Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Ιστορικά θέματα

Ο Δημιουργός τού χώρου και τού χρόνου

Χρονολόγιο τής Δημιουργίας

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

Κατάλογος όλων τών αρχείων τού Χρονολογίου

"Οι ουρανοί διηγούνται δόξα Θεού, και το στερέωμα απαγγέλει το έργο τών χεριών Του"

Σύντομο ευρετήριο

Δημιουργία Σύμπαντος

Αιώνες (Γενικά)

Αζωικός (Πίνακας) Αζωικός (Πληροφορίες)
Κρυπτοζωϊκός (Πίνακας) Κρυπτοζωϊκός (Πληροφορίες)
Φανεροζωϊκός (Πίνακας) Φανεροζωϊκός (Πληροφορίες)

 

Δημιουργία Σύμπαντος

Πριν από 13.700.000.000 έτη (με περιθώριο λάθους 1%).

Η δημιουργία τού (δικού μας) σύμπαντος, τοποθετείται από τους αστροφυσικούς σε μια απόσταση 13 δισεκατομμυρίων και 700 εκατομμυρίων ετών πριν. Στις αρχές τού 2003 μπόρεσε να γίνει αυτή η ακριβής μέτρηση από τον δορυφόρο ΜΑΡ.

Ενωρίτερα όμως, έγινε δυνατόν να εντοπισθούν και μερικές από τις πρώτες δημιουργικές ενέργειες τού Θεού, όπως αυτές καταγράφηκαν από τα πειράματα τών φυσικών και τις θεωρίες τών μαθηματικών:

Μεγάλη Έκρηξη. Αρχή τού Χωροχρόνου μας.

Εποχή τής Κβαντικής Βαρύτητας: 0,000000000000000000000000000000000000000001 τού δευτερολέπτου μετά τη Μεγάλη Έκρηξη. Το σύμπαν αποτελείται από υποατομικά σωματίδια.

Πιθανή Εποχή τού Πληθωρισμού: 0,00000000000000000000000000000000001 τού δευτερολέπτου μετά τη Μεγάλη Έκρηξη. Ο χώρος και ο χρόνος διαστέλλονται ταχύτατα σαν μπαλόνι, και μαζί τους τα σωματίδια.

Σχηματισμός Πρωτονίων και Νετρονίων από τα Κουάρκς: 0,0001 τού δευτερολέπτου μετά τη Μεγάλη Έκρηξη.

Σύνθεση ατομικών πυρήνων: 3 λεπτά μετά τη Μεγάλη Έκρηξη, τα Πρωτόνια και τα Νετρόνια σχηματίζουν ατομικούς πυρήνες, χωρίς όμως Ηλεκτρόνια.

Δημιουργία τών πρώτων ατόμων ύλης: 300.000 χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη, η θερμοκρασία τού σύμπαντος υποχωρεί αρκετά, ώστε να δημιουργηθούν τα πρώτα άτομα ύλης, (Υδρογόνο), όταν τα ηλεκτρόνια αρχίζουν να γυρίζουν γύρω από τους πυρήνες.

Δημιουργία τών πρώτων αστέρων, κβάζαρς και γαλαξιών: 1.000.000.000 έτη μετά τη Μεγάλη Έκρηξη.

Από τη δημιουργία τών πρώτων αστέρων και μετά, το Υδρογόνο συντήκεται και με την πάροδο δισεκατομμυρίων ετών, δημιουργεί τα υπόλοιπα 100 περίπου γνωστά στοιχεία τής ύλης που υπάρχουν στη φύση. Είναι όμως ακόμα δεσμευμένα στο κέντρο τών άστρων.

Ένα ένα, γερασμένα άστρα εκρύγνυνται, και τα υλικά αυτά απλώνονται στο διάστημα ως νεφελώματα.

Η δύναμη τής βαρύτητας, συμπυκνώνει εκ νέου τα υλικά αυτά, και από τα υπολείματα τών αρχικών άστρων, σχηματίζονται νέα άστρα, αλλά αυτή τη φορά γυρίζουν γύρω τους και πλανήτες που έχουν κάθε είδος ύλης.

Ένα από αυτά τα αστρικά συστήματα επόμενης γενιάς, ήταν και το δικό μας, που άρχισε να σχηματίζεται πριν από περίπου 5.000.000.000 έτη. Φαίνεται παράξενο, όμως η ύλη τού σώματός μας, κάποτε βρισκόταν μέσα σε κάποιο άστρο!

Στοιχεία από την ανίχνευση τού ηλιακού ανέμου στο διάστημα, δείχνουν ότι η περιοχή τού ηλιακού μας συστήματος επηρεάσθηκε από τουλάχιστον δύο εκρήξεις Υπερκαινοφανών αστέρων, οι οποίες συνέβαλαν στη συμπύκνωση τής μεσοαστρικής ύλης, δημιουργώντας το δικό μας ηλιακό σύστημα. (Περισκόπιο τής Επιστήμης Νο 242, σελ. 32).

Από το σημείο αυτό, αρχίζουμε να μετράμε τις περιόδους εκείνες που οι επιστήμονες ονομάζουν "Αιώνες".

Τους 3 αυτούς "αιώνες", τους ονομάζουμε:

τον πρώτο: "Αζωικό", καθώς δεν υπήρχε ακόμα στη γη ζωή,

τον δεύτερο: "Κρυπτοζωικό", καθώς η ζωή ήταν ακόμα κρυμμένη στις θάλασσες, και

τον τρίτο: "Φανεροζωικό", καθώς η ζωή άρχισε πλέον να δημιουργείται στην ξηρά, και να μετατρέπεται σε ό,τι γνωρίζουμε σήμερα.

Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας για τους 3 αυτούς αιώνες και τις υποδιαιρέσεις τους. (Κάνοντας "κλικ" στους δεσμούς, μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις περιόδους αυτές).

Αιώνες

Αζωικός

5.000.000.000 - 2.600.000.000 έτη πριν

Κρυπτοζωικός

2.600.000.000 - 590.000.000 έτη πριν

Φανεροζωικός

590.000.000 έτη, ως τη σημερινή εποχή

Κοσμικός

Αρχαιοζωικός

Παλαιοζωικός ή Πρωτογενής

Αβιογενής

Προτεροζωικός

Μεσοζωικός ή Δευτερογενής

   

Καινοζωικός

Στους παρακάτω πίνακες, μπορείτε να δείτε περιληπτικά τις περιόδους αυτές, καθώς και μερικά από τα χαρακτηριστικά τους, ενώ κάνοντας "κλικ" στους κατάλληλους δεσμούς τού πάνω πίνακα, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες.

1. Οι δύο πρώτοι αιώνες (Αζωικός και Κρυπτοζωικός).

Αιώνες

Γεωλογικοί Αιώνες

Περίοδοι (Διαπλάσεις)

Ορογενέσεις ή Πτυχώσεις Εκατομμύρια έτη

Γεγονότα - είδη ζωής

       

13.000 ή 15.000

Δημιουργία τού σύμπαντος

Α

ΚΟΣΜΙΚΟΣ

Αστρική

 

5.000 - 4.600

Δημιουργία γης-ηλίου

ΖΩ

Ι Κ

ΑΒΙΟ

Φάση Θέρμανσης

 

4.600 - 3.600

Αρχαιότερος στερεός φλοιός 3.800 εκ. έτη πριν

ΟΣ

ΓΕΝΗΣ

Φάση

 

3.600 

Δημιουργία ζωής

ΚΡΥ

ΑΡΧΑΙΟ-

Γεωλο-

Λαυρέντιος

ως

Βακτήρια - άλγεις

ΠΤΟ

ΖΩΙΚΟΣ

γική

Λαδόγιος

1.250

Θαλάσσια ασπόνδυλα

ΖΩ

ΗΩΖΩΙΚΟΣ

Η

Προκάμβριο

Χουρούνιος

1.250 ως

Βραχιόποδα

ΙΚ

ΠΡΩΤΕΡΟ-

 

ή Αλγόγκιος

  670

Κοιλεντερωτά, σκώληκες,

ΟΣ

ΖΩΙΚΟΣ

Βάντιο

Καληδονική

670 - 590

μαλάκια, αρθρόποδα

Ο πίνακας αυτός στηρίχθηκε κυρίως στο βιβλίο του Σωτήρη Δημητρίου: «Η εξέλιξη του ανθρώπου» ΄΄1. Ανθρωπογένεση΄΄. (Πίνακας 1, σ. 96).

 

2.  Ο τελευταίος αιώνας (Φανεροζωικός)

Γεωλογικοί Αιώνες

Περίοδοι

Υποπερίοδοι

Έτη πριν

 

Κάμβριος

 

570.000.000

 

Σιλούριος

Ορδοβίσιος

480.000.000

   

Γοτλάνδιος

440.000.000

Παλαιοζωικός

 

Κατωτέρα

365.000.000

(Πρωτογενές)

Δεβόνιος

Μέση

 
   

Ανωτέρα

 
 

Λιθανθρακοφόρος

 

340 - 290.000.000

 

Πέρμιος

 

290 - 245.000.000

   

Κατωτέρα

249.000.000

 

Τριασική

Μέση

 
   

Ανωτέρα

 

Μεσοζωικό

 

Κατωτέρα

213.000.000

(Δευτερογενές)

Ιουρασική

Μέση

 
   

Ανωτέρα

 
 

Κρητιδική

Κατωτέρα

145.000.000

   

Ανωτέρα

 
   

Παλαιογενής

Ηώκαινος

65.000.000

 

Τριτογενής

 

Ολιγόκαινος

35.000.000

Καινοζωικός

 

Νεογενής

Μειόκαινος

23.000.000

     

Πλειόκαινος

5.000.000

 

Τεταρτογενής

Πλειστόκαινος

1.800.000 - 10.000

   

Ολόκαινος.

8.000 π.Χ. ως τώρα.

 


Δημιουργία Σελίδας: 8-12-2000.

Τελευταία ενημέρωση: 19-10-2004.

ΕΠΑΝΩ