Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Ιεραποστολή

Ιεραποστολή στην... Ελλάδα * Όνειρα Ιεραποστολής * Στιγμές Ιεραποστολής * Οι τρεις πειρασμοί των ιεραποστόλων * Ο Ευαγγελιστής Λουκάς και το εγχειρίδιο των ιεραποστόλων

Ο σκοπός της Ορθόδοξης ιεραποστολής στις μέρες μας

Έχει νόημα η Ιεραποστολή στη σύγχρονη εποχή;

Αντωνίου Λ. Μπαφαλούκου

Δρ. Ιεραποστολικής και Διευθυντού του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Ι. Μ. Νέας Ζηλανδίας.

Πηγή: Περιοδικό "Οδοιπορικό". Τριμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο τού Πατριαρχικού Ιδρύματος Ορθοδόξου Ιεραποστολής Άπω Ανατολής. Τεύχος 84 Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2023, σελ. 2,3.

Ο σκοπός της Ορθόδοξης ιεραποστολής είναι η διάδοση του μηνύματος του Ευαγγελίου του Χριστού σε όλον τον κόσμο, σε όλη την οικουμένη, σε όλη την πλάση. Παραμένει σταθερός ο σκοπός αυτός, πάντοτε επίκαιρος, αδιάπτωτος και σύγχρονος, καθώς αποτελεί το κέντρο και την καρδιά της.

Τόπος δράσης της ιεραποστολής καθίσταται κάθε σημείο της δημιουργίας του Πλάστη και Θεού καθώς του ‘‘Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, η οικουμένη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή’’(-Ψαλμ. 23,1), κάθε σπιθαμή γης όπου δεν έχει φτάσει ακόμα το χαρμόσυνο μήνυμα της Αναστάσεως και της Βασιλείας.

Πρώτος και Μέγας Ιεραπόστολος είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος που αφήνει τον επουράνιο Πατέρα και έρχεται στη γη, ‘‘ότε δε ήλθε το πλήρωμα τού χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον υιόν αυτού’’ (Γαλ. 4,4-7). Προφανώς η ενέργεια αυτή αποτελεί την πρώτη κίνηση και δράση στην ιστορία της ιεραποστολής.

Μέγας και Πρώτος Ιεραπόστολος λοιπόν ο ίδιος ο Κύριος μας, καθότι δεν έρχεται αυτοβούλως αλλά αποστέλλεται υπό του Πατρός, ‘‘εξαπέστειλεν ο Θεὸς τον υιόν αυτού’’. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αποτελεί υπόδειγμα για τον σύγχρονο ιεραπόστολο που επιθυμεί να προσφέρει τη μαρτυρία του Χριστού στα έθνη.

Έτσι, οφείλει να διακονεί στο χώρο της ιεραποστολής με την ευλογία και άδεια της Εκκλησίας και του επισκόπου που έχει την ποιμαντική ευθύνη της ασκήσεως της ιεραποστολικής δράσεως μίας εκκλησιαστικής επαρχίας. Συχνά ελλοχεύει ο κίνδυνος μια τέτοια δράση, εάν είναι εκτός εκκλησιαστικού πλαισίου, ενώ ξεκινά με τις καλύτερες προϋποθέσεις να χάνει το νόημα της ιερής κλήσεως και αποστολής και να καταλήγει σε αυτοπροβολή και σε ακτιβιστική δράση. Αν ο ίδιος ο Κύριος δεν κινήθηκε αυτοβούλως, πώς αυτός που επιθυμεί λόγω και έργω να ‘‘μαθητεύσει πάντα τα έθνη’’ να το πράξει δικαιωματικά;

Ο Κύριος ‘‘περιήγεν τας πόλεις πάσας και τας κώμας, διδάσκων εν ταις συναγωγαίς αυτών και κηρύσσων το ευαγγέλιον τής βασιλείας’’ (Μτθ. 9,35). Έτσι, λοιπόν, ο Κύριος μάς υποδεικνύει τις ιεραποστολικές περιοδείες ως μία εκ των μεθόδων ασκήσεως της ιεραποστολής. Ο Χριστός μαζί με τους Αποστόλους περιόδευσαν από πόλη σε πόλη και από χωριό σε χωριό. Αυτό πράττουν και οι ιεραπόστολοί μας σήμερα, περιοδεύουν από τόπο σε τόπο, ακολουθώντας τα ίχνη εκείνων.

Θαυμάζουμε εμείς που διακονούμε τις περισσότερες φορές την ιεραποστολή εκ των μετόπισθεν, τους ιεραποστόλους μας, που αναλώνονται στην πρώτη γραμμή. Παρακολουθώντας π.χ. την δράση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρωνα μένουμε έκπληκτοι από το αεικίνητο του αγώνα του. Τη μία μέρα βρίσκεται στη Νέα Ζηλανδία και τις ανάγκες της Ιεράς Μητροπόλεως και την άλλη μέρα περιοδεύει για ιεραποστολή στα νησιά Fiji και από εκεί στα υπόλοιπα νησιά του συμπλέγματος της Πολυνησίας.

Αναλογιζόμενοι τον τρόπο αλλά και τον κόπο, τη δυσκολία ακόμα και στην εποχή μας με τα σύγχρονα μέσα για όλες αυτές τις πολύωρες και κοπιαστικές αν όχι εξαντλητικές μετακινήσεις, μας έρχεται στον νου ο Κύριος με τους μαθητές και αποστόλους.

Στις περιοδείες αυτές ο Κύριος, κήρυττε και δίδασκε σχετικά με τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού. Αυτή η μαρτυρία του εσχατολογικού μηνύματος της Εκκλησίας δίνεται και σήμερα κατά τις ιεραποστολικές περιοδείες που πραγματοποιούνται με την ποιμαντική ευθύνη των μητροπόλεων που ασκούν ιεραποστολή σε όλο τον κόσμο. Οι περιοδείες αυτές δεν είναι, ούτε εννοούνται σαν ταξίδια αναψυχής όπως έχουν ίσως κάποιοι στο μυαλό τους. Οι ιεραποστολικές περιοδείες εμπεριέχουν απρόσμενες δυσκολίες και ανυπολόγιστους κινδύνους.

Κατά τις ιεραποστολικές περιοδείες πραγματοποιούνται λειτουργικές λατρευτικές συνάξεις στις οποίες ο επίσκοπος και οι εξουσιοδοτημένοι υπ’ αυτόν κληρικοί και λαϊκοί έχουν την ευθύνη του έργου του κηρύγματος και της διδασκαλίας. Επιπροσθέτως λαμβάνουν χώρα και κατηχητικές συνάξεις όπου είτε ο επίσκοπος ο ίδιος είτε αρμόδιοι κατηχητές διδάσκουν στους ιθαγενείς πιστούς, εάν και εφόσον έχουν βαπτιστεί ή στους κατηχουμένους εφόσον αναμένουν να βαπτιστούν, το μήνυμα της Εκκλησίας για τη Βασιλεία των ουρανών. Κάποιες φορές τον επίσκοπο θα ακολουθεί κάποιο ιεραποστολικό κλιμάκιο όπως άλλωστε συνόδευαν και οι Άγιοι Απόστολοι στις διάφορες περιοδείες του τον Χριστό.

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι η Ιεραποστολή ακόμα και στις μέρες μας μετά από τόσους αιώνες έχει ουσιαστικό νόημα καθώς αποτελεί μαρτυρία Χριστού.

Οι σύγχρονοι ιεραπόστολοι βαδίζουν στα βήματα Εκείνου και ακολουθούν τα ίχνη που άφησε στο πέρασμα Του εδώ στη γη στα πέρατα της Οικουμένης.

Δημιουργία αρχείου: 3-11-2023.

Τελευταία μορφοποίηση: 3-11-2023.

ΕΠΑΝΩ