Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Ευσεβισμός

Οι διάδοχοι τών αποστόλων * H αποκοπή * Αποστάτησε ποτέ η Εκκλησία; * Η εξουσία τής Εκκλησίας * Η άντληση της Εξουσίας της τάξης των Προφητών στην πρώτη Εκκλησία * Ποιους δεν πρέπει να χαιρετούν οι Χριστιανοί; Μαρτυρία τού Β΄ αιώνα από τον άγιο Ειρηναίο τής Λυών

Ποιους δεν πρέπει να χαιρετούν οι Χριστιανοί;

8 παρερμηνείες τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά σε ένα χωρίο

Πώς αλλοιώνουν το εδάφιο Β΄ Ιωάννου 10, 11 για να κρατήσουν τους οπαδούς τους στην άγνοια

 

 

Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που με τις εντολές τους και τους κανόνες τους, ρυθμίζουν τις ζωές εκατομμυρίων συνανθρώπων μας. Και ενώ θα περίμενε κανείς, να υπάρχει από μέρους τους, τουλάχιστον ειλικρίνεια προς εκείνους που τους αγαπούν έως θανάτου, και περιμένουν από αυτούς καθοδήγηση, αντιθέτως οι άνθρωποι αυτοί τους παραπλανούν εκούσια.

1. Φόβος για την αλήθεια

Κάποιοι ηγέτες θρησκειών, γνωρίζουν ότι αν τα θύματά τους μάθουν την αλήθεια, θα αποτινάξουν από πάνω τους το ζυγό δουλείας που τους έχουν επιβάλει, και προσπαθούν να καταπνίξουν την αλήθεια με κάθε τρόπο. Κυρίως όμως, προσπαθούν να απομονώσουν τα θύματά τους από όσους πρώην οπαδούς τους κατάλαβαν την πλάνη τους, και μπορούν να αποδείξουν την απάτη και στους άλλους.

Ο λόγος γίνεται για τη θρησκευτική οργάνωση τής Σκοπιάς, που αν και η ηγεσία της γνωρίζει ότι βασίζεται σε λάθος δόγματα, εξακολουθεί να τα κηρύττει, και μάλιστα να τρομοκρατεί και να αφορίζει όσους οπαδούς τους αμφισβητούν αυτά τα αποδεδειγμένα ψευδή δόγματα. Επειδή όμως οι "εκτός Οργάνωσης" συνήθως δεν γνωρίζουν τα τρωτά τους σημεία, ο τρόμος τους στρέφεται προς όσους αποχωρούν από την οργάνωση, επειδή αυτοί γνωρίζουν τα ψεύδη, και είναι σε θέση να τους εκθέσουν, δείχνοντας και στους άλλους τις αποδείξεις τής απάτης.

Για να αποφύγει η εταιρία Σκοπιά αυτό το ξεσκέπασμα, έχει εφεύρει μία ακόμα διαστρέβλωση τής Αγίας Γραφής, με σκοπό να πείσει τους οπαδούς της να μη μιλούν με όσους φεύγουν από αυτή, τους οποίους ονομάζει: "αποστάτες".

Στη μελέτη αυτή, θα δείξουμε πώς η οργάνωση τής Σκοπιάς εξαπατά τους οπαδούς της, για να τους πείσει ότι δεν πρέπει να μιλούν στους "αποκομμένους", δηλαδή αυτούς που έπαψαν να είναι μέλη της. Αυτό θα το κάνουμε δείχνοντας πώς παραποιεί το χωρίο Β΄ Ιωάννου 10,11.

Πρόκειται για το κυριότερο χωρίο που χρησιμοποιούν, για να πείσουν τους οπαδούς τους ότι δεν πρέπει να μιλούν στους "αποστάτες" από την οργάνωση. Βλέποντας λοιπόν κάποιος οπαδός τους την απάτη τους σ' αυτό, θα μπορεί πλέον να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες από αυτούς που έφυγαν από την οργάνωση, και για τις άλλες απάτες της, χωρίς το φόβο ότι θα αμαρτήσει.

 

2. Οι 8 παρερμηνείες τής Αγίας Γραφής

Το χωρίο Β΄ Ιωάννου 10,11 που η εταιρία Σκοπιά παραποιεί, λέει τα εξής: "ει τις έρχεται προς υμάς, και ταύτην την διδαχήν ου φέρει, μη λαμβάνετε αυτόν εις οικίαν, και χαίρειν αυτώ μη λέγετε. Ο λέγων γαρ αυτώ χαίρειν, κοινωνεί τοις έργοις αυτού τοις πονηροίς".

"Βλέπετε; (λέει η εταιρία Σκοπιά στους οπαδούς της). Η Αγία Γραφή λέει, ότι όταν βλέπετε έναν αποκομμένο, που δεν φέρει τη διδαχή τής οργάνωσης, δεν πρέπει να του λέτε ούτε χαίρετε. Πόσο μάλλον να τον ακούτε, να σας αναλύει τις αποστατικές τους απόψεις! Και αν κάποιος το κάνει και τού μιλάει, γίνεται κοινωνός στα πονηρά του έργα, και πρέπει να τον αποκόψουμε (αφορίσουμε) και αυτόν".

Ένας προσεκτικός αναγνώστης όμως, βλέπει ότι το χωρίο αυτό δε λέει τίποτα τέτοιο, που να βολεύει τη Σκοπιά για να μη μαθευτεί η αλήθεια. Ας δούμε λοιπόν τα εδάφια αυτά πιο προσεκτικά, και θα καταλάβουμε την απάτη.

1. Πουθενά δε μιλάει για αποκομμένο. Μιλάει για κάποιον ("εάν τις") που "δεν φέρει την διδαχή ταύτην". Αυτά τα λόγια, είναι αυθαίρετο να τα περιορίζουμε μόνο σε αποκομμένους από την οργάνωση τής Σκοπιάς. Αν η Σκοπιά θα ήθελε να ακριβολογεί, θα έπρεπε να απαγορεύει στα μέλη της να μιλούν με οποιονδήποτε πιστεύει κάτι διαφορετικό απ' αυτήν. Κάτι τέτοιο όμως δεν τη συμφέρει, επειδή δεν θα μπορούσε να στέλνει τους οπαδούς της στις πόρτες αλλοθρήσκων που δεν τη γνωρίζουν.

2. Πουθενά δεν μιλάει για τη "διδαχή τής Σκοπιάς". Μιλάει για τη "διδαχή τού Χριστού", σύμφωνα με το αμέσως προηγούμενο εδάφιο, το 9. Και επειδή η διδαχή τού Χριστού είναι πάντοτε αλήθεια, και η αλήθεια δεν μεταβάλλεται ποτέ, δεν μπορεί να μιλάει για τα δόγματα τής Σκοπιάς, που κάθε τόσο αλλάζουν. Άλλωστε, κάθε θρησκεία υποστηρίζει ότι έχει την αλήθεια, και με την ίδια λογική τής Σκοπιάς, οι οπαδοί τής κάθε θρησκείας, δεν θα έπρεπε να δέχονται κανέναν αλλόθρησκο στην πόρτα τους, ούτε τους οπαδούς τής Σκοπιάς, που δεν έχουν τη διδαχή που ο καθένας τους θεωρεί ότι είναι τού Χριστού.

3. Μιλάει για όποιον "έρχεται προς εσάς", και όχι για όποιον συναντάμε στο δρόμο τυχαία. Συνεπώς, δεν είναι δικαιολογημένη η Σκοπιά, να λέει αυθαίρετα, ότι δεν πρέπει οι οπαδοί της να μιλούν σε καμία περίπτωση με αποκομμένους. Θα έπρεπε ο άνθρωπος αυτός, να ερχόταν προς τον πιστό, με διδασκαλία ξένη τού Χριστού.

4. Δεν μπορεί κάποιος να γνωρίζει τη διδασκαλία τού άλλου, αν δεν ακούσει κάτι απ' αυτόν πρώτα! Και αυτό φαίνεται στο εδάφιο 7, λίγο πριν από το εξεταζόμενο χωρίο: "Ότι πολλοί πλάνοι εξήλθον εις τον κόσμον, οι μη ομολογούντες Ιησούν Χριστόν ερχόμενον εν σαρκί. Ούτος είναι ο πλάνος και ο αντίχριστος". Αυτή λοιπόν είναι η ψευδής διδασκαλία που πρέπει να αποφεύγουμε. Δεν μιλάει λοιπόν για τους φορείς οποιασδήποτε ψεύτικης διδασκαλίας, αλλά για όσους "δεν ομολογούν Ιησούν Χριστόν ερχόμενον εν σαρκί". Αυτή τη διευκρίνιση θα πρέπει πρώτα να ζητάει ο Χριστιανός από τον ερχόμενο, και με αυτή τη βάση θα κρίνει αν θα τον δεχθεί ή αν θα τον χαιρετήσει. Η γενίκευση τής Σκοπιάς σε όποιον δεν πιστεύει τα δόγματά της, είναι αυθαίρετη.

5. Δεν λέει να μη του μιλάμε! Λέει να μη του λέμε "Χαίρετε". Και φυσικά, η λέξη "ΟΥΤΕ" που προσθέτει η Σκοπιά στο εδάφιο, για να υπονοήσει και "το να μη μιλάμε" δεν υπάρχει. Το εδάφιο λοιπόν, απαγορεύει δύο μόνο πράγματα: α. Να μη τον δεχόμαστε στο σπίτι μας, και β. Να μη του λέμε "Χαίρετε".

6. Εδώ, δεν μιλάει για οποιονδήποτε χαιρετισμό. Μιλάει για τη συγκεκριμένη λέξη: "χαίρετε". Ο λόγος είναι, ότι ο εχθρός τού Ευαγγελίου είναι χαρούμενος, όταν το Ευαγγέλιο ζημιώνεται. Συνεπώς, με το συγκεκριμένο χαιρετισμό, είναι σαν να του ευχόμαστε, να γίνουν όλα όπως τον χαροποιούν.

Εδώ η εταιρία Σκοπιά, για να αποκλείσει το παραπάνω αληθές νόημα τού εδαφίου, λέει ότι ο "χαιρετισμός" είναι ψυχρός και τυπικός, σε αντίθεση με τον "ασπασμό", που είναι κάτι θερμότερο. Συνεπώς κατά τη Σκοπιά δεν πρέπει να λέγεται ούτε ένα "γεια". Αυτό όμως δεν είναι αλήθεια, επειδή στην Αγία Γραφή οι δύο αυτές λέξεις ταυτίζονται, όπως μπορεί να δει ο αναγνώστης στο χωρίο Λουκάς 1/α΄ 28,29,40,41,44. Εκεί, και μόνο ο απλός χαιρετισμός, ονομάζεται ασπασμός.

7. Δεν μιλάει για πόρνους, κλέφτες, φονιάδες, κλπ, αλλά μόνο για όσους δεν έχουν τη διδαχή τού Χριστού. Άρα, και πάλι αυθαιρετεί η οργάνωση τής Σκοπιάς, όταν απαγορεύει στους πιστούς της να μιλούν σε ανθρώπους που έφυγαν απ' αυτήν για κάθε αιτία.

8. ΤΟ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟ: Το χωρίο αυτό, δεν μιλάει για οποιονδήποτε δεν φέρει τη διδαχή τού Χριστού, αλλά μιλάει για μία συγκεκριμμένη τάξη, την τάξη τών Ψευδοπροφητών.

 

3. Η τάξη τών προφητών και οι ψευδοπροφήτες

Ας το δούμε αυτό, λίγο πιο αναλυτικά, αρχίζοντας από το εδάφιο 7: "Ότι πολλοί πλάνοι εξήλθον εις τον κόσμον, οι μη ομολογούντες Ιησούν Χριστόν ερχόμενον εν σαρκί. Ούτος είναι ο πλάνος και ο αντίχριστος".

Τα λόγια αυτά, ο απόστολος Ιωάννης, τα έχει ξαναγράψει λίγο διαφορετικά, στην πρώτη του επιστολή:

Α΄ Ιωάννου 4/δ΄ 1 - 3: "Αγαπητοί, μη παντί πνεύματι πιστεύετε, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα ει εκ τού Θεού εστιν, ότι πολλοί ψευδοπροφήται εξεληλύθασιν εις τον κόσμον. Εν τούτω γινώσκετε το Πνεύμα τού Θεού: Παν πνεύμα ό ομολογεί Ιησούν Χριστόν εν σαρκί εληλυθότα, εκ τού Θεού εστιν, και παν πνεύμα ό μη ομολογεί τον Ιησούν, τού Θεού ουκ έστιν. Και τούτό εστιν το τού αντιχρίστου, ό ακηκόατε ότι έρχεται, και νυν εν τω κόσμω εστίν ήδη".

Και σε αυτό, αλλά και στο προηγούμενο χωρίο, παρατηρούμε ότι ο απόστολος Ιωάννης, μιλάει για το ίδιο θέμα: Για τους "Ψευδοπροφήτες". Για τον απόστολο Ιωάννη, το κριτήριο που διακρίνει τον αληθινό Προφήτη από τον Ψευδοπροφήτη, είναι το αν "ομολογεί Ιησούν Χριστόν ερχόμενον εν σαρκί". Τους ανθρώπους αυτούς, τους ονομάζει: "πλάνους", "αντιχρίστους", και "ψευδοπροφήτες". Ποιοί όμως ήταν οι Προφήτες, και ποιοί οι Ψευδοπροφήτες;

Στην εποχή τών αποστόλων, υπήρχε η τάξη τών "Προφητών". Αυτοί ήταν χαρισματούχοι λειτουργοί τής Εκκλησίας, χειροτονημένοι από τους αποστόλους, κατόπιν άμεσης εκλογής τού Αγίου Πνεύματος. Αυτοί ήταν οι διάδοχοι τών αποστόλων, και περιόδευαν από Εκκλησία σε Εκκλησία, με εξουσία. Μπορούσαν να χειροτονούν, να τελούν τη Θεία Ευχαριστία, και να μεταφέρουν τις εντολές τών αποστόλων. Όταν πήγαιναν σε κάποια Εκκλησία, οι Χριστιανοί εκεί τους φιλοξενούσαν ώσπου να φύγουν. Ώσπου να φύγουν όμως, είχαν την ηγεσία τής Εκκλησίας εκείνης.

Τώρα, μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο ο Ιωάννης ήταν τόσο απόλυτος εναντίον τής τάξης τών Ψευδοπροφητών. Οι άνθρωποι αυτοί, εμφανίζονταν στις διάφορες Εκκλησίες δήθεν ως "Προφήτες", και οι Εκκλησίες τους δέχονταν ως εξουσιοδοτημένους λειτουργούς από το Άγιο Πνεύμα και τους αποστόλους. Όταν λοιπόν κάποιος θα πήγαινε σε μία Εκκλησία ως Προφήτης, σύμφωνα με τα λόγια τού αποστόλου Ιωάννου, οι Χριστιανοί θα έπρεπε να διαπιστώσουν αν αυτός ο άνθρωπος ομολογεί "Ιησούν Χριστόν ερχόμενον εν σαρκί".

Αυτό ήταν ένα καλό κριτήριο, επειδή οι απατεώνες αυτοί, ήταν Γνωστικοί, που πήγαιναν με σκοπό να παρασύρουν την Εκκλησία. Οι Γνωστικοί λοιπόν, δεν ομολογούσαν ότι ο Ιησούς ήρθε (και θα έρθει ="ερχόμενον") με σάρκα. Έπρεπε λοιπόν οι Χριστιανοί να τον ρωτήσουν, για να διαπιστώσουν αν είναι αληθινός Προφήτης, ή Γνωστικός Ψευδοπροφήτης.

Έναν τέτοιο απατεώνα λοιπόν, δεν θα έπρεπε "όταν θα ερχόταν σ' αυτούς", να τον "δεχθούν στο σπίτι τους" για φιλοξενία, ούτε "να του ευχηθούν να χαίρεται".

Εφ' όσον λοιπόν τα εδάφια αυτά μιλούν για συγκεκριμένη τάξη τής εποχής εκείνης, είναι αυθαίρετο να χρησιμοποιούνται για οποιονδήποτε άλλο σήμερα, εκτός αν αυτός αξιώνει αποστολική διαδοχή, και έρχεται στο σπίτι μας ως Προφήτης, μη ομολογώντας "Ιησούν Χριστόν ερχόμενον (πάντα) εν σαρκί".

Άραγε, οι περιοδεύοντες "επίσκοποι" τής εταιρίας Σκοπιά, τι ομολογούν, όταν λένε ότι ο Ιησούς Χριστός θα έρθει ως πνεύμα και όχι "εν σαρκί";

Ν. Μ.

Δημιουργία αρχείου: 5-12-1998.

Τελευταία μορφοποίηση: 5-12-2018.

ΕΠΑΝΩ