Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Ιστορικά θέματα

Ο Δημιουργός τού χώρου και τού χρόνου

Χρονολόγιο τής Δημιουργίας

Kοσμικός γεωλογικός αιώνας

5.000.000.000 - 4.600.000.000 έτη πριν

Κατάλογος όλων τών αρχείων τού Χρονολογίου

Ο Κοσμικός γεωλογικός αιώνας, είναι η πρώτη περίοδος δημιουργίας τής γης, και είναι το πρώτο μέρος τού Αζωικού αιώνα.

Αζωικός αιώνας

Διήρκεσε από 5 ως 4,6 δισεκατομμύρια έτη πριν.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΟΣΜΙΚΟΥ

Ο Κοσμικός, όπως μαρτυρείται και από το όνομά του, είναι η περίοδος δημιουργίας τού πλανητικού μας συστήματος.

Στο διάστημα αυτό, το νέφος από το οποίο δημιουργήθηκε το Ηλιακό μας σύστημα, συμπυκνώθηκε σε πλανήτες και Ήλιο.

Η γη ήταν ακόμα σε διάπυρη και ρευστή μορφή, χωρίς στερεό φλοιό. ("Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην. Η δε γη ην αόρατος και ακατασκεύαστος" - Γένεσις 1/α΄ 1,2).

Ακολούθησε ο Αβιογενής γεωλογικός αιώνας.


Δημιουργία αρχείου: 7-12-2000.

Τελευταία ενημέρωση: 19-10-2004.

ΕΠΑΝΩ