Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Αγία Γραφή

Ιστορικές πληροφορίες για την καταγωγή τού Αποστόλου Παύλου * Παύλος ο Απόστολος. Τι λένε οι άγιοι Πατέρες γι' αυτόν; * Τεκμηρίωση ότι ο Λουκάς έγραψε πράγματι το ευαγγέλιό του και τις Πράξεις * Οι επιστολές τού αποστόλου Παύλου, αναμφισβήτητες και αμφισβητούμενες * Χρονολόγιο τής ζωής τού αποστόλου Παύλου

Πηγές και χρονολόγηση για τον Απόστολο Παύλο

Απόλυτη και σχετική χρονολόγηση

 

Πηγή: Παράδοση θεολογικών μαθημάτων τού Χαράλαμπου Ατματζίδη.

Αγιογραφικές πηγές για τη ζωή τού Αποστόλου Παύλου

Για τη ζωή τού αποστόλου Παύλου, έχουμε στη διάθεσή μας αρκετές πηγές, στις οποίες βρίσκουμε πολλές πληροφορίες γι' αυτόν.

Οι πηγές που μας παρέχουν πληροφορίες για τη ζωή και έργο του Αποστόλου Παύλου είναι κατά σειρά αξιολόγησης οι εξής:

 

Α. Οι Πρωτοπαύλειες Επιστολές.

Είναι αυτές που θεωρούνται από όλους γνήσιες δικές του. Αυτές τις έχουμε παρουσιάσει ΕΔΩ.

 

Β. Οι Δευτεροπαύλειες επιστολές.

Αυτές αμφισβητούνται από κάποιους μελετητές, αν είναι πράγματι τού Παύλου, ή κάποιου μαθητή του. Αυτές τις έχουμε παρουσιάσει ΕΔΩ.

 

Γ. Οι Πράξεις των Αποστόλων.

Οι Πράξεις αναλύουν εκτενώς στοιχεία για το έργο και τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο.

Ο λόγος που γίνεται αυτή η κατάταξη, δεν είναι αμφισβήτησης τών ανωτέρω βιβλίων τής Αγίας Γραφής, αλλά κατάταξη προτεραιότητας, καθώς ο ίδιος ο Παύλος, θεωρείται καλύτερος γνώστης τών γεγονότων τής ζωής του, μετά οι μαθητές του, και μετά οι Πράξεις τών Αποστόλων.

 

Εξωχριστιανικές πηγές για τη χρονολόγηση τού Αποστόλου Παύλου

Υπάρχουν εξωχριστιανικές πηγές, (νομικά έγγραφα ή επιγραφές), οι οποίες μάς βοηθούν να κάνουμε απόλυτη χρονολόγηση τής ζωής τού Αποστόλου Παύλου.

Υπάρχουν τέσσερα γεγονότα, που επιβεβαιώνονται χρονολογικά με ιστορική ακρίβεια, και τα οποία μαρτυρούνται και στα κείμενα τής Καινής Διαθήκης, έτσι ώστε να μπορούμε να εντοπίσουμε τον χρόνο κατά τον οποίο συνέβησαν οι αναφορές αυτές τής Αγίας Γραφής:

 

1. Η επιγραφή του Γαλλίωνα (Gallio).

Το πρώτο γεγονός, είναι ο εντοπισμός τού πότε έγινε η δίκη τού αποστόλου Παύλου, που αναφέρεται στις Πράξεις 18: 12:

"Και όταν ανθύπατος της Αχαϊας ήταν ο Γαλλίωνας, οι Ιουδαίοι ξεσηκώθηκαν με μία γνώμη ενάντια στον Παύλο, και τον έφεραν στο δικαστήριο".

Η δίκη αυτή συνέβη το 51 μ.Χ., όταν ο απόστολος Παύλος βρισκόταν στην Κόρινθο. Και αυτό το γνωρίζουμε επειδή έχει βρεθεί επιγραφή, που μάς λέει ακριβώς πότε ήταν Ανθύπατος στην Αχαΐα ο Ρωμαίος Λεύκιος Ιούνιος Γαλλίων. Εκεί ήταν το 51 με 52 μ.Χ.

Αυτό αναφέρεται σε μια επιγραφή που βρέθηκε στους Δελφούς και χρονολογείται μεταξύ Απριλίου και Μαΐου τού 52 μ.Χ. Η επιγραφή αυτή δημοσιεύθηκε το 1905, και βρίσκεται στο Γαλλικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο τής Αθήνας.

Στις Πράξεις 18,16 και εξής αναφέρεται η ανάκριση του Παύλου από τον Γαλλίωνα, και έτσι το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από την επιγραφή.

Γνωρίζοντας λοιπόν ότι το 51 ΅.Χ. ο Παύλος βρισκόταν στην Κόρινθο, μπορούμε να χρονολογήσουμε και τα άλλα γεγονότα τής ζωής του.

 

2. Το διάταγ΅α του Κλαυδίου για απέλαση των Ιουδαίων από την Ρώ΅η

Στις Πράξεις 18: 1-2, μιλάει για ένα διάταγμα με το οποίο οι Ισραηλίτες διώχθηκαν από τη Ρώμη:

"Και ύστερα απ' αυτά, ο Παύλος, αναχωρώντας από την Αθήνα, ήρθε στην Κόρινθο· και βρίσκοντας κάποιον Ιουδαίο, που λεγόταν Ακύλας, γεννημένο στον Πόντο, ο οποίος πρόσφατα είχε έρθει από την Ιταλία, και τη γυναίκα του, την Πρίσκιλλα, (επειδή, ο Κλαύδιος είχε διατάξει να αναχωρήσουν όλοι οι Ιουδαίοι από τη Ρώμη), ήρθε σ' αυτούς"

Το δεύτερο βεβαιωμένο γεγονός λοιπόν, είναι το διάταγμα του αυτοκράτορα Κλαυδίου, που έγινε το 49 μ.Χ. περίπου. ’ρα έχουμε μία δεύτερη σταθερή ημερομηνία για τον Παύλο και τη μετακίνησή του από την Αθήνα στην Κόρινθο, που μάλιστα βρίσκεται σε συμφωνία με την πρώτη εξωχριστιανική πηγή.

 

3. Αναφορά για τον Φήστο

Το τρίτο γεγονός είναι η αντικατάσταση του Ρωμαίου Επιτρόπου της Ιουδαίας Μάρκου Αντωνίου Φήλικα από τον Πόρκιο Φήστο, που γνωρίζουμε ότι έγινε το 59 μ.Χ.

Στις Πράξεις 24: 27 λέει:

"Ύστερα δε από τη συμπλήρωση δύο χρόνων, τον Φήλικα διαδέχθηκε ο Πόρκιος Φήστος, και ο Φήλικας, θέλοντας να κάνει χάρη στους Ιουδαίους, άφησε τον Παύλο φυλακισμένον"

Γνωρίζουμε λοιπόν πότε ήταν ο Παύλος φυλακισμένος.

 

4. Ο θάνατος του Ιησού

Τέλος το τέταρτο βεβαιωμένο γεγονός είναι η σταύρωση του Ιησού, που συνέβη κατά πάσα πιθανότητα το 30 μ.Χ.

Ο Αύγουστος βασίλευσε από το 30 π.Χ. ως το 14 μ.Χ.

"Και κατά τις ημέρες εκείνες βγήκε διάταγμα από τον Καίσαρα Αύγουστο να απογραφεί ολόκληρη η οικουμένη. Αυτή η απογραφή ήταν η πρώτη που έγινε, όταν στη Συρία ηγεμόνευε ο Κυρήνιος". (Λουκάς 2: 1-2).

 

Σχετική χρονολόγηση του Παύλου

Πρόκειται για χρονολόγηση που γίνεται με βάση άλλες πληροφορίες μέσα από την Αγία Γραφή:

 

1. Αυτοβιογραφικές αναφορές του Παύλου

"Και όταν ο Θεός ευδόκησε, αυτός που με ξεχώρισε από την κοιλιά τής μητέρας μου, και με κάλεσε διαμέσου τής χάρης του, για να αποκαλύψει τον Υιό του μέσα σε μένα, για να τον κηρύττω ανάμεσα στα έθνη, αμέσως δεν συμβουλεύθηκα σάρκα και αίμα· ούτε ανέβηκα στα Ιεροσόλυμα προς τους αποστόλους, που ήσαν πριν από μένα, αλλά έφυγα στην Αραβία, και επέστρεψα ξανά στη Δαμασκό.

Έπειτα, ύστερα από τρία χρόνια, ανέβηκα στα Ιεροσόλυμα, για να γνωρίσω τον Πέτρο προσωπικά· και έμεινα κοντά του 15 ημέρες· άλλον, όμως, από τους αποστόλους δεν είδα, παρά τον Ιάκωβο, τον αδελφό τού Κυρίου. Και όσα σας γράφω, δέστε, μπροστά στον Θεό ομολογώ, ότι δεν ψεύδομαι.

Έπειτα, ήρθα στους τόπους τής Συρίας και της Κιλικίας· και προσωπικά ήμουν άγνωστος στις εκκλησίες τού Χριστού στην Ιουδαία· άκουγαν δε μονάχα, ότι: Αυτός που άλλοτε μας καταδίωκε, τώρα κηρύττει την πίστη, που κάποτε καταπολεμούσε. Και δόξαζαν τον Θεό εξαιτίας μου. Έπειτα, μετά από χρόνια, ανέβηκα ξανά στα Ιεροσόλυμα μαζί με τον Βαρνάβα, παίρνοντας μαζί και τον Τίτο" (Γαλάτας 1: 15-2:1)

"Στη Δαμασκό, ο εθνάρχης τού βασιλιά Αρέτα φρουρούσε την πόλη των Δαμασκηνών, θέλοντας να με πιάσει" (Β΄ Κορινθίους 11: 32)

"Γνωρίζω έναν άνθρωπο εν Χριστώ πριν από 14 χρόνια, (είτε μέσα στο σώμα, δεν ξέρω· είτε έξω από το σώμα, δεν ξέρω· ο Θεός ξέρει)· ότι αυτού τού είδους ο άνθρωπος αρπάχτηκε μέχρι τον τρίτο ουρανό" (Β΄ Κορινθίους 12: 20).

κλπ.

 

2. Οι αναφορές στις Πράξεις των Αποστόλων

"Και καθώς συνήλθαν στην εκκλησία έναν ολόκληρο χρόνο, δίδαξαν ένα μεγάλο πλήθος, και πρώτα στην Αντιόχεια οι μαθητές ονομάστηκαν Χριστιανοί." (Πράξεις: 11: 26).

"Και εκεί κάθησε έναν χρόνο και έξι μήνες, διδάσκοντας ανάμεσα σ' αυτούς τον λόγο τού Θεού." (Πράξεις: 18: 11).

"Και μπαίνοντας μέσα στη συναγωγή μιλούσε με παρρησία, συζητώντας τρεις μήνες, και πείθοντας για τα ζητήματα της βασιλείας τού Θεού.

Επειδή, όμως, μερικοί σκληρύνονταν και δεν πείθονταν, κακολογώντας τον δρόμο τού Κυρίου μπροστά στο πλήθος, αφού απομακρύνθηκε απ' αυτούς, αποχώρισε τους μαθητές, συζητώντας καθημερινά στη σχολή κάποιου που λεγόταν Τύραννος.

Κι αυτό έγινε για δύο χρόνια· ώστε, όλοι εκείνοι που κατοικούσαν στην Ασία άκουσαν τον λόγο τού Κυρίου Ιησού, και οι Ιουδαίοι και οι Έλληνες." (Πράξεις: 19:8-10).

"Και αφού έμεινε τρεις μήνες, επειδή έγινε εναντίον του συνωμοσία από τους Ιουδαίους, ενώ επρόκειτο να αποπλεύσει προς τη Συρία, αποφασίστηκε να επιστρέψει διαμέσου της Μακεδονίας... Επειδή, ο Παύλος έκρινε να παραπλεύσει την Έφεσο, για να μη του συμβεί να χρονοτριβήσει στην Ασία· για τον λόγο ότι, έσπευδε, αν του ήταν δυνατόν, να βρεθεί την ημέρα τής Πεντηκοστής στα Ιεροσόλυμα" (Πράξεις: 20: 3, 16).

"Τότε, αφού ο ηγεμόνας ένευσε σ' αυτόν να μιλήσει, ο Παύλος αποκρίθηκε: Επειδή σε γνωρίζω ότι από πολλά χρόνια είσαι κριτής σε τούτο το έθνος, απολογούμαι για τον εαυτό μου με περισσότερη ευχαρίστηση" (Πράξεις: 24: 10).

"Ύστερα δε από τη συμπλήρωση δύο χρόνων, τον Φήλικα διαδέχθηκε ο Πόρκιος Φήστος, και ο Φήλικας, θέλοντας να κάνει χάρη στους Ιουδαίους, άφησε τον Παύλο φυλακισμένον." (Πράξεις: 24: 27).

"Και ο Παύλος έμεινε δύο ολόκληρα χρόνια σε ένα ιδιαίτερο μισθωμένο σπίτι· και δεχόταν όλους εκείνους που έρχονταν σ' αυτόν" (Πράξεις: 28: 30).

κλπ.

Επιλογή στοιχείων: Δ΄ Βιβλικός

Δημιουργία αρχείου: 27-2-2021.

Τελευταία μορφοποίηση: 9-3-2021.

ΕΠΑΝΩ