Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Ιστορικά θέματα

Ο Δημιουργός τού χώρου και τού χρόνου

Χρονολόγιο τής Δημιουργίας

Αζωικός αιώνας

5.000.000.000 - 2.600.000.000 έτη πριν

Κατάλογος όλων τών αρχείων τού Χρονολογίου

 

Δημιουργία Σύμπαντος

Αζωικός αιώνας

Κρυπτοζωικός αιώνας

Τα τεράστια χρονικά διαστήματα που ονομάζουμε "Αιώνες", χωρίζονται σε μικρότερα διαστήματα, που ονομάζονται: "Γεωλογικοί Aιώνες".

Ο Αζωικός αιώνας, χωρίζεται σε δύο γεωλογικούς αιώνες, τον "Κοσμικό" και τον "Αβιογενή".

Ο "Κοσμικός", όπως μαρτυρείται και από το όνομά του, είναι η περίοδος δημιουργίας τού Ηλιακού μας συστήματος, ενώ ο "Αβιογενής", είναι η περίοδος κατά την οποία δημουργείται η πρώτη ζωή στη γη.

Πίνακας Αζωικού αιώνα

Γεωλογικοί Αιώνες Αρχή (έτη πριν) Τέλος (έτη πριν)
Κοσμικός 5.000.000.000 4.600.000.000
Αβιογενής 4.600.000.000 2.600.000.000

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε "κλικ" στους δεσμούς τού πίνακα.


Δημιουργία αρχείου: 7-12-2000.

Τελευταία ενημέρωση: 19-10-2004.

ΕΠΑΝΩ