Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Ιστορικά θέματα

Μεσοποταμία αρχική σελίδα // Άλλες πόλεις και οικισμοί

Aσσυρία (ή Ασσούρ)

 

Στην έρευνα αυτή θα παραθέσουμε ορισμένες από τις πληροφορίες που συλλέξαμε από μια πληθώρα πηγών, για την ιστορία αυτού τού σημαντικού Παλαιοδιαθηκικού κράτους.

 

Ασσούρ: Ο εθνικός θεός τών Ασσυρίων.

Γενικά

Οι Ασσύριοι ως λαός, εμφανίζονται στην περιοχή περίπου το 2500 π.Χ. Ήταν πολεμοχαρής φυλή και αποτελείτο από ένα μίγμα μη Σουμερίων και Σημιτών μεταναστών. Εξαρτούντο πολιτικά από τους Σουμερίους. Σε αυτό το σημείο, η ανώτερη Μεσοποταμία ήταν ημι-πολιτισμένη. Σχεδόν πάντα κυβερνιόταν από τους εκπολιτισμένους γείτονές της. Αρχικά αποκαλείτο Σουμπαρτού, αλλά αργότερα ονομάστηκε Ασσυρία, μετά από την πόλη Ασούρ, που πήρε το όνομά της από τον ανώτατο θεό τους. Ο κατάλογος τών Ασσυρίων βασιλιάδων εμφανίζει μια λίστα με τους πρώτους δεκαεπτά βασιλιάδες τους, ως: εκείνοι "που έζησαν σε σκηνές", δηλαδή αυτοί δεν κυβέρνησαν στην Ασσυρία. Εάν δεν ήταν καθαρά μυθικοί, ήταν πιθανότερα αρχηγοί φυλών άλλων, μη Σημιτικής προέλευσης. Θα ήταν πιθανώς υποτελείς σε διάφορες Σουμεριακές και Ακκαδικές δυνάμεις. Δεν υπάρχει ως τώρα κανένα ιστορικό στοιχείο ότι οι Ασσύριοι ήταν ανεξάρτητοι πριν από τη 2η Χιλιετία π.Χ., (δηλαδή τέλος τής περιόδου Ουρ ΙΙΙ).

Η παλαιο-Ασσυριακή περίοδος, μπορεί να διαιρεθεί σε δύο υπο-περιόδους: Την Πρωτο-Ιστορική (ή περίοδο τής ξένης κυριαρχίας), (περίπου 2500 - περίπου 2000 π.Χ.), και στην Παλαιο-Ασσυριακή. (περίπου 2000 - 1392 π.Χ.).

Η Ασσυρία πέρασε από μια γηγενή δυναστεία στον Αμορίτη Σαμσί Αντάντ Α΄, (1809 - 1781 π.Χ.), που ως τον θάνατό του, την επέκτεινε ως την οροσειρά του Ζάγρου και το μέσο Ευφράτη, και την έκανε το ισχυρότερο κράτος στη Μεσοποταμία.

Η εξουσία μετά την εγκατάλειψη των πόλεων Ουρ και Νιππούρ, πέρασε σχεδόν αμέσως μετά το θάνατό του, στη Βαβυλώνα.

 

A. "Βασιλιάδες που κατοικούσαν σε σκηνές"

Tουντίγια (2.500 π.Χ. περίπου). Γύρω απ' αυτή την χρονολογία, αναφέρεται σε μια ταμπλέτα από την Έμπλα, το όνομα: Du-Udia. Ίσως να πρόκειται γι' αυτόν.

Αδαμού

Γιανγκί

Χαρχαρού

Μανταρού

Ιμσού

Χαρσού

Ντιντανού

Χανού

Zουαμπού

Nουαμπού

Aμπαζού

Μπελού

Aζαρά

Ουσπίτζα

Απιασάλ

 

Β. "Βασιλιάδες που ήταν πατριάρχες"

Χάλ Βασιλιάς μιας Αμοριτικής Φυλής. Γιος τού Απιασάλ

Σαμανού Γιος τού Χάλ.

Χαγιανού Γιος τού Σαμανού

Ιλού-Μερ Γιος τού Χαγιανού

Γιακμεσί Γιος τού Ιλού Μερ

Γιακμενί Γιος τού Γιακμεσί

Γιαζκούρ-Ιλού Γιος τού Γιακμενί

Iλού-Καμπκαμπί Γιος τού Γιαζκούρ - Ιλού

Aμινού Γιος τού Ιλού - Καμπκαμπί

Σουλιλί Γιος τού Αμινού.

 

Γ. Κατά τη διάρκεια τής Ακκαδικής Εξουσίας

Βασιλιάδες Έτη βασιλείας Διάρκεια

Σαργών I (Σαρού-Κιν ήταν το πραγματικό του όνομα). 2334 - 2279 π.Χ. Βασίλεψε 55 έτη

Ενωμένη Μεσοποταμία (Σουμέρ και Ακκάδ).

Ριμούζ 2279 - 2270 π.Χ. Γιος τού Σαργών. Βασίλεψε 8 έτη

Κατακτήσεις Ελάμ και Marhashi (Κεντρικό Ιράν).

Mανιστουζού 2270 - 2255 π.Χ. Βασίλεψε 14 έτη

Ανακαίνισις τού Ναού τής Ιστάρ.

Nαράμ-Σιν 2255 - 2218 π.Χ. Γιος τού Μανιστουζού. Βασίλεψε 36 έτη.

Σφετερισμοί θεοειδούς κοινωνικής θέσεως για τον εαυτό του.

Σαρ-Kαλί-Σαρί 2218 - 2193 π.Χ. Γιος τού Ναράν σιν. Βασίλεψε 24 έτη.

Το Ακκαδικό βασίλειο αρχίζει να εξασθενεί.

Iγκιγκί 2192 π.Χ.

Nανιούμ Ιμί

Eλούλ-Νταν 2190 π.Χ.

Dudu 2190 - 2169 π.Χ. Βασίλεψε 20 έτη.

Σου-Τουρούλ 2169 - 2154 π.Χ. Βασίλεψε 14 έτη.

Κατάρρευση τής Ακκαδικής αυτοκρατορίας.

 

Δ. Νεο-Σουμεριακή Κυριαρχία (Δυναστεία Ουρ ΙΙΙ)

Στην περίοδο αυτή, οι Ασσύριοι βρίσκονταν κάτω από την εξουσία τής αυτοκρατορίας αυτής. To κράτος τής Ουρ ΙΙΙ, όχι μόνο αποκατέστησε την Ακκαδική αυτοκρατορία ενοποιώντας την, αλλά έδωσε επίσης στη Μεσοποταμία έναν αιώνα ειρήνης και ευημερίας. Η αυτοκρατορία τους ήταν η πιο ομογενής ως "εθνικό κράτος" από όλες τις επόμενες Μεσοποτάμιες αυτοκρατορίες ως σήμερα. Η αυτοκρατορία τής Ουρ ΙΙΙ, πήρε τη συνειδητή απόφαση να επανεγκαθιδρύσει τη Σουμεριακή ως επίσημη γλώσσα, να προωθήσει τη χρήση της, και να προωθηθεί επίσης ο Σουμεριακός πολιτισμός. Οι βασιλείς τής Ουρ, έγιναν γνωστοί περισσότερο για τα προγράμματα οικοδόμησής τους, παρά για την ανδρεία τους στη μάχη. Αυτή η περίοδος καλείται επίσης μερικές φορές ως "νεο-Σουμεριακή αυτοκρατορία.

Ουρ-Ναμού 2113 - 2095 π.Χ. Βασίλεψε 17 έτη.

Εγκατάσταση τής 3ης Δυναστείας τής Ουρ.

Σουλγκί 2095 - 2047 π.Χ. Γιος τού Ουρ Ναμού. Βασίλεψε 47 έτη.

Επέκτεινε την Αυτοκρατορία τού πατέρα του σε όλη την Ασσυρία.

Aμάρ-Σιν 2047 - 2038 π.Χ. Γιος τού Σουλγκί. Βασίλεψε 8 έτη.

Σου-Σιν 2038 - 2029 π.Χ. Αδελφός τού Αμάρ Σιν. Βασίλεψε 8 έτη.

Iμπί-Σιν 2029 - 2004 π.Χ. Γιος τού Σου-Σιν και τελευταίος βασιλιάς τής Ουρ. Βασίλεψε 24 έτη.

Οι Αμορίτες εξασθενίζουν τη Σουμεριακή δύναμη.

 

Ε. Ασσύριοι Βασιλιάδες

Κικία περίπου 2000 - 1985 π.Χ. Πιθανόν ο πρώτος ανεξάρτητος βασιλιάς τής Ασσυρίας.

Ακία περίπου 1985 - 1970 π.Χ.

Πουζούρ-ΑσούρΙ περίπου 1970 - 1960 π.Χ. -Αυτός ήταν πιθανόν Ακκάδιος.

Σαλούμ-Αχέ περίπου 1960 - 1945 π.Χ.

Ιλουσουμά περίπου 1945 - 1906 π.Χ. -Αυτός επέδραμε βαθιά μέσα στη Σουμερία κατά τη διάρκεια τής βασιλείας τού Ισμέ Νταγκάν τής Ισίν.

Ερισμούμ Ι περίπου 1906 - 1867 π.Χ. -Γιος τού Ιλουσουμά. Αυτός άφησε επιγραφές που μνημονεύουν το χτίσιμο ναών σε Ασούρ, Ιστάρ και Αντάντ.

Ικουνούμ 1867 - περίπου 1860 π.Χ. -Γιος τού Ερισούμ.

Σαργών Ι (Σαρού-Κιν) περίπου 1860-1850 π.Χ. -Γιος τού Ικουνούμ. Το πραγματικό του όνομα ήταν Σαρού-Κιν.

Πουζούρ-Ασούρ ΙΙ περίπου 1850-1830 π.Χ. -Γιος τού Σαργών.

 

ΣΤ. Ιστορική περίοδος: (Γραπτή Ιστορία)

Χάρτης τής Ασσυρίας υπό την κυριαρχία τής Εσνούνα, γύρω στο 1830 - 1815 π.Χ.

Ναράμ Σιν περίπου 1830-1815 -Ο βασιλιάς τής Εσνούνα. Κατέκτησε την Ασσυρία, και την έλεγχε για κάποιο χρόνο.

Eρισούμ II 1815 - 1809 π.Χ. Νικήθηκε από τον Σαμσί Αντάντ.

Σαμσί-Αντάντ I 1809 - 1781 π.Χ. Γιος τού Ιλά-Καπκαμπού, βασιλιά τής μικρής πόλης κράτους Εκαλατούμ. Όταν ο Ναράμ-Σιν τής Εσνούνα κατέκτησε την Ασσυρία, κατέλαβε επίσης την Εκαλατούμ και ο Σαμσί-Αντάντ και έφυγε για τη Βαβυλώνα. Στον κατάλληλο χρόνο επέστρεψε, και ξαναπήρε την πόλη του (1815). Έξι έτη αργότερα (1809), κατέκτησε την Ασσυρία. Ήταν μια ισχυρή εκστρατεία επέκτασης. Επιτέθηκε και νίκησε τον Σεϊχ τών Σιμαλιτών, (πατέρα τού Λαντούμ-Λιμ, μελλοντικού βασιλιά τής Μάρι) και πήρε το έδαφος από τη Μάρι και τη Βαβυλώνα. Το 1796 ήταν σε θέση να εγκαταστήσει έναν από τους γιους του ως βασιλιά της Μάρι. Πήρε τον τίτλο "του βασιλιά όλων" και η βασιλεία του ήταν πατριαρχική απολυταρχία. Το βασίλειό του έχει κληθεί πρώτη αυτοκρατορία τής Ασσυρίας. Ο ιστορικός Georges Roux όμως, λέει ότι πρέπει πιό κατάλληλα να κληθεί βασίλειο της ανώτερης Μεσοποταμίας, επειδή οι άνθρωποι τής Ασσυρίας δεν έπαιξαν κανένα ρόλο σε αυτό. Αν και υπολογίζεται στους βασιλείς τών Ασσυρίων, ήταν σφετεριστής, και απορρίφθηκε αργότερα από την Ασσυριακή παράδοση. Πέθανε στη μάχη.

Χάρτης τής Αυτοκρατορίας τού Σαμσί Αντάντ Ι, γύρω στο 1813 - 1781 π.Χ.

Ισμέ-Νταγκάν I 1780 - 1741 π.Χ. Βασίλεψε 39 έτη. Σύγχρονος με το Χαμουραμπί τής Βαβυλώνας (1792 - 1750 π.Χ.). Γιος τού Σαμσί Αντάντ. Νικήθηκε από τον Ζιμρί Λιμ τής Μάρι και έχασε τον έλεγχο τής Ασσυρίας. Στα μέσα τής δεκαετίας τού 1770 π.Χ., ο Ελάμ λεηλάτησε την Εκαλατούμ και Σουμπατ-Ενλίλ. Το 1771 η Εσνούνα κατέλαβε την Εκαλατούμ. Αργότερα έγινε υποτελής τού Χαμουραμπί. Για το υπόλοιπο αυτής τής περιόδου, οι Ασσύριοι βασιλιάδες έλεγχαν τη λουρίδα τού εδάφους κατά μήκος τού Τίγρη από Νινευή ως τη Βαβυλώνα.

Χάρτης τής Μεσοποταμίας το 1730 π.Χ.

Ματ-Ασχκούρ περίπου 1730-1720

Ριμούς περίπου 1720-1710

Aσινούμ περίπου 1710-1706

Aναρσί 1706 - 1700 π.Χ. -7 σφετεριστές πολέμησαν για την κυριαρχία
Aσούρ-Ντουγκάλ
Aσούρ-Απλά-Ιντί
Aντάντ Σαλουλού
Nασίρ-Σιν
Σιν-Ναμίρ
Ιπγκί-Ιστάρ

Aντασί 1700 π.Χ.

Μπελού Μπανί 1700-1691 π.Χ. -Γιος τού Αντασί..

Λιβαϊα 1691-1674 π.Χ. -Γιος τού Μπελού Μπανί

Σαρμά-Αντάντ I 1674 - 1662 π.Χ. -Γιος τού Λιβαϊα.

Ιπτάρ-Σιν 1662 - 1650 π.Χ. -Γιος τού Σαρμά Αντάντ Ι.

Μπαζαϊα 1650 - 1622 π.Χ. -Γιος τού Ιπτάρ Σιν.

Λουλαϊ 1622 - 1618 π.Χ. -Πιθανόν σφετεριστής.

Κιντίν Νινούα ( ή Σου-Νινούα σε κάποιες μεταφράσεις.) 1615 - 1602 π.Χ. -Γιος τού Μπαζαϊα.

Σαρμά Αντάντ ΙΙ 1601 - 1598 π.Χ. -Γιος τού Κιντίν Νινούα

Eρισούμ III 1598 - 1586 π.Χ. -Γιος τού Σαρμά Αντάντ ΙΙ..

Σαμσί-Αντάντ II 1585 - 1580 π.Χ. -Γιος τού Ερισούμ ΙΙΙ.

Iσμέ-Νταγκάν II 1580 - 1564 π.Χ. -Γιος τού Σαμσί Αντάντ ΙΙ.

Σαμσί-Αντάντ III 1564 - 1547 π.Χ. -Γιος τού Ισμέ Νταγκάν και αδελφός τού Σαρμά Αντάντ ΙΙ.

Aσούρ-Νιραρί I 1547 - 1522 π.Χ. -Γιος τού Σαμσί Αντάντ ΙΙΙ.

Πουζούρ-Ασούρ III 1522 - 1498 π.Χ. -Γιος τού Ασούρ-Νιραρί. Σύναψε σύμφωνο ειρήνης με τον Μπουρναμποριάς τής Βαβυλώνας, και εγκατέστησε τα σύνορα στην περιοχή τής Σαμάρα.

Χάρτης τής Μεσοποταμίας γύρω στο 1500 π.Χ. περίπου

Ενλίλ-Νασίρ Ι 1498 - 1485 π.Χ. -Γιος τού Πουζούρ-Ασούρ ΙΙΙ. Άρχισε να είναι υποτελής στους Μιτανί.

Νουρ-Ιλί 1485 - 1473 π.Χ. -Γιος τού Ενλίλ Νασίρ Ι. Πιθανός υποτελής τών Μιτανί.

Ασούρ Σαντουνί 1473 π.Χ. -Γιος τού Νουρ-Ιλί. Βασίλεψε ένα μήνα και νικήθηκε από τον Ασούρ Ραμπί Ι.

Ασούρ Ραμπί Ι 1472 - περίπου 1450 π.Χ. -Γιος τού Ενλίλ Νασίρ. Κατέλαβε το θρόνο με πραξικόπημα. Η υποτέλειά του στους Μιτανί δεν είναι σίγουρη.

Ασούρ Ναντίν Αχέ Ι περίπου 1450-1430 π.Χ. -Γιος τού Ασούρ Ραμπί Ι. Από την αρχή τής βασιλείας του, η Ασσυρία έγινε υποτελής τών Μιτανί. Νικήθηκε από τον αδελφό του Ενλίλ Νασίρ ΙΙ.

Eνλίλ-Nασίρ ΙI περίπου 1430 - 1424 π.Χ. -Αδελφός τού Ασούρ-Ναντίν Αχέ Ι. Υποτελής τών Μιτανί. Κατέλαβε το θρόνο με πραξικόπημα.

Aσούρ-Nιραρί II 1424 - 1418 π.Χ. -Γιος τού Ενλίλ Νασίρ Ι. Υποτελής τών Μιτανί.

Aσούρ-Μπερ-Nισεσού 1418 - 1409 π.Χ. Βασίλεψε 8 έτη. -Γιος τού Ασούρ-Νιραρί ΙΙ. Υποτελής τών Μιτανί. Υπέγραψε συνθήκη με τη Βαβυβλώνα, παρόμοια με την προηγούμενη.

Aσούρ-Ριμ-Nισεσού 1409 - 1401 π.Χ. -Γιος τού Ασούρ-Μπερ-Νισεσού. Υποτελής τών Μιτανί.

Aσούρ-Nαντίν-Aχέ II 1401 - 1392 π.Χ. -Γιος τού Ασούρ Ριμ Νισεσού. Υποτελής τών Μιτανί.

 

Μέση Περίοδος

Eριμπά-Aντάντ I 1392 - 1363 π.Χ. Γιος τού Ασούρ-Μπεν-Νισεσού.

Aσούρ-Ουμπαλίτ I 1363 - 1328 π.Χ. Γιος τού Εριμπά-Αντάντ.

Απόκτηση τής Ασσυριακής ανεξαρτησίας από τους Μιτανί.

Eνλίλ-Νιραρί 1328- 1318 π.Χ. Γιος τού Ασούρ-Ουμπαλίτ.

Aρίκ-Νταν-Iλί 1318 - 1308 π.Χ. Γιος τού Ενλίλ-Νιραρί.

Aντάντ-Nιραρί I 1308 - 1275 π.Χ. Αδελφός τού Αρίκ-Νταν-Ιλί.

Πτώση τού Μιτανί στην Ασσυρία.

Σαλμανεσέρ I (Σουλανού-Ασαρεντού) 1275 - 1245 π.Χ. Γιος τού Αντάντ-Νιραρί Ι.

Πτώση τών Ουραρτού στην Ασσυρία.

Tουκουλτί-Nινούρτα I 1245 - 1208 π.Χ. Γιος τού Σαλμανεσέρ Ι. Κάηκε στην πυρκαγιά τού παλατιού του, όταν επαναστάτησε εναντίον του ο γιος του.

Λεηλασία τής Βαβυλώνας.

Aσούρ-Nαντίν-Aπλί 1207 - 1203 π.Χ. Γιος τού Τουκουλτί-Νινούρτα Ι.

Η Ασσυριακή δύναμη εξασθενεί.

Aσούρ-Nιραρί III 1203 - 1197 π.Χ. Ήταν πιθανώς σφετεριστής που κατέλαβε την εξουσία με ένα χτύπημα. Μετά νικήθηκε.

Eνλίλ-Kουντουρί-Ουσούρ 1197 - 1192 π.Χ. Γιος τού Τουκουλτί Νινούρτα Ι.

Νινούρτα-Aπάλ-Eκούρ 1192 - 1180 π.Χ. Γιος τού Ιλί-Ιχαντά.

Παλαιά Αυτοκρατορία

Ασούρ-Δαν Ι 1180-1134 π.Χ. Γιος τού Νινούρτα-Απάλ-Εκούρ. Το Ελάμ καταλαμβάνει τη Βαβυλώνα.

Nινούρτα-Τουκουλτί-Aσούρ 1133 - 1132 π.Χ. Βασίλεψε 1 έτος. Γιος τού Ασούρ-Δαν Ι. Νικήθηκε από τον αδελφό του και εξορίστηκε στη Βαβυλώνα.

Mουτακκίλ-Nουσκού 1133 - 1132 π.Χ. Βασίλεψε 1 έτος. Αδελφός τού Νινούρτα-Τουκουλτί-Ασούρ. Πήρε το θρόνο από τον αδελφό του.

Ασούρ-Ρεσά-Ισί Ι 1132-1116 π.Χ. Γις τού Μουτακίλ-Νουσκού. Ο Νεμπουτσαντνεζάρ Ι τής Βαβυλώνας καταλαμβάνει το Ελάμ.

Tιγλάθ-Πιλεσέρ I (Τουκουλτί-Απίλ-Εσαρά) 1116 - 1077 π.Χ. Γιος τού Ασούρ-Ρεσά-ΙσίΙ. Στην υπεράσπιση τής Aσσυρίας, νικά ο Nεμπουτσαντνεζάρ.

Aσαρίντ-Απάλ-Eκούρ II 1074 π.Χ. Γιος τού Τιγλάθ-Πιλεσέρ Ι. Ήταν περιορισμένος στη Nινευή, στην Ιρμπίλ και στην επαρχία Ασούρ

Ασούρ-Μπελ-Kαλά 1074 - 1057 π.Χ. Αδελφός τού Ασαρίντ-Απάλ-Εκούρ.

Εριμπά-Αντάντ ΙΙ 1057-1055 π.Χ. Γιος τού Ασούρ-Μπελ-Καλά. Νικήθηκε από το θείο του.

Σαμσί-Αντάντ IV 1055 - 1050 π.Χ. Γιος τού Τιγλάθ-Πιλεσέρ Ι. Επέστρεψε από την εξορία και κατέλαβε το θρόνο.

Ασουρνασιρπάλ Ι (Ασούρ-Νασίρ-Απλί) 1050-1032 π.Χ. Γιος τού Σαμσί Αντάντ IV.

Σαλμανεσέρ ΙΙ (Σουλανού-Ασαρεντού) 1032-1020 π.Χ. Γιος τού Ασουρνασιρπάλ Ι.

Ασούρ-Νιραρί IV 1020 -1016 π.Χ. Γιος τού Σαλμανεσέρ.

Aσούρ-Ραμπί II 1016 - 973 π.Χ. Γιος τού Ασουρνασιρπάλ Ι.

Aσούρ-Ρες-Iσί II 973 - 967 π.Χ. Γιος τού Ασούρ Ραμπί ΙΙ.

Tιγλάθ-Πιλασάρ II (Τουκουλτί-Απίλ-Εσαρά). 967 - 935 π.Χ. Γιος τού Ασούρ-Ρες-Ισί.

Aσούρ-Δαν II 935 - 912 π.Χ. Γιος τού Τιγλάθ Πιλασάρ ΙΙ.

 

Νέα Αυτοκρατορία

Aντάντ-Nιραρί II 912 - 891 π.Χ. Γιος τού Ασούρ-Δαν.

Άλωση τής Βαβυλώνας, Ανατολίας, και Συριακής πεδιάδος.

Tουκουλτί-Nινούρτα II 891 - 883 π.Χ. Γιος τού Αντάντ-Νιραρί. .

Ειρήνη με τη Βαβυλώνα. Δεν απαιτήθηκαν φόροι.

Aσουρνασιρπάλ II (Ασούρ-Νασίρ-Απλί). 883 - 859 π.Χ. Βασίλεψε 24 έτη. Γιος τού Τουκουλτί-Νινούρτα.

Η Ασυριακή αυτοκρατορία έφθασε στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Σαλμανεσέρ III (Σουλανού-Ασαρεντού). 859 - 824 π.Χ. Γιος τού Ασουρνασιρπάλ. Βασίλεψε 34 έτη.

Νικάει τους Αραμαίους, άλωση τής Βαβυλώνας και Περσίας.

Σαμσί-Aντάντ V 824 - 810 π.Χ. Γιος τού Σαλμανεσέρ ΙΙΙ.Ακόμα και με τη βοήθεια τών Βαβυλωνίων, χρειάστηκε να αγωνιστεί ώς το 823 για να καταπνίξει την επανάσταση που ξεκίνησε επί τών ημερών τού πατέρα του. Ξόδεψε το υπόλοιπο τής βασιλείας του προσπαθώντας να ξαναφέρει την υποτέλεια στη Βαβυλώνα, και την ηγεμονία στο Βορρά και την Ανατολή. Μπόρεσε να αντέξει μια μεγάλη εισβολή τών Μήδων, αλλά μόνο με τη βοήθεια τών Βαβυλωνίων. Αργότερα, σε ανταπόδοση τής Βαβυλωνιακής "υπεροψίας" που τον βοήθησαν, εισέβαλε στη Βαβυλώνα δύο φορές, και καθαίρεσε τον Μαρδούκ-Βαλασού Ιγκντί (813), και τον Μπαμπά-Αχά-Ιντίνα (811).

Σαμουραμάτ (ή Σεμίραμις Ελληνικά) 810 - 806 π.Χ. Βασίλεψε 5 έτη. Σύζυγος τού Σαμσί Αντάντ V και μητέρα τού Αντάντ - Νιραρί ΙΙΙ. Ονομάζεται ως: Σεμίραμις στους Ελληνικούς μύθους, και ήταν πιθανόν μια Βαβυλώνια πριγκήπισσα. Δεν υπάρχει επαληθεύσιμη ιστορική απόδειξη ότι ενήργησε ως αντιβασιλέας, αλλά ακόμα και αν όχι, άσκησε τεράστια επιρροή. Στην πραγματικότητα έγραψε το όνομά της δίπλα στο όνομα τού γιου της, ακόμα και μετά από την άνοδό του σε ισχύ.

Aντάντ-Nιραρί III 810 - 783 π.Χ. Γιος τού Σαμσί-Αντάντ και τής Σεμίραμης. Βασίλεψε 27 έτη. Στον πρώτο χρόνο τής πραγματικής βασιλείας του, (806 π.Χ.), εισέβαλε στη Συρία, και επέβαλε υποτέλεια στα Νεο-Χιτιτικά, Αραμαϊκά, Φοινικικά και Φιλισταιικά κράτη, μαζί με το Ισραήλ και τον Εδώμ. Κατέκτησε τη Δαμασκό, και έκανε υποτελή τον Μπεν Χαντάντ ΙΙΙ. Επιτέθηκε επίσης στο Ουραρτού, στους Μήδους και στους Χαλδαίους στη Νότια Μεσοποταμία. Ο πρόωρος θάνατός του, χαρακτήρισε την αρχή μιας πτώσης.

Η Ασσυριακή κυριαρχία εξασθενεί.

Σαλμανεσέρ IV (Σουλανού-Ασερεντού) 783 - 772 π.Χ. Γιος τού Αντάντ-Νιραρί. Βασίλεψε 9 έτη.

Aσούρ-Δαν III 772 - 755 π.Χ. Αδελφός τού Σαλμανεσέρ ΙV. Βασίλεψε 17 έτη.

Στάσεις κατά της Ασσυρίας.

Aσούρ-Nιραρί V 755 - 745 π.Χ. Αδελφός τού Ασούρ-Δαν ΙΙΙ. Βασίλεψε 9 έτη.

Tιγλάθ-Πιλεσέρ III 745 - 727 π.Χ. Σφετεριστής τού θρόνου. Βασίλεψε 17 έτη.

Ξανακερδίζει η Ασσυρία δύναμη, μεγαλύτερη από πριν.

Σαλμανεσέρ V 727 - 722 π.Χ. Γιος τού Τιγλάθ-Πιλεσέρ ΙΙΙ. Βασίλεψε 4 έτη.

Άλωση τής Σαμάριας, εξορία τών Ισραηλιτών.

Σαργών II (Σαρού-Κιν). 722 - 705 π.Χ. Ήταν σφετεριστής τού θρόνου. Βασίλεψε 16 έτη.

Άλωση τής Αιγύπτου, Ουραρτού, και Βαβυλώνος.

Πέθανε σε μια μάχη

Σεναχερίμπ (Σιν-Αχέ-Εριμπά). 705 - 681 π.Χ. Γιος τού Σαργών ΙΙ. Βασίλεψε 23 έτη.

Στάσεις, καταστροφή τής Βαβυλώνας.

Eσαραδδών (Ασσούρ-Αχά-Ιντίν). 681 - 669 π.Χ. Νεότερος γιος τού Σεναχειρίμπ. Βασίλεψε 11 έτη.

Ανοικοδόμηση τής Βαβυλώνος. Νικάει Σκύθες και Αιγυπτίους

Aσουρμπανιπάλ 668 - 627 π.Χ. Γιος τού Εσαραδών. Βασίλεψε 41 έτη.

Νικάει Αίγυπτο, Λυδία και Ελάμ.

Aσούρ-Eτέλ-Iλανί 627 - 623 π.Χ. Γιος τού Ασουρμπανιπάλ. Βασίλεψε 3 έτη.

Οι Βαβυλώνιοι επιτίθενται στην Ασσυρία.

Σιν-Σουμού-Λισίρ 623 π.Χ.

Σιν-Σαρ-Iσχκούν 623 - 612 π.Χ. Γιος τού Ασουρμπανιμπάλ. Βασίλεψε 11 έτη.

Οι Μήδοι λεηλατούν τη Νινευή

Aσούρ Ουμπαλίτ II 612 - 609 π.Χ. (Ήταν Ασσύριος στρατηγός).

Φυγή στη Χαρράν, υποστήριξη από Αιγυπτίους.

Δημιουργία αρχείου: 5-7-1999.

Τελευταία ενημέρωση: 14-10-2004.

ΕΠΑΝΩ