Μια συνεργασία τής

Ορθόδοξης Ομάδας Δογματικής Έρευνας

Επιστροφή στην Κεντρική σελίδα του Παρατηρητή

Μέθοδοι της Σκοπιάς και μέθοδοι βοήθειας

Ο Ιός της Σκοπιάς:

Πρόληψη - Θεραπεία

Οι διανοητικές ιώσεις των αιρέσεων

Όπως κάθε αίρεση, έτσι και η αίρεση της Σκοπιάς είναι ένας ιός της σκέψης, που επεκτείνει τα πλοκάμια του σε κάθε έκφραση της ζωής του ασθενούς που προσβάλλεται απ’ αυτόν, αλλοιώνοντας όχι μόνο τη σκέψη του, αλλά και κάθε έκφραση της ζωής του. Η γνώση του τρόπου μετάδοσης αλλά και καταπολέμησης αυτής της ίωσης, είναι χρήσιμη στη θεραπεία των θυμάτων της, ώστε να μπορούν να ξεπεράσουν τα καταστροφικά του αποτελέσματα, και -ακόμα καλύτερα-, να μην του επιτρέψουν να αλλοιώσει τη σκέψη τους εξ αρχής.

Κάθε ιός, έχει ένα «λογισμικό» ειδικά διαμορφωμένο να «προσδένεται» στον ξενιστή του, τον οποίο στη συνέχεια χρησιμοποιεί ως φορέα του, αλλά και ως μέσο εξάπλωσής του. Και στην περίπτωση της Σκοπιάς, υποψήφιος ξενιστής και υποψήφιος φορέας της νόσου αυτής, είσαστε εσείς! Όσο για το λογισμικό του, δεν είναι παρά η ίδια η ιδεολογία της Σκοπιάς, ειδικά πλασμένη να εισχωρήσει από «ακάλυπτα» πεδία στη σκέψη σας, και να εγκαταστήσει το καταστροφικό του για την προσωπικότητά σας πρόγραμμά του, που θα σας υποδουλώσει και θα σας κάνει άλλο ένα άβουλο πιόνι στον κύκλο εξάπλωσής του.

Οι θεωρητικοί της εταιρίας Σκοπιά, εδώ και πάνω από έναν αιώνα, επεξεργάζονται αυτό το «λογισμικό», ενημερώνοντάς το διαρκώς, και εξοπλίζοντάς το, έτσι ώστε τα κενά του και οι «παγίδες» του να μη γίνονται αντιληπτές από τη λογική κρίση του υποψήφιου θύματος, κάμπτοντας πιθανά ανοσοποιητικά στοιχεία που εδράζονται σε κάθε λογικό άνθρωπο. Εντατική προσπάθεια καταβάλλεται καθημερινά από την ηγεσία της αίρεσης, να «κλείνουν» τις τρύπες του λογισμικού αυτού, να εφευρίσκουν λογικοφανείς (αλλά όχι λογικές ή αληθινές) σοφιστείες, και να απομονώνουν τα θύματά τους από κάθε πιθανό εμβόλιο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εναντίον του θανατηφόρου κατασκευάσματός τους. Και το σημαντικότερο είναι ότι συνήθως ούτε οι ίδιοι δεν είναι ενήμεροι αυτής της καταστροφικής διαδικασίας την οποία προωθούν, μια και είναι και οι ίδιοι θύματά του! («πλανώτες και πλανώμενοι» (Β΄ Τιμόθεον 3/γ: 13).

Στην ακόλουθη ενότητα άρθρων, θα εξετάσουμε σε βάθος τον Ιό της Σκοπιάς και τις μεθόδους του, και θα δώσουμε χρήσιμες κατευθύνσεις για πρόληψη και θεραπεία από αυτή τη διανοητική και ψυχική νόσο.

Δημιουργία αρχείου: 27-6-2008

Ενημερώθηκε στις 14-7-2008.

Επάνω