Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Ιστορικά θέματα

Ο Δημιουργός τού χώρου και τού χρόνου // Η εξέλιξη τών ζώων στη Γένεση

Χρονολόγιο τής Δημιουργίας

Η ύπαρξη και η ζωή είναι δώρα τού Θεού. Εκείνος στην Πανσοφία Του κάλεσε σε ύπαρξη τα πάντα από το τίποτα.

Σε αυτή την ενότητα, θα δούμε το θαύμα τής Δημιουργίας βήμα - βήμα, όπως το εξιχνιάζει με όλο και πιο πολλά στοιχεία η επιστημονική έρευνα. Είναι μια γνώση που ωθεί σε ευγνωμοσύνη για τον Θεό.

 

Οι παρακάτω δεσμοί, θα σας οδηγήσουν σε μια αλληλουχία αρχείων, όπου περιγράφεται κατά σειράν η πρόοδος τής Δημιουργίας τού Θεού.

Είναι φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορείτε ξεκινώντας από μια περιληπτική αναφορά, να εντοπίζετε όλο και πιο αναλυτικά την εποχή που σας ενδιαφέρει, κάνοντας κλικ στους σχετικούς δεσμούς.

Τα αρχεία αυτά σκοπεύουμε να τα συμπληρώνουμε συχνά με όλο και αναλυτικότερα στοιχεία, ώστε να καταστούν ένα αναλυτικό βοήθημα, σε όσους προσεγγίζουν τη μεγαλοπρέπεια τού Θεού μέσα από τη δημιουργία Του.

 

Κεφάλαια

 

Δημιουργία τού Σύμπαντος και γενικοί πίνακες όλων τών περιόδων(13.700.000.000 έτη πριν)

1. Αζωικός αιώνας (5.000.000.000 - 2.600.000.000 έτη πριν)

    Α. Κοσμικός γεωλογικός αιώνας (5.000.000.000 - 4.600.000.000 έτη πριν)

    Β. Αβιογενής γεωλογικός αιώνας (4.600.000.000 - 2.600.000.000 έτη πριν)

2. Κρυπτοζωικός αιώνας (2.600.000.000 - 590.000.000 έτη πριν)

    Α. Αρχαιοζωικός γεωλογικός αιώνας (2.600.000.000 - 1.250.000.000 έτη πριν)

    Β. Πρωτεροζωικός γεωλογικός αιώνας (1.250.000.000 - 590.000.000 έτη πριν)

3. Φανεροζωϊκός αιώνας (590.000.000 έτη - σήμερα)

    Α. Παλαιοζωικός γεωλογικός αιώνας (590.000.000 ως 249.000.000 έτη πριν)

            α. Κάμβριος περίοδος (570.000.000 - 510.000.000 έτη πριν)

          β. Σιλούριος περίοδος (510.000.000 - 365.000.000 έτη πριν)

                    1. Ορδοβίσιος υποπερίοδος (480 - 440 εκατ. χρόνια)

                    2. Γοτλάνδιος υποπερίοδος (440 - 365 εκατ. χρόνια)

          γ. Δεβόνιος περίοδος (365.000.000 - 340.000.000 έτη πριν)

                    1. Κατωτέρα υποπερίοδος

                    2. Μέση υποπερίοδος

                    3. Ανωτέρα υποπερίοδος

          δ. Λιθανθρακοφόρος περίοδος (340.000.000 - 290.000.000 έτη πριν)

          ε. Πέρμιος περίοδος (290.000.000 - 250.000.000 έτη πριν)

    Β. Μεσοζωικός γεωλογικός αιώνας (249.000.000 ως 65.000.000) Υπό κατασκευήν

    Γ. Καινοζωικός γεωλογικός αιώνας (65.000.000 ως σήμερα) Υπό κατασκευήν

 

Μια διαφορετική άποψη για αυτό το θέμα, στο οποίο η ΟΟΔΕ δεν έχει οποιαδήποτε επίσημη θέση, μπορείτε να βρείτε, σε άλλες ιστοσελίδες,  ΕΔΩ και ΕΔΩ (αγγλικά). Σχετικά με την στάση της ΟΟΔΕ, γενικά, σε θέματα "θεολογούμενα", μπορείτε να δείτε ΕΔΩ

(Σημ: Η ΟΟΔΕ, ως Ορθόδοξο Χριστιανικό ηλεκτρονικό περιοδικό, δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων. Απλά τις αναφέρουμε για την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των αναγνωστών μας. Επίσης δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν αναπροσαρμογές επιστημονικών δεδομένων κάνει η Επιστημονική κοινότητα).

Δημιουργία αρχείου: 18-10-2004.

Τελευταία ενημέρωση: 9-5-2008.

ΕΠΑΝΩ