Ελληνικός Παρατηρητής τής Σκοπιάς

Φραγμός στην εκμετάλλευση της απειρίας των άλλων

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Ιστορικά ντοκουμέντα για τη Σκοπιά

Η Σκοπιά έγινε μέλος του ΟΗΕ * Η Κοινωνία των Εθνών και τα Ηνωμένα Έθνη στην Προφητική Θεωρία * Το αποκρυφιστικό ξεκίνημα τής Σκοπιάς στον καιρό τών Ρώσσελ και Ρόδερφορδ * Το Ναζιστικό παρελθόν τής Σκοπιάς

Μέρος 1ο

Η εξύμνηση από τη Σκοπιά

"του θηρίου" της Κοινωνίας των Εθνών

Μέσα από τα δικά τους περιοδικά!

 

Χρειάζεται μεγάλη θρασύτητα για να κατηγορείς κάποιον, για κάτι που έχεις κάνει εσύ ο ίδιος! Όμως τής Σκοπιάς δεν της λείπει το θράσος, ούτε το ψεύδος. Της λείπει η αλήθεια και η συνείδηση.

Ένα βασικό κριτήριο κατά την εταιρία Σκοπιά, που δείχνει την αληθινή θρησκεία από τις ψεύτικες, είναι το "αν εξύμνησε την Κοινωνία τών Εθνών" (που κατά τη Σκοπιά αποτελεί "το Θηρίο"), μετά τον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αυτή την άποψη διακρατεί η Σκοπιά από το 1930. Τότε διακήρυξε ότι "το σύμφωνον τής Κονωνίας τών Εθνών" είναι "γέννημα τού Σατανά" (Φως Β΄ σ.79). Η προσπάθεια για την εγκαθίδρυση τής ειρήνης, η οποία έγινε το 1899 από το "Διεθνές συνέδριο ειρήνης τής Χάγης" αποτελεί το "κόκκινον θηρίον", "μια γήινη διαβολική οργάνωσις, εμφανιζόμενη υπό μορφήν ενώσεως τών αρχόντων τών εθνών" (Φως Β΄ σ. 91).

Βέβαια αργότερα η Σκοπιά έκανε κι άλλες αλλαγές στις παραπάνω απόψεις. Σήμερα, για τη Σκοπιά το κόκκινο θηρίο είναι ο διάδοχος τής Κοινωνίας τών Εθνών, ο ΟΗΕ, που είναι το "βδέλυγμα τής ερημώσεως" (Σκ. 1-2-1984, σ. 15. Φραγμοί, σ. 82, κλισέ. Σκ. 1-8-1980, σ. 24. Στο βιβλίο "Μπορείτε να ζείτε" σελ. 211, εμφανίζεται χαρακτηριστικά, η εικόνα τών θρησκειών, ως μια πόρνη, που κάθεται πάνω στο θηρίο τής "παγκόσμιας κυβέρνησης", χωρίς να κατονομάζεται εδώ ο ΟΗΕ).

Ας επιστρέψουμε όμως στο "κριτήριο αληθινής ή αντιθέτως πορνικής θρησκείας", δηλαδή στην αποδοχή ή όχι τής Κοινωνίας τών Εθνών κατά τη Σκοπιά.

Για παράδειγμα, στη Σκοπιά 1 Ιουλίου 1981 σελ. 28 λέει:

Μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο (1914 - 1918), οι εκκλησίες τού Χριστιανικού λεγόμενου κόσμου υποστήριξαν την Κοινωνία τών Εθνών και προέτρεψαν τους κατ' όνομα Χριστιανούς να την υποστηρίξουν. Αντίθετα, οι Σπουδαστές τών Γραφών ποτέ δεν παρέλειψαν να κατευθύνουν την προσοχή στη Βασιλεία τού Θεού, σαν τη μοναδική ελπίδα τής ανθρωπότητας, και να εκθέτουν την Κοινωνία τών Εθνών σαν ανθρωποποίητο κατασκεύασμα, καταδικασμένο να αποτύχει.

Κατ' αρχήν σε αυτά τα λόγια, έχουμε να παρατηρήσουμε, ότι το να μιλούν γενικά για όλες τις άλλες θρησκείες ως σύνολο, βγάζοντας τον εαυτό τους απ' έξω, είναι πολύ ανόητο σαν σύλληψη, και μόνο κουτούς πείθει. Γιατί, πώς αποδεικνύεται ότι ΜΟΝΟ η Σκοπιά δεν υποστήριξε την Κοινωνία τών Εθνών; Άραγε έψαξαν μία - μία τις χιλιάδες Χριστιανικές θρησκείες, και βρήκαν ότι όλες τους την υποστήριξαν; Ότι δεν υπήρχε ούτε μία ακόμα, στις χιλιάδες θρησκείες που δεν υποστήριξε την Κοινωνία τών Εθνών; Με ποια απόδειξη κατηγορούν ΟΛΕΣ τις άλλες θρησκείες, χωρίς να αφήνουν θέση έστω και σε μία που δεν υποστήριξε την Κοινωνία τών Εθνών;

Όχι μόνο λοιπόν αυτή η γενίκευση είναι απαράδεκτη, αλλά όπως αποδεικνύουμε σε άλλο σχετικό άρθρο, η Σκοπιά εδώ ψεύδεται εν γνώσει της, μια και ΠΡΙΝ από αυτήν, πλήθος άλλες θρησκείες έλεγαν το ίδια πράγματα, τα οποία η Σκοπιά πήρε από αυτούς, αποκρύπτοντάς το από τις δηλώσεις της!

Μια δεύτερη παρατήρηση, είναι ότι η εταιρία Σκοπιά, ποτέ δεν παραλείπει να επικαλείται τις αποφάσεις διεθνών οργανισμών, όπως τα Ηνωμένα Έθνη (διάδοχος τής Κοινωνίας τών Εθνών), όταν τη συμφέρει.

Το σημαντικότερο όμως, είναι ότι αυτό για το οποίο η Σκοπιά κατηγορεί τις άλλες θρησκείες, το έκανε η ίδια!!!

Το 1919 η Σκοπιά κάτω από την ηγεσία τού Ρόδερφορδ, μιλούσε με μεγάλη θέρμη για την Κοινωνία τών Εθνών. Τότε η Ελληνική έκδοση τής Σκοπιάς, είχε τον τίτλο: "Ο κήρυξ τής Πρωϊας". Το κύριο άρθρο τού τεύχους τής 15ης Φεβρουαρίου 1919 με τίτλο "Επιθεώρησις εκ τής Σκοπιάς" αναφέρεται στα "δύο παγκόσμια γεγονότα": Στο "μέγα συνέδριο που βρίσκεται εν προόδω", και στον "Σύνδεσμο τών Εθνών". Μεταξύ άλλων γράφει:

"Τα δύο ταύτα γεγονότα δεν είναι άλλο τι, ειμή τα αποτελέσματα τής θείας προνοίας, κατά την μεγάλην ταύτην ημέραν τού Ιεχωβά... Δεν δυνάμεθα ειμή να θαυμάσωμεν δια τας υψηλάς αρχάς, αίτινες θα κυβερνώσι τον μέλλοντα σύνδεσμον τών εθνών και τας οποίας κατέστρωσαν αναμφιβόλως εκείνοι, οίτινες ουδεμίαν γνώσιν έχουσι τού θείου σχεδίου. Το γεγονός τούτο καθιστά τας ιδέας, τας οποίας ούτοι εξέθεσαν, ακομη περισσότερον αξιοθαυμάστους"

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε αντίγραφο τού τεύχους αυτού τής Σκοπιάς, όπως εμφανίζεται στο βιβλίο τού Α. Αλεβιζόπουλου: "Η Λατρεία τής Σκοπιάς" 2ος τόμος, σελ. 49:

Ποια θρησκεία λοιπόν αποτελεί (κατά την ερμηνεία τής Σκοπιάς) την "πόρνη Βαβυλώνα" που κάθεται επί τού Θηρίου τής Κοινωνίας τών Εθνών; Ποια θρησκεία εξύμνησε την Κοινωνία τών Εθνών ως "αποτέλεσμα τής θείας προνοίας", με "υψηλές αρχές" και "αξιοθαύμαστες ιδέες"; Οι θρησκείες τού Χριστιανικού κόσμου, ή η ίδια η Σκοπιά; Αφήνουμε την απάντηση σ' εσάς.

Κι' αν αμφιβάλλετε ακόμα, μήπως δεν μάθατε ότι στις ημέρες μας, η Σκοπιά έγινε η ίδια μέλος τού Ο.Η.Ε.; Δεν έχετε παρά να δείτε τις αποδείξεις.

Αγαπητοί φίλοι Μάρτυρες τού Ιεχωβά, ακόμα στέκεστε σε αυτή την οργάνωση; Δεν βλέπετε ότι υποτιμάει τη νοημοσύνη σας; Δεν βλέπετε με πόση θρασύτητα σας κοροϊδεύει; Λοιπόν "εξέλθετε εξ αυτής, για να μη λάβετε εκ τών πληγών αυτής"!!!

Ν. Μ.

Δημιουργία αρχείου: 19-6-2002.

Τελευταία μορφοποίηση: 26-7-2019.

ΕΠΑΝΩ