Ελληνικός Παρατηρητής τής Σκοπιάς

Θυγατρικός ιστότοπος τής

Ορθόδοξης Ομάδας Δογματικής Έρευνας

Ενότητες

Βιβλία και Ευσεβισμός

Περιεχόμενα * Kεφάλαιο 1ο

Ένα βιβλίο για τους Μάρτυρες τού Ιεχωβά

τού Νικολάου Μαυρομάγουλου

 

Μελέτες που συμπεριλαμβάνει το βιβλίο ως παραρτήματα

 

Το βιβλίο "Αναζητώντας την Αλήθεια", εκδόθηκε με 11 παραρτήματα, που έχουν άμεση σχέση με τα βασικά δόγματα της οργάνωσης της Σκοπιάς. Είναι οι εξής μελέτες:

 


Περιεχόμενα * Kεφάλαιο 1ο


Τελευταία μορφοποίηση: 16-10-2018.

ΕΠΑΝΩ