Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Βιβλία, ΜΝΚ και Μυστήρια

Προηγούμενο // Περιεχόμενα // Επόμενο

Θεία Κοινωνία: Σύμβολα, εμβλήματα, ή πραγματικό Σώμα και Αίμα Χριστού;

Γεωργίου Τσιμπιρίδη

Το Χριστιανικό Θυσιαστήριο τρανή απόδειξις τής εν Καινή Διαθήκη Ειδικής Ιεροσύνης

Κριτική Ανάλυσις Κωδίκων και Χειρογράφων τής σημαντικότατης μετοχής "κλώμενον" (Α΄ Κορ. ια: 24). Αναίρεσις Προτεσταντικών κακοδοξιών

 

8. Η εσκεμμένη αλλοίωση τού ιερού κειμένου από τη Σκοπιά στις Πράξεις 21: 20

 

Δεύτερο χωρίο το οποίο αποδεικνύει ότι η φράσις ‘κλάσις άρτου’ υπονοεί την Θεία Ευχαριστία ή την ‘ανάμνηση’ είναι το Α΄ ΚΟΡ. Ι:16-17:

«Το ποτήριον τής ευλογίας ό ευλογούμε, ουχί κοινωνία τού αίματος τού Χριστού εστί; Τον άρτον ον κλώμεν, ουχί κοινωνία τού σώματος τού Χριστού εστί. Ότι είς άρτος, έν σώμα οι πολλοί εσμέν· οι γαρ πάντες εκ τού ενός άρτου μετέχομεν»;

Εδώ ο Παύλος κάνει δύο ρητορικές ερωτήσεις εις τις οποίες εξυπακούεται ως απάντηση το ‘Ναι’. Τι μάς λέει, ότι είναι η ‘κλάσις τού άρτου’ αγαπητοί αιρετικοί; Μάς λέει ότι είναι Κυριακό δείπνο ή κοινωνία με το σώμα τού Χριστού, και άρα τέλεση Θείας Ευχαριστίας;

Και προσέξτε επίσης, ότι ο Παύλος λέγει, ότι εις την τέλεση τής αναμνήσεως μετέχουν ‘ΠΑΝΤΕΣ’, ΟΛΟΙ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ δηλαδή οι Χριστιανοί. Και ξέρετε πόσοι ήσαν οι Χριστιανοί την εποχή που ζούσαν οι Απόστολοι; ΑΡΚΕΤΕΣ ΜΥΡΙΑΔΕΣ! «Οι δε (εν Ιεροσολύμοις πρεσβύτεροι) ακούσαντες εδόξαζον τον Κύριον, είπόν τε αυτώ (τω Παύλω)· θεωρείς, αδελφέ, πόσαι μυριάδες εισίν Ιουδαίων τών πεπιστευκότων, και πάντες ζηλωταί τού νόμου υπάρχουσι» (ΠΡΑΞ. ΚΑ:20).

Και εν προκειμένω οι ‘πεπιστευκότες’ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ, διότι συμφώνως προς τον στίχ.19 ο Παύλος διηγείται προς τον Ιάκωβον και τούς πρεσβυτέρους τής Ιερουσαλήμ τα μεγαλεία που εποίησε ο Θεός ΕΙΣ ΤΑ ΕΘΝΗ «Και ασπασάμενος αυτούς εξηγείτο καθ’ έναν έκαστον ών εποίησεν ο Θεός εν τοις έθνεσι δια τής διακονίας αυτού».

Για ανοίξτε τώρα, αγαπητοί Μάρτυρες τού Ιεχωβά, την Μετάφραση Νέου Κόσμου να διαβάσουμε την μετάφραση εις το αντίστοιχο χωρίο:

«Αφού το άκουσαν αυτό, άρχισαν να δοξάζουν τον Θεό και τού είπαν: ‘Βλέπεις, αδελφέ, πόσες χιλιάδες είναι οι πιστοί ανάμεσα στους Ιουδαίους· και είναι όλοι ζηλωταί για το Νόμο» (ΠΡΑΞ. ΚΑ:20, Ελληνική Μετάφρασις Νέου Κόσμου, Βιβλικής και Φυλλαδικής Εταιρίας ‘Σκοπιά’, έκδ.1997).

«After hearing this they began to glorify God, and they said to him: “You behold, brother, how many thousands of believers there are among the Jews; and they are all zealous for the Law» (ΠΡΑΞ. ΚΑ:20, Αγγλική Μετάφρασις Νέου Κόσμου, Βιβλικής και Φυλλαδικής Εταιρίας ‘Σκοπιά’, έκδ.1961, 1981, 1984 καθώς και από το επίσημο site τής Εταιρίας https://www.jw.org/en/publications/bible/nwt/books/acts/21).

Αγαπητοί Μάρτυρες τού Ιεχωβά, κάντε τον κόπο και ανοίξτε την μετάφραση τού Νεοφύτου Βάμβα ή ανοίξτε ένα ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ κριτικό κείμενο, είτε το κριτικό κείμενο τών Bruce M. Metzger, Kurt Aland, Carlo M. Martini, Johannes Karavidopoulos, Barbara Aland, οποιαδήποτε εκδόσεως (1966, 1968, 1975, 1983, 1993), είτε την Κριτική Έκδοση Καινής Διαθήκης (Novun Testamentum Graece) υπό τού μεγάλου Βιβλικού επιστήμονος Constantinus Tischendorf έκδ. Λειψίας, 1891, ή ακόμη και αυτήν την έκδοση τού Ελληνικού κειμένου τής Καινής Διαθήκης τών Βrooke Foss Westcott & Fenton John Anthony Hort, οποιαδήποτε εκδόσεως (1881, 1896, 1943), εις την οποία δήθεν εβασίσθη η Μετάφρασις Νέου Κόσμου, όπως ισχυρίζεται η Σκοπιά τής 15.03.1983, σελ. 31 «Έτσι, τα αναμφισβήτητα λόγια απορρίφθηκαν από τούς λόγιους Β.Φ. Γουέστκοττ και Φ.Ζ.Α. Χόρτ όταν ετοίμαζαν το κύριο Ελληνικό κείμενό τους, πάνω στο οποίο βασίστηκε η Μετάφραση Νέου Κόσμου τών Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών».

Και τονίζουμε το δήθεν, διότι εάν πραγματικά είχε βασιστεί εις αυτό το κριτικό κείμενο ΔΕΝ ΘΑ ΑΛΛΑΖΕ ΤΕΧΝΙΕΝΤΩΣ την λεξούλαΜΥΡΙΑΔΕΣσε ‘ΧΙΛΙΑΔΕΣ’!

Μπορείτε, αγαπητοί Μάρτυρες, να υποψιαστείτε για ποίο λόγο η Σκοπιά προέβει εις ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΓΡΑΦΩΝ; Διότι απλούστατα, επειδή τομυριάδεςσημαίνει μερικέςδεκάδες χιλιάδωνπιστών Χριστιανών, ΧΡΙΣΜΕΝΩΝ δηλαδή, ΗΔΗ από την εποχή των Αποστόλων, και ΜΟΝΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞ ΙΟΥΔΑΙΩΝ, κι επειδή αυτή η λεξούλα ΓΚΡΕΜΙΖΕΙ το οικοδόμημα τού ‘δούλου’ περί περιορισμένου αριθμού χρισμένων που θα πάνε εις τον ουρανό (144.000), έπρεπε να βρεθεί τρόπος να περιοριστεί ο αριθμός τους. Κι έτσι η Σκοπιά δεν δίστασε να επέμβει, ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ, επί τού ιερού κειμένου και να το φέρει εις τα μέτρα της!

Κι έτσι, από αρκετές δεκάδες χιλιάδων που ήσαν οι ΕΞ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΜΟΝΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ, μη λαμβανομένου υπ’ όψει, μη καταμετρημένων δηλαδή τών εθνικών, κι επειδή ενδέχεται ο αριθμός τών 144.000 χρισμένων να είχε ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΑΙΩΝΑ, δι’ αυτής τής παραποιήσεως τού κειμένου, από μερικέςδεκάδες χιλιάδωνσε μερικές χιλιάδες, οι ‘χρισμένοι’ περιορίζονται εις ολίγες χιλιάδες, για να υπάρξει χώρος και για τούς μεταγενεστέρους τού 19ου και 20ου αιώνος!!! Η παραποίηση τού κειμένου εις όλο της το μεγαλείο!

Το ότι κάποιοι Έλληνες καθηγητές Πανεπιστημίου, καθώς και αρκετές μεταφράσεις εις την Αγγλική, μετέφρασαν το ‘μυριάδες’ εις ‘χιλιάδες’ αυτό δεν δικαιώνει την Μετάφραση Νέου Κόσμου, εφόσον το Ευαγγέλιο εγράφη εις την Ελληνική κι εμείς οι Έλληνες έχουμε το προνόμιο τής αμέσου επαφής με την γλώσσα τού πρωτοτύπου κειμένου. Ενώ δηλαδή το ιερό κείμενο εγράφη εις την Κοινή Ελληνική, εμείς οι Έλληνες για να το αποδώσουμε εις την Νέαν Ελληνική θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν τις Αγγλικές μεταφράσεις και με την βάση την μετάφραση αυτών θα γίνει και η δική μας μετάφραση; Για να καταλάβουμε δηλαδή τι λέει το Ελληνικό κείμενο θα πρέπει να ανατρέξουμε εις τις Αγγλικές μεταφράσεις; Αυτό δεν έχει κάνει και η Ελληνική Μετάφραση Νέου Κόσμου; Εις την αντίστοιχη Αγγλική Μετάφραση Νέου Κόσμου δεν έχει βασισθεί; Μα τι λογική είναι τέλος πάντων αυτή;__

 

8β. Οι μεταφράσεις που αποδίδουν ορθά το Πράξεις 24/κα: 24

Ορθή μετάφραση τού επιμάχου χωρίου έχουν διατυπώσει οι εξής μεταφράσεις:

«And they, when they had heard his statement, gave the glory to God. Then they said, "You see, brother, how many tens of thousands of Jews there are among those who have accepted the faith, and they are all zealous upholders of the Law.» (Weymouth New Testament).

«On hearing it, they praised God; but they also said to him, "You see, brother, how many tens of thousands of believers there are among the Judeans, and they are all zealots for the Torah» (Τhe Complete Jewish Bible, 1998).

«And they having heard it glorified God, and said to him, Thou seest, brother, how many myriads there are of the Jews who have believed, and all are zealous of the law» (The Darby Bible, 1844/1890).

«And when they heard, they glorified Aloha. And they said to him, Thou seest, our brother, how many myriads there are in Jihud who believe, and all of them are zealous for the law» (Peshitta – Etheridge Translation, 1849).

«When they heard this report, they glorified God, and said to him,You are noticing, brother, how many tens of thousands of Jews there are who have believed, and all are avid for the law» (MacDonald Idomatic Traslation).

«And when they heard [it] they glorified God. And they said to him: Our brother, Thou seest how many myriads there are in Judaea who have believed: and these are all zealous for the law». (Peshitta – James Murdoc, Translation, 1852).

«And when they heard it, they glorified the Lord. And they said to him, "You see, brother, how many myriads of Jews there are who have believed, and they are all zealous for the law;» (New King James Version with codecs, 1982).

«and they having heard, were glorifying the Lord. They said also to him, 'Thou seest, brother, how many myriads there are of Jews who have believed, and all are zealous of the law» (Young’s Literal Traslation, 1862/1898)

Το εάν τώρα υπάρχουν και ελάχιστοι Έλληνες καθηγητές που έκαναν το ίδιο, αυτό δεν σημαίνει ότι ο κάθε μεταφραστής πρέπει να έχει υπ’ όψει του το δόγμα τής Σκοπιάς κι αναλόγως να μεταφράζει για να μην παρεξηγηθεί το νόημα.

Η Σκοπιά, λοιπόν, κατέφυγε εις την προσφιλή της μέθοδο. Την μέθοδο που κατέχει καλύτερα από τον καθένα, και χωρίς φραγμούς, όσον αφορά εις τις ψυχές τών πιστών που παρασύρει εις την απώλεια - εφόσον αλλοίωση τού κειμένου συνεπάγεται και πνευματικός θάνατος «...ως και εν πάσαις ταις επιστολαίς λαλών (ο Παύλος) εν αυταίς περί τούτων, εν οίς εστί δυσνόητα τινά, ά οι αμαθείς και αστήρικτοι στρεβλούσιν ως και τας λοιπάς γραφάς προς την ιδίαν αυτών απώλειαν» (Β΄ ΠΕΤΡ. Γ:16) - προέβη εις καθαράν αλλοίωση τού νοήματος τού κειμένου οδηγώντας έτσι τούς ακολούθους της εις ‘ταχινήν απώλειαν’ (πρβλ. «Εγένοντο δε ψευδοπροφήται εν τω λαώ, ως και εν υμίν έσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οίτινες παρεισάξουσιν αιρέσεις απωλείας και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην αρνούμενοι, επάγοντες εαυτοίς ταχινήν απώλειαν» Β΄ ΠΕΤΡ. Β:1).


Δείτε επίσης: Οι Μυριάδες Χριστιανοί τών Ιεροσολύμων λογοκρίνονται από τη Σκοπιά σε χιλιάδες

 


Προηγούμενο // Περιεχόμενα // Επόμενο


Δημιουργία αρχείου: 14-4-2018.

Τελευταία μορφοποίηση: 21-4-2018.

ΕΠΑΝΩ