Ορθόδοξες Ομιλίες

Σε μορφή ΜΡ4

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Ορθόδοξες Ομιλίες

 

Ομιλίες συνεργατών τής ΟΟΔΕ

για την Ορθόδοξη πίστη και τις αιρέσεις

Σε μορφή ΜΡ3 και ΜΡ4

 

Εδώ θα βρείτε σύντομες και εκτενέστερες ομιλίες που εκφωνήθηκαν σε ακροατήριο, σε εκπομπές, σε συνεντεύξεις ή στο Διαδίκτυο, από μέλη τής ΟΟΔΕ.

Επίσης, θα βρείτε ηχητική ανάγνωση τού βιβλίου: "Αναζητώντας την αλήθεια" τού Νικολάου Μαυρομάγουλου.

Η θεματολογία αυτής τής ενότητας, είναι η Ορθόδοξη πίστη, η οριοθέτησή της από διάφορες προσεγγίσεις αιρέσεων, και η Ορθόδοξη απολογητική, προς κάθε κατεύθυνση.

 

Νικόλαος Μαυρομάγουλος

Σειρές ομιλιών, με σύντομες ομιλίες 5-20 λεπτών

 

Εκτενέστερες ομιλίες

 

Ανάγνωση τού βιβλίου: "Αναζητώντας την αλήθεια", ανά κεφάλαιο

 

Αγάπιος Ματσαγκούρας

 

Οι παρακάτω ομιλίες, είναι από την εκπομπή Ορθοδοξία και Αίρεση της Πειραϊκής Εκκλησίας, και τις έχουμε αναρτήσει και εκεί. Τις βάζουμε όμως και εδώ, επειδή σε αυτές συμμετέχει το μέλος της ΟΟΔΕ Αγάπιος Ματσαγκούρας, μαζί με τον κύριο ομιλητή, τον Μιχάλη Μαυροφοράκη.

Διαμόρφωση αρχείου: 18-7-2006.

Τελευταία μορφοποίηση 17-3-2023.

ΕΠΑΝΩ