Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Ιεραποστολή - Χριστιανική Επέκταση, Ορθοδοξία και Ιστορικά θέματα

Η Χριστιανική επέκταση εν μέσω διωγμών // Οι διωγμοί κατά της Εκκλησίας στην Προκωνσταντίνεια εποχή ΟΛΟΚΛΗΡΟ Ιστορικό βιβλίο // Άγιος Ιλαρίων: Ο Ιεραπόστολος Μοναχός τής αρχαίας Παλαιστίνης (4ος αιώνας) // Η Ιεραποστολική δράση τού Αγίου Ιωάννη τού Χρυσοστόμου στη Φοινίκη (5ος αιώνας) // Ο Ευαγγελισμός τών Γότθων

Ιεραποστολή στα πέριξ της Αυτοκρατορίας βάρβαρα έθνη

Ο Ευαγγελισμός τών Ούννων

Ακόμα και οι Ούννοι άφησαν Μάρτυρες τής πίστης!

 

Πηγή: Ιεραποστολικό βιβλίο τού Μακ. Αρχιεπισκόπου Τιράνων και πάσης Αλβανίας Αναστασίου: "Έως εσχάτου τής γης" σελ. 98, 99

 

Στις αρχές του 6ου αιώνα διάφοροι Ιεραπόστολοι εργάσθηκαν και για τον εκχριστιανισμό των Ούννων οι οποίοι, όπως είδαμε, αφού απώθησαν ή υπέταξαν τους Γότθους, κατέλαβαν τις βορείως του Ευξείνου Πόντου περιοχές.

Σύμφωνα με μία αρχαία μαρτυρία, ο Επίσκοπος Θεόκτιστος, της παρά τον Πόντο Αλβανίας, πήγε προς τους εγκατεστημένους βορείως των Καυκάσιων πυλών Ούννους (Σαβείρους) και κήρυξε το ευαγγέλιο. Πολλοί από τους Ούννους βαπτίσθηκαν, ο δε Θεόκτιστος μετέφρασε την αγία Γραφή στην Ουννική γλώσσα.

Μόλις ο αυτοκράτορας Ιουστίνος πληροφορήθηκε το γεγονός, έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τον εκχριστιανισμό των απολίτιστων αυτών φυλών και έστειλε στους ιεραποστόλους φορτία με αλεύρι, κρασί, λάδι, υφάσματα.

Το έργο τού Θεοκτίστου συνέχισε ένας Αρμένιος Επίσκοπος. Έκτισε ναό και παρότρυνε τους κατοίκους να καλλιεργούν δημητριακούς καρπούς. Οι Ούννοι δεν εγκαθίσταντο σε μία χώρα, λόγω της δυσκολίας τους να καλλιεργούν τη γη και της συνήθειάς τους να συντηρούνται από πολεμικές επιδρομές. Όπως σημειώνει ο ιστορικός της εποχής Ζαχαρίας ο ρήτωρ, «εκ τοιούτων νεωτερισμών οι άρχοντες των ειδωλολατρών εμαγεύθησαν τόσον, ώστε ηυχαριστούντο αναστρεφόμενοι μετά τοιούτου ανδρός, τον ετίμων και τον εκάλουν να επισκεφθή τας χώρας των και να διδάξη τους υπηκόους των».

Αργότερα, επί Ιουστινιανού, νέες πρόοδοι σημειώθηκαν στον εκχριστιανισμό των Ούννων. Ο βασιλιάς τους Γρωδ, επηρεάσθηκε καθώς φαίνεται από τον πολιτισμό και το ήθος των Χριστιανών της Κριμαίας και αποφάσισε να ασπασθεί τη Χριστιανική πίστη. Ήλθε στην Κωνσταντινούπολη, όπου τον υποδέχθηκε με χαρά ο Ιουστιανιανός, κατηχήθηκε και βαπτίσθηκε. Πολλοί από τους υπηκόους του στη συνέχεια προσήλθαν στον Χριστιανισμό και κατέστρεψαν τα παλαιά αργυρά αγάλματα των θεών τους.

Οι ειδωλολάτρες όμως Ιερείς κατόρθωσαν να υποκινήσουν επανάσταση εναντίον του νεοφώτιστου ηγεμόνα και ο Γρωδ επισφράγισε τη ζωή του με το βάπτισμα του αίματος. Το μαρτύριο του Ούννου ηγεμόνα αποτελεί μια συγκινητική πτυχή της ιστορίας της διεισδύσεως του Χριστιανισμού στα βαρβαρικά αυτά φύλα και μας βοηθεί να κατανοήσουμε κάτι από το τραγικό μεγαλείο της.

Δημιουργία αρχείου: 14-10-2015.

Τελευταία μορφοποίηση: 14-10-2015.

ΕΠΑΝΩ