Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Ιστορικά θέματα

Μεσοποταμία αρχική σελίδα // Άλλες πόλεις και οικισμοί

Aρχάδ

(ή Αξάδ, ή Αχάδ, ή Αβού Αβά.

Διπλή πόλη με τη Sippar)

 

Στην έρευνα αυτή θα παραθέσουμε ορισμένες από τις πληροφορίες που συλλέξαμε από μια πληθώρα πηγών, για την ιστορία αυτής τής πόλης.

 

Τοποθεσία:

45 Χιλιόμετρα βόρεια τής Βαβυλώνος.

Ανασκαφή:

O Rassam το 1881, και ο Scheil το 1894.

Σημασία της:

Σιππάρ, σημαίνει: ΄΄Βιβλιούπολις΄΄. Σφετερίστηκε τη θέση τής Ακκάδ.

Ευρήματα:

Μεγάλος αριθμός αρχαίων πλακών.

Βασιλείς τής Αρχάδ ή Σιππάρ:

Αltinu’u

Μπουνού-Ταχτούν-Ιλά

Ιμμερούμ

Σιν-Μπανί

Βιβλιογραφία:

Εγκυκλ. Χάλεϋ σελ. 39,1179.

Δημιουργία αρχείου: 5-7-1999.

Τελευταία ενημέρωση: 14-10-2004.

ΕΠΑΝΩ