Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Επιστροφή στην Κεντρική σελίδα

Αγία Γραφή

Προτεσταντισμός

Πεντηκοστιανισμός

Ποια είναι τα βιβλία τής Αγίας Γραφής; // Πεντηκοστιανές παραποιήσεις περί τού Κανόνα τής Αγίας Γραφής

Τωβίτ

Ένα θείο βιβλίο τής Αγίας Γραφής βλασφημούμενο από τον Προτεσταντισμό

Περιεχόμενα

  • 1ο Κεφάλαιο Τωβίτ (Κείμενο, Ερμηνεία, Σχόλια, Παραπομπές) Υπό κατασκευήν
  • 2ο Κεφάλαιο Τωβίτ (Κείμενο, Ερμηνεία, Σχόλια, Παραπομπές) Υπό κατασκευήν
  • ...

 

Διαμόρφωση αρχείου: 10-9-2009.

Τελευταία ενημέρωση: 3-10-2009.

Πάνω