Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Οικουμενισμός

Ομολογία πίστεως κατά τού Οικουμενικού Διαλόγου // Ανακοίνωση του Αγίου Όρους για τις συναντήσεις με τον αιρεσιάρχη Πάπα // Υπόμνημα περί τής συμμετοχής τής Ορθοδόξου Εκκλησίας στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών // "Oυ δει αιρετικοίς ή σχισματικοίς συνεύχεσθαι" -Κατ' ακρίβειαν Μέρος 1ο // "Oυ δει αιρετικοίς ή σχισματικοίς συνεύχεσθαι" -Κατ' οικονομίαν Μέρος 2ο

Ομιλία του Οικ. Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Λυών περί αιρέσεων και ενώσεως

 

Απόσπασμα από την εφημερίδα  «Ορθόδοξος Τύπος»,  24 Ιουλ – 2009, σελ. 5.

 

Ήλθομεν εις την Λυών, από την Κωνσταντινούπολιν, το Φανάρι, που είναι η πατρική οικία όλων μας –  το σπίτι μας! Και σάς μεταφέρομε την αγάπην, την ευχήν και την ευλογίαν της Μητρός Εκκλησίας! Ήλθαμε διά να ίδωμεν τα προσφιλή πρόσωπά σας, να χαρούμε διά την προκοπήν σας

 

Ανέφερε ο Οικουμενικός Πατριάρχης απευθυνόμενος στα μέλη της ελληνορθόδοξης κοινότητας της γαλλικής πόλης, που στο μακρινό παρελθόν υπήρξε αποικία των Ροδίων.

 

Είμεθα επίσης βέβαιοι ότι, υπό την ανύστακτον ποιμαντικήν μέριμναν τού καλού σας ποιμενάρχου και αγαπητού αδελφού και συλλειτουργού ημών Ιερωτάτου Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Εμμανουήλ και των κατά καιρούς ευλαβών ιερέων σας, αγωνίζεσθε να κρατήσετε ως κόρην οφθαλμού την κληρονομίαν των πατέρων σας, η οποία είναι η Ορθόδοξος Χριστιανική πίστης, αφ ενός, αυτή διά την οποία έχυσαν το αίμα των οι άγιοι Μάρτυρες της Λυών και εκατομμύρια, βεβαίως, άλλοι ανά τον κόσμον, από την αρχαιότητα μέχρι και την εποχήν μας, και η μεγάλη Ελληνική πολιτιστική παράδοσις, γλώσσα και πολιτισμός, αφ ετέρου, που ούτως ή άλλως ευρίσκεται εις τα θεμέλια τού πολιτισμού της συγχρόνου Ευρώπης” σημείωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

 

Στην συνέχεια αναφέρθηκε στην παρουσία των άλλων προκαθημένων και εκπροσώπων των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών στην λαμπρή εορταστική και πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

 

Η παρουσία των εκπροσώπων των άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών εις την σημερινήν Θείαν  Λειτουργίαν, αυτήν ακριβώς την αλήθειαν υπογραμμίζει: Ότι είμεθα όλοι οι Ορθόδοξοι ένα σπίτι, μια ψυχή, μια καρδιά, ένα στόμα, ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής και γλωσσικών ή πολιτισμικών διαφορών! Τούτο δεν συμβαίνει, δυστυχώς, με όλους όσους ομολογούν πίστιν εις τον Χριστόν γενικώς”.

 

Ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας αναφέρθηκε στην πλάνη, τα σχίσματα, τους διχασμούς, που είπε, το σώμα της Εκκλησίας.

 

Εφ όσον δεν έχομεν κοινήν δογματικήν διδασκαλίαν και ομολογίαν, δεν ημπορούμε να έχωμεν ούτε κοινήν Ευχαριστίαν και κοινόν Ποτήριον μαζί των, και αυτό μας λυπεί βαθύτατα, λυπεί δε πολύ περισσότερον τον ίδιον τον Χριστόν, είπε, το σώμα της Εκκλησίας, ο Οποίος επιθυμεί όλοι να είμεθα έν, όπως Αυτός με τον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιον”.

 

Στο πλαίσιο αυτό, εξήγησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, πραγματοποιείται ο διάλογος της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τις ετερόδοξες Εκκλησίες και Ομολογίες με στόχο την θεραπεία των διαιρέσεων.

 

 “Κάμνομεν το χρέος της αγάπης, διαλεγόμενοι τιμίως και υπευθύνως με τους εκτός των κόλπων της Ορθοδόξου Εκκλησίας, και αφήνομεν τον Πνεύμα το Άγιον να ενεργήση περαιτέρω όπως Εκείνο κρίνει. Οφείλομεν να μη απομονούμεθα εγωϊστικώς εις την αυτάρκειάν μας, κινδυνεύοντες να κατακριθώμεν μετά των "την αλήθειαν εν αδικία κατεχόντων, διότι ο θησαυρός της αληθείας, τον οποίον έχομεν κληρονομήσει, δυνητικώς ανήκει εις όλους, και όσον γίνονται κοινωνοί του, τόσον περισσότερον θα αυξάνη το Σώμα  τού Χριστού και μεγαλύτερος θα είναι ο μισθός μας παρά Κυρίου!”.

 

Αφού υπενθύμισε ότι η πρωτόθρονη Εκκλησία της Ορθοδοξίας μετέχει στο Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, το οποίο ιδρύθηκε πριν από 50 χρόνια και η 13η Διάσκεψή του πραγματοποιείται από την περασμένη Τετάρτη στην Λυών, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος σημείωσε:

 

Εις την πολυπρόσωπον κρίσιν των ημερών μας: ηθικήν, κοινωνικήν, περιβαλλοντικήν, οικονομικήν και, κυρίως, πνευματικήν, οι Χριστιανοί δεν έχομεν περιθώριον απελπισίας! Ο Χριστός, το Ευαγγέλιόν Του, η Εκκλησία Του, είναι ακαταίσχυντος, η βεβαία ελπίδα! Και αυτήν την ελπίδα οφείλουμε να εγκολπωθούμε όχι μόνο οι Ευρωπαίοι, αλλά όλοι οι λαοί της γης! Προσευχηθήτε, αδελφοί, και τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, το Πνεύμα το Άγιον να κατευθύνη προς το φως της ελπίδος αυτής πάντα άνθρωπον!”.

 

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ευλόγησε και ευχήθηκε άλλη μία φορά στην ελληνορθόδοξη κοινότητα να συνεχίσει την λαμπρή πορεία της και στο μέλλον. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης βρίσκεται από το Σάββατο στην Λυών προκειμένου να παραστεί σε εκδηλώσεις, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της 13ης Διάσκεψης Ευρωπαϊκών Εκκλησιών και της συμπλήρωσης 50 χρόνων από την ίδρυση τού Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών. Στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκαν ο Μητροπολίτης Γαλλίας Εμμανουήλ και ο Αρχιεπίσκοπος Λυών, Καρδινάλιος Φιλίπ Μπαρμπαρίν, ο οποίος το 2004, με την ευλογία τού Πάπα Ιωάννη Παύλου Β', μετέβη στην Κωνσταντινούπολη για ένα ξεχωριστό λόγο. Σε μία συμβολική αλλά γεμάτη μηνύματα κίνηση, ο Καρδινάλιος Φιλίπ Μπαρμπαρίν (Philippe Barbarin), στις 13 Απριλίου 2004 - ανήμερα της συμπλήρωσης των 800 χρόνων από την πρώτη άλωση της Πόλης - ζήτησε από την Ορθόδοξη Εκκλησία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, δημόσια συγγνώμη για την καταστροφή, που προκάλεσαν στην Βασιλεύουσα οι Σταυροφόροι της Δ΄ Σταυροφορίας το 1204. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα τού Πατριαρχικού Θρόνου στο Φανάρι, αμέσως μετά την ειδική Θεία Λειτουργία που τελέσθηκε, χοροστατούντος τού Οικουμενικού Πατριάρχη στον πάνσεπτο Πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου.

Δημιουργία αρχείου: 18-8-2009.

Τελευταία ενημέρωση: 18-8-2009.

ΕΠΑΝΩ