Νεοπαγανιστικές απάτες

Παγανιστικές Μέθοδοι


ΘEMATA

Δεν θα μπορούσε ο Παγανισμός να ενεργεί διαφορετικά από τον τρόπο τών "θεών" του. Δεν θα μπορούσε να διαδώσει τα μυθεύματά του με διαφορετικό τρόπο πέρα από την απάτη, το "κάψιμο βιβλίων" και την ψευδή λασπολογία. Εδώ θα αναλύουμε τις μεθόδους αυτές, ώστε να μπορούν να γίνουν φανερές από τα υποψήφια θύματα τού Παγανισμού.

Θέματα


Το αρχείο αυτό, δημιουργήθηκε στις 31-5-2004

Ενημερώθηκε στις 17-6-2005.

Επάνω