Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Βιβλία, Μελέτες και Μυστήρια

Περί της μεταβολής του άρτου και του οίνου σε Σώμα και Αίμα Χριστού * Η σημασία τής "κλάσεως τού άρτου" * Η συχνότητα τής Θείας Ευχαριστίας

Θεία Κοινωνία: Σύμβολα, εμβλήματα, ή πραγματικό Σώμα και Αίμα Χριστού;

Γεωργίου Τσιμπιρίδη

Το Χριστιανικό Θυσιαστήριο τρανή απόδειξις τής εν Καινή Διαθήκη Ειδικής Ιεροσύνης

Κριτική Ανάλυσις Κωδίκων και Χειρογράφων τής σημαντικότατης μετοχής "κλώμενον" (Α΄ Κορ. ια: 24). Αναίρεσις Προτεσταντικών κακοδοξιών

 

Περιεχόμενα

1. Η ερμηνεία τής Σκοπιάς εις την διακήρυξη τού Χριστού περί βρώσεως και πόσεως τού Σώματος και Αίματός Του

2. Η ορθή ερμηνεία τού εδαφίου Ιωάννης στ: 63 («...Η σαρξ ουκ ωφελεί ουδέν») το οποίο επικαλούνται οι Προτεστάντες προκειμένου να αποδείξουν ότι ο Άρτος και ο Οίνος είναι σύμβολα και ότι δήθεν ο Χριστός, τους στίχους 53-57 δεν τους εννοεί κατά γράμμα

3. Το "ευαγγέλιο" τής Σκοπιάς κηρύττει αιώνιο ζωή μέσω τής "ιεράς υπηρεσίας" και τής "διακρατήσεως ακεραιότητος" εν αντιθέσει με αυτό τού Χριστού ότι η Αιώνιος Ζωή εξαρτάται από την βρώση και πόση τού Σώματος και Αίματός Του

4. Με ποιον  τρόπο η Σκοπιά κλείνει τη Βασιλεία τού Θεού έμπροσθεν τού "Πολλού Όχλου" (Ματθ. 23/κγ: 14)

5.

Τα κεφάλαια θα προστίθενται σταδιακά...

Δημιουργία αρχείου: 6-3-2018.

Τελευταία μορφοποίηση: 15-3-2018.

ΕΠΑΝΩ