Μια συνεργασία της

Ορθόδοξης Ομάδας Δογματικής Έρευνας

Επιστροφή στην Κεντρική σελίδα

Διαβολές της Σκοπιάς

Θέματα

Και ήνοιξεν το στόμα αυτού εις βλασφημίας προς τον Θεόν βλασφημίσαι το όνομα αυτού, και την σκηνήν αυτού, τους εν τω ουρανώ σκηνούντας. - Αποκάλυψις 13/ιγ΄ 6.


Ποια είναι η κατ' εξοχήν λειτουργία τού "Διαβόλου"; Το λέει η λέξη: "διαβάλλει". Γι' αυτό λέγεται και "Σατανάς", δηλαδή "Συκοφάντης".

Ομοίως, είναι λογικό να περιμένουμε από τα γνήσια τέκνα του, (όπως η οργάνωση τής Σκοπιάς), να ακολουθούν το δικό του παράδειγμα. Να διαβάλλουν, ακόμα και τους αγίους!

Στη σειρά τών θεμάτων αυτών, θα παρουσιάζουμε τις διαβολές που επιχειρεί η Σκοπιά, προσπαθώντας να κάνει όλους τους άλλους να φαίνονται "κακοί", για να προβάλλει ως η δήθεν "καλή" οργάνωση, ή ακόμα και διαβολές κατά του ιδίου του Θεού, στην προσπάθειά της να "διαφοροποιηθεί" από το Χριστιανισμό.

 

Θέματα

Βλασφημίες κατά αγίων

Βλασφημίες κατά τού Θεού

Δημιουργία αρχείου: 26-6-2002.

Τελευταία ενημέρωση: 4-6-2019.

Επάνω