Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Οικουμενισμός

Ομολογία πίστεως κατά τού Οικουμενικού Διαλόγου // Ανακοίνωση του Αγίου Όρους για τις συναντήσεις με τον αιρεσιάρχη Πάπα // Υπόμνημα περί τής συμμετοχής τής Ορθοδόξου Εκκλησίας στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών // "Oυ δει αιρετικοίς ή σχισματικοίς συνεύχεσθαι" -Κατ' ακρίβειαν Μέρος 1ο // "Oυ δει αιρετικοίς ή σχισματικοίς συνεύχεσθαι" -Κατ' οικονομίαν Μέρος 2ο

Διαφωνεί ο Αρχιεπίσκοπος με οικουμενιστικές θέσεις

 

Πηγή: Ορθόδοξος Τύπος 26.07.2009

http://www.romfea.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=2840&Itemid=2

Πραγματική βόμβα εις την πορείαν του Οικουμενισμού και των προσεγγιστικών βημάτων Ορθοδόξων και Παπικών αποτελεί η γραπτή  δήλωσις του Αρχιεπισκόπου Αθηνών  κ.  Ιερωνύμου  προς  τον «ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ  ΤΥΠΟΝ»,  δια  της οποίας  επισημαίνει  ότι  ουδένα εξουσιοδότησε να παραστή και να ομιλήση εις την επιστημονικήν ημερίδα  της  Θεσσαλονίκης,  η οποία έγινε δια να εξετασθή η πορεία του Θεολογικού διαλόγου μεταξύ Ορθοδόξων και Παπικών.

Εις αυτήν την ημερίδα είχε εμφανισθή κληρικός, ο οποίος ωμίλησεν ως εκπρόσωπος  του  Αρχιεπισκόπου. Και είχεν είπει πολλά και απαράδεκτα. Μεταξύ άλλων είχεν είπει: «Λοιπόν, σαν κληρικός και σαν ορθόδοξος χριστιανός, σκέπτομαι μερικές  φορές  μήπως  θα  ήταν φρόνιμο, η επόμενη φάση του Διαλόγου να είναι αφού αποκατασταθεί  η  ενότητα  και  όχι  πλέον  στο χώρο του χωρισμού.

Μήπως δηλαδή, θά 'χουνε κι οι δύο Εκκλησίες, αφού  αναγνωρίσανε  η  μία  την εκκλησιαστική  και  ευχαριστιακή υπόσταση της άλλης, και την πραγματικότητα της άλλης, ότι αποτελούμε δύο κακώς χωρισμένα κομμάτια του σώματος του Χριστού, να προχωρούσαμε στην αποκατάσταση της ενότητας και να συνεχίζαμε τον Διάλογο μετά.

Θα 'τανε πιο γόνιμο. Άλλωστε διαφορές έχουμε και μεταξύ μας οι Ορθόδοξοι»!

Αι θέσεις  αυταί  προεκάλεσαν πολλάς  αντιδράσεις  μεταξύ των θεολόγων και του πιστού λαού. Ο «Ο.Τ.»  έγινε  αποδέκτης  πολλών σχολίων και άρθρων. Εν άρθρον ήτο και αυτό του θεολόγου κ. Σημάτη, το οποίον και εδημοσιεύσαμεν εις τον «Ο.Τ.».

Ο Αρχιεπίσκοπος προφανώς εθορυβήθη και μας απέστειλε την ακόλουθον επιστολήν:

 

Προς  τον κ. Γεώργιον Ζερβόν,

Διευθυντήν Συντάξεως Εφημερίδος «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ»,

Κάνιγγος 10, 10677 ΑΘΗΝΑ

Αξιότιμε Κύριε Ζερβέ,

Επί του δημοσιευθέντος εις το υπ αριθμ. 1788/ 19-06-2009 φύλλο της εφημερίδος σας άρθρου του κ. Παν. Σημάτη υπό τον τίτλον “Απέτυχον εις Θεσσαλονίκην να περάσουν τους περί πρωτείου στόχους της Ραβέννης”, σας διευκρινίζουμε σεπτή εντολή του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β΄, ότι ο  αναφερόμενος  (κληρικός)  στο παραπάνω άρθρον ούτε παρέστη ως εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου ούτε καμμία εντολήν εκφωνήσεως κάποιου μηνύματος του Μακαριωτάτου είχε.

Όπως και ο αρθρογράφος σας άλλωστε σημειώνει, ο κληρικός εξ ιδίας πρωτοβουλίας παρέστη και ωμίλησε εκφράζοντας ίδιες απόψεις.

Ο εν λόγω κληρικός εκλήθη υπό του Πρωτοσυγκέλλου και του έγιναν οι δέουσες συστάσεις.

Σας μεταφέρουμε τις ευχές του Μακαριωτάτου.

Με την εν Κυρίω αγάπη

Εκ του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου

Αρχιμ. Αθηναγόρας Δικαιάκος».

 

Με  την  ανωτέρω  επιστολήν ο Αρχιεπίσκοπος  ουσιαστικώς  διαφωνεί με τας θέσεις του κληρικού π. Παύλου Κουμαριανού. Και είναι παρήγορον εις μίαν εποχήν, κατά την οποίαν ο Οικουμενισμός «καλπάζει»,  ο Αρχιεπίσκοπος  να  αποστασιοποιήται από παρομοίας θέσεις ως αυτάς, τας οποίας διετύπωσεν ο ανωτέρω κληρικός.

Γνωρίζομεν ότι ο Αρχιεπίσκοπος είναι υπέρ  του  διαλόγου. Γνωρίζομεν επίσης ότι έχει προλογίσει αντιπαπικά βιβλία, ως είναι αυτό δια τον εγκληματίαν  Αρχιεπίσκοπον  των Παπικών  Στέπινατς.

Απομένει  να τον  ακούσωμεν  να  τοποθετήται και  δημοσίως  δια  την  υπόθεσιν των θεολογικών διαλόγων και του Οικουμενισμού.

Δημιουργία αρχείου: 18-8-2009.

Τελευταία ενημέρωση: 18-8-2009.

ΕΠΑΝΩ