Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Ορθοδοξία

Σφραγίδα Πνεύματος Αγίου || Ο Σταυρός στην Παλαιά Διαθήκη || Επεξηγήσεις για την τιμή προς τον Σταυρό, την ύλη και την Παναγία || Εκτενής έρευνα για το σχήμα του Σταυρού || Κυριακή μετά την ύψωση τού Τιμίου Σταυρού || Είναι λατρεία η προσκύνηση; || Ο Σταυρός του Θεού είναι η αγάπη Του, που είναι η άκτιστη ενέργειά Του

Το μυστήριο του Σταυρού και της αναστάσεως του Χριστού

Προ και Μετά Χριστόν

Τού σεβ. Μητρ. Ναυπάκτου και αγ. Βλασίου Ιεροθέου

 

Πηγή: "Εμπειρική Δογματική τής Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας κατά τις προφορικές παραδόσεις τού π. Ι. Ρωμανίδη" Τόμος Β΄.  Τού σεβ. Μητρ. Ναυπάκτου και αγ. Βλασίου Ιεροθέου.

 

Η σταυρική θυσία του Χριστού στον Γολγοθά, που συνδέεται στενά με την Ανάσταση του Χριστού, είναι κεντρικό σημείο στην διδασκαλία και την ζωή της Εκκλησίας και μάλιστα γίνεται λόγος για το μυστήριο του Σταυρού και της αναστάσεως του Χριστού, που αφορά την νίκη του Χριστού πάνω στην αμαρτία, τον διάβολο και τον θάνατο.

Γίνεται διάκριση μεταξύ της «εν σώματι σταυρώσεως και αναστάσεως του ενσαρκωθέντος Λόγου του Θεού» και «του μυστηρίου της δυνάμεως του σταυρού και της αναστάσεως του Χριστού, του οποίου μάρτυρες υπήρξαν οι Προφήτες και μερικοί Απόστολοι πριν την σταυρική θυσία στον Γολγοθά». Όμως, παρά την διάκριση αυτή, υπάρχει στενή σχέση μεταξύ του μυστηρίου του Σταυρού και της σταυρικής θυσίας του Χριστού στον Γολγοθά.

Ο όσιος Ισαάκ ο Σύρος, μιλώντας για τον Σταυρό του Χριστού, γράφει ότι «η πράξις του σταυρού διπλή εστί». Η μία ενέργεια του Σταυρού «καλείται πράξις» και βιούται ως υπομονή στις θλίψεις της σαρκός, η οποία εκφράζεται στο θυμικό μέρος της ψυχής, η άλλη ενέργεια «καλείται θεωρία» και συνίσταται στην λεπτή εργασία του νου, βρίσκεται στην θεία αδολεσχία και στην διαμονή στην προσευχή που συντελούνται στο επιθυμητικό μέρος της ψυχής. Έτσι, Σταυρός είναι η πράξη και η θεωρία.

Αυτήν την διπλή ενέργεια του μυστηρίου του Σταυρού ερμηνεύει και ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ότι δηλαδή ο Σταυρός ενεργούσε στην Παλαιά Διαθήκη, όπως βιώθηκε από τον Αβραάμ, τον Μωυσή και τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης. Έτσι, «τούτο εστίν ο του Χριστού Σταυρός, η της αμαρτίας κατάργησις», δια του οποίου Σταυρού οι δίκαιοι κατηλλάγησαν με τον Θεό, οπότε «φίλοι Θεού  πολλοί των προ νόμου και μετά νόμον, μήπω του Σταυρού φανέντος, υπ’ αυτού του Θεού μεμαρτύρηται» Έτσι, «και ο Σταυρός ην εν τοις προγενεστέροις και προ του τελεσθήναι». Είναι φανερόν ότι «ο τού Χριστού Σταυρός προανεκηρύττετο και προετυπούτο μυστικώς εκ γενεών αρχαίων, και ουδείς ποτέ κατηλλάγη τω Θεώ χωρίς της του Σταυρού δυνάμεως».

Δημιουργία αρχείου: 4-4-2016.

Τελευταία μορφοποίηση: 7-4-2016.

ΕΠΑΝΩ