤ :۷-۸).

بنابراین، تمام اینها تاٴیید می‌کنند که این نبرد چیزی است که ایماندار را بر گناه و شیطان پیروز می‌گرداند و شباهت او به خدا را تضمین می‌کند- همان تئوسیس را، همانطور که قبلاً بدان اشاره کردیم. او همچنین، تاج پیروزی را از مسیح دریافت خواهد کرد، از همان کسی که این نبرد را پایه‌گذاری کرده است.

 

در بازی‌های المپیک و در سایر مسابقات، می‌بینیم که افراد بسیاری در این رقابتها شرکت می‌کنند، اما افراد انگشت‌شماری جایزه دریافت می‌کنند. آیا این مساٴله در مورد نبردهای روحانی هم صدق می‌کند؟

در اینجاست که نیک‌خواهی خدا آشکار می‌گردد. او جای هیچ شکایتی باقی نمی‌گذارد. خدا برای تمام کسانی که در نبرد روحانی شرکت می‌کنند، پاداش دارد، پاداش‌هایی که به راستى بی‌نهایت ارزشمند، جاودان و زوال‌ناپذیرند! پس نگران نباشیم! همۀ ما برنده خواهیم شد و والاتر از آنچه بتوانیم تصورش را بکنیم خواهیم گشت- البته تا زمانی که در نبرد و پیکار باشیم!

 

 

فهرست مطالب