Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Ιστορικά θέματα

Μεσοποταμία αρχική σελίδα // Άλλες πόλεις και οικισμοί

Διάφορες πόλεις

Στην έρευνα αυτή θα παραθέσουμε ορισμένες από τις πληροφορίες που συλλέξαμε από μια πληθώρα πηγών, για την ιστορία αυτών τών πόλεων.

 

Σημασία:

Βρισκόταν δίπλα στη Βαβυλώνα, στενά συνδεόμενη μ’ αυτή.

Θρησκεία:

Πίστευαν στο Νεβώ ή Ναβού, το γραφέα τών θεών τού Βαβυλωνιακού πανθέου.

 

Πρόκειται για μια από τις πόλεις που σταδιακά επεκτάθηκαν για να δημιουργήσουν την Ουρούκ. Υπάρχει τουλάχιστον από το 4.200 π.Χ.

 

Ιστορία:

Πιθανόν ο βασιλιάς της Ανουμ-Μουτταμπί λεηλάτησε την Εσνούνα τον καιρό που εκεί βασίλευε ο Ουσουραβάσου.

 

Τοποθεσία:

Βρισκόταν δίπλα στον Τίγρη. Απείχε από τη Σιπάρ μόνο 30 χιλιόμετρα, και συνδεόταν στενά μαζί της.

Ονομασία:

Ελληνικά: “Όπις”, “Σελεύκεια”, “Κτησιφών”.

Βασιλείς της κατά την 3η Πρώιμη Δυναστική Περίοδο:

(Ειδικότερα από: 2450 περίπου, ως 2360 π.Χ.)

Ουνζί (περίπου 2450 - 2360 π.Χ.) Πιθανόν υποτελής τής Ουρ.

Ουνταλουλού (περίπου 2440 - 2435 π.Χ.)

Ουρούρ (Ζουζού) (περίπου 2435 - 2420 π.Χ.) Νικήθηκε από τον Εννατούμ τής Λαγκάς.

Πουζούρ-Νιράχ (περίπου 2420 - 2400 π.Χ.)

Ισχού-Ιλ (περίπου 2400 - 2360 π.Χ.)

Σου-Σιν (περίπου 2360 π.Χ.) Γιος τού Ισχού-Ιλ. Νικήθηκε από την Κις.

Δημιουργία αρχείου: 5-7-1999.

Τελευταία ενημέρωση: 14-10-2004.

ΕΠΑΝΩ