Ελληνικός παρατηρητής της Εταιρίας Σκοπιά Νέο Φως Κεντρική σελίδα της ΟΟΔΕ

 

 Το "Νέο Σκότος" της Σκοπιάς για την ταυτότητα του Σπέρματος

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ «ΠΙΣΤΟ ΚΑΙ ΦΡΟΝΙΜΟ ΔΟΥΛΟ»;

της κ. Άννας Μπουρδάκου, μέλους τον ΑΣ. της Π. Ε. Γ.

 

Πηγή: Περιοδικό Διάλογος Ιανουαρίου - Μαρτίου 2007, ΤΕΥΧΟΣ 47 σελ. 19-23.

Το ακόλουθο άρθρο από το περιοδικό "Διάλογος", δημοσιοποιεί ένα ακόμα δείγμα της αλλοπρόσαλλης δογματικής της Σκοπιάς, της οργάνωσης που αλλάζει δόγματα σαν τα πουκάμισα, υποτιμώντας την αλήθεια και το Ευαγγέλιο, μετατρέποντάς τα σε μεταβαλλόμενες αναξιόπιστες ερμηνείες.

Η εταιρία «Σκοπιά» έφερε ξανά στο προσκήνιο την ταυτότητα του «σπέρματος της γυναικός» (Γεν. Γ' 15).

2007. «Σκοπιά», 15-1-07, σελ. 11: «Ησαϊας 61; 8, 9, ποια είναι η «διαθήκη που θα παραμένει στον αιώνα» και ποιοι αποτελούν το "σπέρμα"; Αυτή είναι η νέα διαθήκη την οποία έχει συνάψει ο Ιεχωβά με τους χρισμένους χριστιανούς. Το "σπέρμα είναι τα άλλα πρόβατα" τα εκατομμύρια άτομα που ανταποκρίνονται στο άγγελμά τους Ιωάννης 10:16».

Η νέα αυτή «τροφή» για τα «άλλα πρόβατα», δηλαδή, τον «πολύ όχλο», ότι αποτελεί το σπέρμα, μας παρουσιάζει μία διαφορετική ερμηνεία από τις προηγούμενες της «Σκοπιάς». Τι είναι το επιδιωκόμενο αναμένεται να φανεί. Πάντως στις αρχές κήρυττε διαφορετικά για τον «πολύ όχλο», όπως:

1927. «Δημιουργία». σελ. 286: «Ο αγαπητός αυτού υιός εκέρδισε το μέγα βραβείο. Το σχέδιο τον Θεού είναι όπως μετά του ισχυρού τούτου, γίνωσι κοινωνοί 144.000 μέλη του σώματος αυτού και όπως ούτοι ομού μετά του Χριστού αποτέλεσαν το σπέρμα της επαγγελίας δια τον οποίον θέλουσι ελθείν αι ευλογίαι του ανθρωπίνου γένους».

1928. «Καταλλαγή», σελ. 172-173: «Αφού το σπέρμα τον Αβραάμ θα είναι αναρίθμητον καθώς τα άστρα τον ουρανού και η άμμος της θαλάσσης πως δύναται τότε να λεχθή ότι το σπέρμα είναι εν; Η απάντησις είναι ότι πάντες εκλήθησαν εν μια ελπίδι (Εφεσ. δ' 4). Πάντες αρχικώς αποκυούνται να αποτελέσουν μέλη του Χριστού. Ο πολύς όχλος ορθώς ορίζεται ως μέλη της Εκκλησίας διότι εκλήθησαν να αποτελέσουν μέλη του σώματος του Χριστού».

Στο διάστημα ενός έτους 1927 έως 1928, ο «δούλος» αλλάζει τελείως την διδασκαλία του. Επικαλείται το εδάφ. Εφεσ. Δ' 4 σαν να μη το γνώριζε και τοποθετεί τον «πολύ όχλο» ως μέλη της Εκκλησίας, έχοντα μία ελπίδα, όπως ακριβώς αναφέρεται στο ως άνω εδάφιο. Η ελπίς είναι μία, η ουράνιος, και όχι δύο, όπως κηρύττει ο «δούλος». Η οργάνωση, την οποία χαρακτηρίζει η διγλωσσία, αλλάζει διδασκαλία.

1958. «Γεννηθήτω το θέλημά σου», σελ. 66: «Γεν. Γ 14-15 το "σπέρμα". Ο Θεός εννοούσε το σπέρμα ή τους γόνους της παγκοσμίου οργανώσεως του, την οποία αυτός τώρα για πρώτη φορά παρομοίασε με μία γυναίκα, μία σύζυγο νυμφευμένη μαζί του στον ουρανό. Το σπέρμα της παγκοσμίου οργανώσεως του Θεού έπρεπε να είναι η "αρχή της κτίσεως του Θεού". Και ο πρώτιστος Υιος του, ο οποίος έγινε άνθρωπος Ιησούς Χριστός για να μπορέσει να γίνη ο μόνος μεσίτης Θεού και ανθρώπων».

1965. «Πράγματα εις τα οποία είναι αδύνατον να ψευσθή ο Θεός», σελ. 203: «Το συμβολικό Αρνίον και οι 144.000 εσφραγισμένοι ακόλουθοί του είναι το πραγματικό "σπέρμα" του Αβραάμ και μέσω του οποίου όλα τα έθνη της γης πρέπει να ευλογηθούν».

Όπως συνήθως, η «Σκοπιά», ερμηνεύει το εδάφ. Γεν. Γ' 14-15 με τον δικό της τρόπο. Η Αγία Γραφή λέει στην επιστολή προς Γαλάτας Γ' 16: «Προς δε τον Αβραάμ ελαλήθησαν αι επαγγελίαι και προς το σπέρμα αυτού». Δεν λέγει «και προς τα σπέρματα» ως περί πολλών, αλλ' ως περί ενός. «Και προς το σπέρμα σου», όστις είναι ο Χριστός.

Ο «δούλος» όμως διεκδικεί αξιώματα μοναδικά για τον εαυτό του, θέλει και οι 144. 000 να ευλογήσουν και να είναι σωτήρες των εθνών.

Ο λόγος του Θεού μας λέγει ότι ο μοναδικός σωτήρας του κόσμου είναι ο Ιησούς Χριστός (Πράξ. Δ' 10-12). Προ καιρού η «Σκοπιά» εκυκλοφόρησε ένα φυλλάδιο με τίτλο «Το τέλος της ψεύτικης Θρησκείας είναι κοντά». Στη σελ. 2 περιγράφει την ψεύτικη θρησκεία: 1) «Αναμειγνύεται στον πόλεμο και στην πολιτική». 2) «Διαδίδει ψεύτικες διδασκαλίες (όπως η αθανασία της ψυχής…). 3) «ΑΝΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΑΝΗΘΙΚΟ ΣΕΞ».

Στην σελ. 3 έχει τις γνωστές φωτογραφίες: το θηρίο και επάνω του κάθεται η «ψεύτικη θρησκεία». Σε μία άλλη εικόνα μας παρουσιάζει το θηρίο το οποίο έχει κατασπαράξει αυτήν την «ψεύτικη θρησκεία»… Επίσης έχει μία παραπομπή, η οποία λέει: «Για λεπτομερή εξήγηση τον θέματος βλέπε βιβλίο Αποκάλυψη το μεγαλειώδες Αποκορύφωμα της Πλησιάζει»!

Στο εσωτερικό έντυπο της εταιρίας «Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΜΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ», του μηνός Νοεμβρίου 2006, στην σελ. 1 συνιστά στους οπαδούς της: «Είναι κατάλληλο να αρχίσουμε να μελετάμε το βιβλίο Αποκάλυψη το Μεγαλειώδες… ». Στην μελέτη βιβλίου Εκκλησίας, αρχής γενομένης την εβδομάδα από 8 Ιανουαρίου 2007».

«Από την τελευταία φορά που μελετήσαμε το βιβλίο Αποκορύφωμα της Αποκάλυψης στη Μελέτη Βιβλίου Εκκλησίας το σκηνικό του κόσμου έχει αλλάξει με πολλούς τρόπους (Α΄ Κορινθ. 7 - 31). Επί πλέον πολλοί οι οποίοι έχουν ενταχθεί στις τάξεις όσων κηρύττουν τα καλά νέα της Βασιλείας δεν ωφελήθηκαν ποτέ από την εδάφιο προς εδάφιο εξέταση του βιβλίου της Αποκάλυψης».

Είναι φυσικό, να μην «ωφελεί» η εξέταση εδαφίου προς εδάφιον, διότι έτσι διαπιστώνει ο οπαδός, όσο του είναι δυνατόν, την κακοποίηση της Αγίας Γραφής. Επειδή όμως δεν μπορεί να αμφισβητήσει την αυθεντία του «δούλου» δεν κατανοεί τίποτα, με αποτέλεσμα να μην είναι ικανός να κηρύξει. Επίσης σε ειδική επιστολή η οποία είναι εσωτερική και αποστέλλεται μόνο προς τις «Εκκλησίες» της Ελλάδος (βλέπε ένθετη φωτογραφία), διαβάζομε για έντονες κινητοποιήσεις των οπαδών.

Αν λάβουμε υπ' όψη ότι η αύξηση οπαδών στην πατρίδα μας είναι μηδενική, «Σκοπιά» 1-2-07, σελ. 28, εξηγείται αυτή όλη η προσπάθεια φανατισμού των Ελλήνων οπαδών εκ μέρους της οργανώσεως. Οι Έλληνες αδελφοί μας καλούνται με το σάλπισμα της «Σκοπιάς» σε αγώνα για έργο, με πάθος.

Ακόμη, πέραν της Ελλάδος, διαβάζομε στην ως άνω «Σκοπιά» (σελ. 27-30), ότι οι δραστηριότητες της «Σκοπιάς», σε 29 χώρες -σε παγκόσμιο επίπεδο- έχουν αύξηση μηδενική, ενώ σε 30 χώρες είναι μείον από 1 ως 27%. Η μόνη περίεργη και ανεξήγητη αύξηση είναι στα χρισμένα άτομα δηλαδή το «πιστό υπόλοιπο» των 144. 000, στη γη. Αυτό το υπόλοιπο, από 8.524 άτομα, που υπήρχαν πατά το χρονικό του 2005, στο διάστημα του 2006 υπάρχει μείωση λόγω θανάτου των υπέργηρων αυτών ατόμων, για τα οποία το βιβλίο της «Σκοπιάς»: «Μπορείτε να ζείτε…», έκδ. 1982, σελ. 154, γράφει, ότι είναι «πολύ ηλικιωμένοι». Το 2006, λοιπόν, μετά από περίοδο 24ων ετών, ποιας ηλικίας μπορεί να είναι αυτά τα άτομα; Εάν λάβουμε υπ' όψη ότι η «θύρα της ουρανίου ζωής» έκλεισε το 1935, πώς δικαιολογείται η αύξηση του υπολοίπου κατά 234 άτομα; Αυτοί οι επί πλέον χρισμένοι από που προέκυψαν;

Καθώς τα ερωτήματα είναι πολλά, απορεί κανείς, πού στοχεύει η «Σκοπιά» με όλα αυτά;

Το βέβαιο είναι ότι κάτι συμβαίνει στην τάξη του «δούλου». Υπάρχει ένα μόνιμο πρόβλημα, που φυσικά ο «δούλος» δεν παραδέχεται. Όμως κηρύττει διαφορετικές διδαχές κατά διαστήματα, σχετικά με την ανάσταση των 144. 000. Όπως διαβάζομε:

1958-1960. «Απολεσθέντα Παράδεισο…», σελ. 174: «Η αρπαγή της Εκκλησίας έγινε το 1918».

Σελ. 192. «το 1918 ανεστήθησαν οι κεκοιμημένοι εν Κυρίω και έκτοτε ένας- ένας που πεθαίνει ανίσταται σε πνευματική ζωή στον ουρανό».

Σελ. 214. «Εκείνοι από την ομάδα (144.000) που πέθαναν εις το έτος 1918 ανεστήθησαν μετά τον καθαρισμό τον ναού[1]… Μερικοί απ' αυτούς όμως είναι ακόμη ζώντες στη γη σήμερα. Είναι ένα υπόλοιπον από την πνευματική ομάδα. Τα μέλη του πνευματικού έθνους που πέθαναν πριν το 1918 εκοιμήθησαν στο θάνατο ώσπου ανεστήθησαν σε ουράνια ζωή το έτος εκείνο. Αλλά εκείνοι που περατώνουν την επίγεια υπηρεσία των από το έτος 1918 και έπειτα δεν κοιμώνται στον θάνατο, όταν τελειώνει η επίγεια ζωή των, τώρα μεταλλάσονται δια μιας σε ουράνια πνευματική ζωή».

1983. «Ενωμένοι στη λατρεία τον μόνον…», σελ. 74: «Πότε γίνεται η ανάσταση των πιστών χρισμένων χριστιανών; Ο Απόστολος Παύλος εξηγεί ότι ανασταίνονται στη διάρκεια της παρουσίας του Χριστού που άρχισε το 1914. Μόλις πεθάνουν ανασταίνονται σαν πνεύματα μεταμορφώνονται εν μια στιγμή εν ριπή οφθαλμού».

1988. «Αποκάλυψη το μεγαλειώδες…», σελ. 103: «Όλες οι αποδείξεις δείχνουν ότι αυτή η ουράνια ανάσταση άρχισε το 1918 μετά την ενθρόνιση του Ιησού το 1914 και την έφιππη προέλαση που έκανε για να αρχίσει τη βασιλική τον νίκη καθαρίζοντας τους ουρανούς από τον σατανά και τους δαίμονες του».

Τώρα, τον Ιανουάριο του 2007, η «Σκοπιά» παρουσιάζει άλλη μία διδαχή για την ανάσταση των 144.000, αναθεωρώντας ορισμένα προηγούμενα σχετικά με το θέμα του «υπολοίπου».

2007. «Σκοπιά», 1-1-07, σελ. 26-28: «"Έρχεται η ώρα κατά την οποία όλοι όσοι είναι στα μνημεία θα ακούσουν την φωνή του (Ιησού) και θα βγουν". Η πλειονότητα αυτών που θα αναστηθούν θα επανέλθει σε μια γη η οποία "θα έχει γίνει ειρηνική υπό την Βασιλεία του Θεού…" (Ψαλ. 37:10-11-29, Ησαϊας 11:69, 35:56, 65:21-23). Ωστόσο επρόκειτο να γίνουν και άλλες αναστάσεις προτού συμβεί αυτό. Καταρχάς έπρεπε να αναστηθεί ο Ιησούς Χριστός προκειμένου να παρουσιάσει την αξία της θυσίας του, στον Θεό για χάρη μας. Ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε το 33 Κ. Χ. Κατόπιν, τα χρισμένα μέλη τον "Ισραήλ" πρέπει να ενωθούν με τον Κύριο Ιησού Χριστό σε ουράνια δόξα όπου θα "είναι πάντοτε με τον Κύριο" (Γαλ. 6-16. Α' Θεσσ. 4-17). Αυτό το γεγονός αποκαλείται "πρωτύτερη ανάσταση" η αλλιώς "πρώτη ανάσταση" (Φιλ. 3:10, 11, Αποκ. 20:6). Όταν ολοκληρωθεί εκείνη η ανάσταση θα έρθει ο καιρός να αναστηθούν εκατομμύρια άνθρωποι στη γη… Συνεπώς είτε η ελπίδα μας είναι ουράνια, είτε επίγεια έχουμε ζωηρό ενδιαφέρον για την πρώτη ανάσταση… Τι είδους είναι; Πότε λαβαίνει χώρα; Μόνο 144.000 άτομα μετέχουν στην πρώτη ανάσταση.

Πότε λαβαίνει χώρα η πρώτη ανάσταση: Υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις για το ότι βρίσκεται σε εξέλιξη τώρα. Για παράδειγμα συγκρίνετε δύο κεφάλαια της Αποκ. Πρώτα το 12. Εκεί διαβάζουμε ότι ο νεοενθρονισμένος Ιησούς Χριστός μαζί με τους αγίους αγγέλους τον διεξάγει πόλεμο εναντίον του Σατανά και των δαιμόνων του (Αποκ. 12: 79). Όπως έχει δείξει επανειλημμένα αυτό το περιοδικό, εκείνη η μάχη άρχισε το 1914. Προσέξτε όμως, ότι κανείς από τους χρισμένους ακολούθους του Χριστού δεν αναφέρεται να είναι μαζί με τον Ιησού σε εκείνο τον ουράνιο πόλεμο.

Τώρα το 17 κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Εκεί διαβάζουμε ότι μετά την καταστροφή της Βαβυλώνας της Μεγάλης το αρνί θα νικήσει τα έθνη. Το ίδιο θα κάνουν και οι καλεσμένοι και εκλεγμένοι και πιστοί μαζί του (Αποκ. 17: 5, 14). Οι καλεσμένοι και εκλεγμένοι και πιστοί πρέπει να έχουν αναστηθεί ώστε να είναι μαζί με τον Ιησού για να νικήσουν οριστικά τον κόσμο του Σατανά. Λογικά λοιπόν οι χρισμένοι που πεθαίνουν πριν τον Αρμαγεδδώνα ανασταίνονται κάποια στιγμή ανάμεσα στο 1914 και στον Αρμαγεδδώνα. Μπορούμε να πούμε με περισσότερη ακρίβεια πότε αρχίζει η πρώτη ανάσταση; Αποκ. 7: 9-15. Ο Απόστολος Ιωάννης περιγράφει σε όραμα που είδε, όσον αφορά το Μεγάλο Πλήθος … την ταυτότητα εκείνου του μεγάλου, την Αποκαλύπτει στον Ιωάννη ένας από τους 24 πρεσβυτέρους και αυτοί οι Πρεσβύτεροι, αντιπροσωπεύουν τους 144.000 συγκληρονόμους του Χριστού στην ουράνια δόξα τους. (Λουκάς 22:28-30, Αποκ. 4: 4). Ο ίδιος ο Ιωάννης είχε ουράνια ελπίδα. Εφόσον όμως ήταν ακόμα άνθρωπος στη γη όταν του μίλησε ο πρεσβύτερος στο όραμα ο Ιωάννης πρέπει να αντιπροσωπεύει τους χρισμένους στη γη οι οποίοι δεν έχουν λάβει ακόμα την ουράνια ανταμοιβή τους… μέλη της ομάδας των 24 Πρεσβυτέρων, ίσως συμμετέχουν στην μετάδοση θεϊκών αληθειών… Γιατί είναι σημαντικό αυτό; Επειδή η ορθή ταυτότητα του μεγάλου πλήθους αποκαλύφθηκε στους χρισμένους υπηρέτες τον Θεού στη γη το 1935. Αν κάποιος από τους 24 πρεσβυτέρους χρησιμοποιήθηκε για να διαβιβάσει εκείνη τη σημαντική αλήθεια αυτός θα πρέπει να έχει αναστηθεί στον ουρανό το αργότερο μέχρι το 1935. Αυτό φαίνεται να δείχνει ότι η πρώτη ανάσταση άρχισε κάποια στιγμή ανάμεσα στο 1914 και στο 1935. Μήπως λοιπόν μπορούμε να κάνουμε συλλογισμό ότι εφόσον ο Ιησούς ενθρονίστηκε το φθινόπωρο τον 1914 η ανάσταση των πιστών ακολούθων του, άρχισε τριάμισι χρόνια αργότερα την άνοιξη του 1918, αυτή είναι μια πιθανότητα».

Στο κείμενο αυτό της «Σκοπιάς» διδάσκονται οι οπαδοί της εταιρίας σχετικά με την πρώτη ανάσταση η οποία αφορά τους 144.000. Αλήθεια, πότε κατά την «Σκοπιά» έγινε η πρώτη αυτή ανάσταση; Η όλη παρουσίαση του «δούλου» αφήνει τον αναγνώστη (όχι όμως και τον οπαδό) ελεύθερο να επιλέξει όποια χρονολογία θέλει, λαμβάνοντας όμως υπόψη του, ότι για όλες υπάρχει στο κείμενο κάποιο: «Λογικά», «πρέπει», «ίσως», «αν», «πιθανότητα». Λέξεις, που όχι μόνον δεν κατοχυρώνουν την όλη θεωρία της «Σκοπιάς» περί της αναστάσεως των 144.000 χρονολογικώς, αλλά αποδεικνύουν την αστάθεια των δογμάτων του «δούλου».

Σημαντικό σημείο επίσης είναι η ταυτότητα των χρισμένων. Το κείμενο της εταιρίας μας πληροφορεί ότι οι 24 Πρεσβύτεροι αντιπροσωπεύουν τους 144.000. Η αγία Γραφή στο εδάφ. Αποκ. ΙΔ' 15, παρουσιάζει στον ευαγγελιστή Ιωάννη την έξης εικόνα. «Και είδον και ιδού Αρνίον ιστάμενον επί το όρος Σιών, και μετ' αυτόν εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες … » (στο 3) «και έψαλον ως ωδήν νέαν ενώπιον τον θρόνον και ενώπιον των τεσσάρων ζώων και των Πρεσβυτέρων…». Επομένως άλλοι είναι οι 24 Πρεσβύτεροι και άλλοι οι 144.000. Ο διαχωρισμός των δυο ομάδων είναι σαφής. Ο «αγωγός» όμως, για πολλοστή φορά, στο κήρυγμα του, δεν ανταποκρίνεται στο μήνυμα της Αγίας Γραφής, αλλά σε δικό του κατασκεύασμα στην προσπάθειά του, να έχει αυτός την πρωτοκαθεδρία στη συνείδηση των οπαδών.

Ας αναλογιστούν, λοιπόν, οι οπαδοί: είναι καθαρή η «τροφή», που τους προσφέρει ο «δούλος»; Είναι ωφέλιμη; Τρέφονται πνευματικά η νεκρώνονται όλο και περισσότερο;

 

Σημειώσεις:

1. Οι χρονολογίες περί καθαρισμού ποικίλουν όπως: α) 1886. «Γραφικοί Μελέται», τόμος Β', σελ. 274: «ο καθαρισμός τον ναού έγινε το 1878». β) 1928. «Κυβέρνησις», σελ. 207: «Το 1918». γ) 1935. «Σκοπιά», σελ. 284: «Ο καθαρισμός συντελέστηκε στη διάρκεια του 1920». δ) 1955. «Σκοπιά», σελ. 259: «Ο καθαρισμός άρχισε το 1918».

Δημιουργία αρχείου: 17-11-2007.

Τελευταία ενημέρωση: 17-11-2007.

ΕΠΑΝΩ