Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Ιστορικά θέματα

Μεσοποταμία αρχική σελίδα // Άλλες πόλεις και οικισμοί

Τσατάλ Χουγιούκ

Τo μεγαλύτερο αστικό κέντρο τής 7η χιλιετία π.Χ., ήταν μεγαλύτερο αστικό κέντρο, ακόμα και από το προηγούμενό της κέντρο, την Ιεριχώ.

 

H ίδρυσή της:

10.000 π.Χ.

Ανακαλύφθηκε:

Το 1958, από τον James Mellaert. Ως τη δεκαετία τού 1980, είχε εξερευνηθεί ένα μικρό τμήμα της, μόνο η θρησκευτική συνοικία.

Ταφή νεκρών:

Κάτω από τα δωμάτια, μόνο όταν έμεναν τα κόκκαλα.

Toποθεσία:

Κοντά στην πεδιάδα τής Κόνυα, στο Ανατολικό Οροπέδιο.

Εποχή:

Από το 1961 ως το 1965, αποκαλύφθηκε η περίοδος: 6.500 - 5.720 π.Χ., κατά την οποία ο πολιτισμός εκεί ήταν πολύ πλούσιος.

Έκταση τού Τελλ:

120 στρέματα, και είναι ο μεγαλύτερος χώρος Νεολιθικού οικισμού που αποκαλύφθηκε ως τη δεκαετία τού 80 στη Μέση Ανατολή.

Στρωματογραφία:

Ως το 1980, είχαν έρθει σε φως 12 διαδοχικά στρώματα, από τα οποία, μόνο μικρό μέρος μελετήθηκε και χρονολογήθηκε με ακρίβεια. Το 7ο τοποθετείται γύρω στο 6.200 π.Χ., και είναι το πρώτο που εμφανίζεται η γυναικεία θεότητα. Γύρω στο 5.720 π.Χ., εξαφανίζεται η βιοτεχνία τού οδιψιανού.

Eυρήματα:

Μοναδικής λεπτότητας και τέχνης: Φανταχτερά καλοϋφασμένα κιλίμια, καθρέπτες από οψιδιανό, κοσμήματα, δέρματα λεοπάρδαλης, πόρπες από ζώνες λεπτότατα κατεργασμένες, σφραγιδόλιθοι για τύπωση μοτίβων στα υφάσματα. Τουλάχιστον από το 6.400 π.Χ. κατασκεύαζαν χάνδρες και παντατίφ.

Κτίρια:

΄Αψητα τούβλα χυμένα σε καλούπι, κτισμένα κλιμακωτά κατά μήκος τής πλαγιάς τού λόφου. Χωρίς πόρτες, με μοναδική είσοδο μία καταπακτή στη σκεπή. Αντί δρόμου, περνούσαν από σκεπή σε σκεπή με ένα είδος σκάλας. Οι τοίχοι, το έδαφος και η σκεπή, καλυμένα με άργυλο λεπτή και συνεκτική σαν λάσπη. Ετήσια επικάλυψη με γύψο για την υγρασία και τη βροχή. Αρχιτεκτονική στηριγμένη στο ξύλο.

Γεωργία:

Κατά το 4.000 π.Χ., καλιεργήθηκαν πάνω από 14 ποικιλίες σιτηρών και φυτών. Κατά το 3.800 π.Χ., η γεωργία υποσκελίζει το κυνήγι.

Βιβλιογραφία:

Περισκόπιο Νο 44 σ. 65,66.

Δημιουργία αρχείου: 5-7-1999.

Τελευταία ενημέρωση: 15-10-2004.

ΕΠΑΝΩ