Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Πεντηκοστιανισμός

 

"Θεία Κοινωνία" με Κριτσίνια και χυμούς

Τού πρωτ. Βασιλείου Α. Γεωρόπουλου, Δρ. Θ., Συνεργάτου Σ.Ε. επί των Αιρέσεων

Πηγή: http://briefcase.pathfinder.gr/download/556629

 

Στην εφημερίδα "Χριστιανισμός" που ανήκει στην αιρετική Πεντηκοστιανή κίνηση της "Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής", στο φύλλο του Ιουνίου του 2006 υπάρχει ένα άρθρο, που επιγράφεται: "Η Θεία Κοινωνία βάση της ζωής της Εκκλησίας". Είναι ένα άρθρο, το οποίο αξιολογούμενο από πλευράς Ορθοδόξου είναι δηλωτικό αφ' ενός της σύγχυσης και πλάνης γύρω από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και αφ' ετέρου δε, προσπάθειας να διατυπωθεί η διδασκαλία της εν λόγω Πεντηκοστιανής ομάδας για το μυστήριο.

Θα σταθούμε μόνο σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι ότι χρησιμοποιούν φρασεολογία Ορθόδοξη σχετικά με το μυστήριο. Χρησιμοποιούν τον όρο "Θεία Κοινωνία" όταν συνήθως στις συνάξεις τους και στα έντυπά τους αναφερόμενοι στη Θεία Ευχαριστία χρησιμοποιούν κυρίως τους όρους "κλάση του άρτου" ή απλώς "ανάμνηση".

Το δεύτερο, όμως, και πιο σημαντικό είναι μια ομολογία - μαρτυρία που αναφέρουν. Μία μαρτυρία που δείχνει σε τι απίστευτο βαθμό αλλοτρίωσης και πτώσης έχουν καταπέσει ορισμένες Πεντηκοστιανές ομάδες. Τι αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο; Γράφουν χαρακτηριστικά:

"Η συνήθεια ορισμένων εκκλησιών να χρησιμοποιούν μικρά κριτσίνια για άρτο και οποιονδήποτε χυμό για οίνο, έχει ολέθρια αποτελέσματα για την εκκλησία".

Βλέπουμε εν προκειμένω μια χειρίστου είδους κακοποίηση και περιφρόνηση και αυτών των ιστορικών γεγονότων και των ιδρυτικών λόγων του Κυρίου σχετικά με το μυστήριο. Και όμως, οι Πεντηκοστιανές ομάδες, που έχουν "ευχαριστία", και χρησιμοποιούν κριτσίνια και χυμούς, αντί ένζυμου άρτου και οίνου, ισχυρίζονται πάντα ότι "λαμβάνουν Πνεύμα Άγιο", και ότι στις συνάξεις τους είναι εμφανής η παρουσία Του. Δεν είναι, όμως, δύσκολο και απ' αυτό το γεγονός να καταλάβουμε τι είδους πνεύμα είναι παρών στους χώρους τους. Τα σχόλια περιττεύουν.

 

Το άρθρο αυτό στα Αγγλικά

Δημιουργία αρχείου: 16-12-2006.

Τελευταία ενημέρωση: 18-12-2006.

ΕΠΑΝΩ