Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Έρευνα για το κτιστό και το Άκτιστο

Βιβλία

Διωγμοί

 
Κεφάλαιο 1ο // Περιεχόμενα // Πρόλογος // Βιβλιογραφία

 

Οι διωγμοί κατά της Εκκλησίας στην Προκωνσταντίνεια εποχή

Τού Αποστόλου Αθ. Γλαβίνα

Καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

Ρωμαίοι Αυτοκράτορες


Η Ιουλιοκλανδιανή δυναστεία (27 π.Χ.-68 μ.Χ.)

 

Αύγουστος

27 π.Χ.-14 μ.Χ.

Τιβέριος

14-37

Γάιος Καλιγούλας

37-41

Κλαύδιος

41-54

Νέρωνας

54-68

 

 

Οι επαναστάτες αυτοκράτορες (68-69)

 

Γάλβας

68-69

Όθωνας

69

Βιτέλιος

69

 

 

Οι Φλάβιοι (69-96)

 

Βεσπασιανός

69-79

Τίτος

79-81

Δομετιανός

81-96

 

 

Οι θετοί αυτοκράτορες (96-180)

 

Νέρβας

96-98

Τραϊανός

98-117

Αδριανός

117 138

 

 

Η εποχή των Αντωνίνων (138-192)

 

Αντωνίνος Πίος

138-161

Μάρκος Αυρήλιος

161-180

Λούκιος Βέρος

161-169

Κόμμοδος (κληρονομικός αυτοκράτορας)

180-192

 

 

Οι στρατιώτες αυτοκράτορες (193-311)

 

Περτίνακας

193

Δίδιος Ιουλιανός

193

Πεσκήνιος Νίγηρας

193-194

Σεπτίμιος Σεβήρος

193

Κλόδιος Αλβίνος

193-197

 

 

Η δυναστεία των Σεβήρων (193-235)

 

Σεπτίμιος Σεβήρος (ο Αφρικανός)

193-211

Καρακάλλας

212-217

Μακρινός

217-218

Ηλιογάβαλος

218-222

Αλέξανδρος Σεβήρος

222-235

 

 

Περίοδος στρατιωτικής αναρχίας (235-268)

 

Μαξιμίνος ο Θράκας

235-238

Γορδιανός Α'

238

Γορδιανός Β΄

238

Βαλβίνος

238

Πουπιένος

238

Γορδιανός Γ'

238-244

Φίλιππος ο Άραβας

244-249

Δέκιος

249-251

Τριβωνιανός Γάλλος

251-253

Βολουσιανός

251-253

Αιμιλιανός

253

Βαλεριανός

253-260

Γαλλιηνός

260-268

 

 

Ιλλυριοί αυτοκράτορες (268-337)

 

Κλαύδιος Β΄ ο Γοτθικός

268-270

Κοίντιλλος

270

Αυρηλιανός

270-275

Τάκιτος

275-276

Φλωριανός

276

Πρόβος

276-282

Κάρος

282-283

Καρίνος

283-285

Νουμεριανός

283-284

Διοκλητιανός

284-305

Μαξιμιανός

286-305

Κωνστάντιος Χλωρός

305-306

Γαλέριος

305-311

Κωνσταντίνος ο Μέγας

306-337

 


Κεφάλαιο 1ο // Περιεχόμενα // Πρόλογος // Βιβλιογραφία

Δημιουργία αρχείου: 28-4-2010.

Τελευταία ενημέρωση: 28-4-2010.

Πάνω